ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 29/3/2008

 

           Πατησίων 76

           Αθήνα                                       T.K. 10434

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      210 8203911             

           Webpage:    www.aueb.gr

           E-mail:         webmaster@aueb.gr

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

          (ΔΕΟΣ)

          Πατησίων 76                                      Webpage:www.aueb.gr/deos/gr/index_gr.php

 

          Αθήνα                       T.K. 10434        E-mail:deos@aueb.gr

          Τηλέφωνο:   210 8203107                   Φαξ:  210 8214122

          Πρόεδρος   Γεώργιος Ζανιάς

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ

          ΔΙΕΘΝΗΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικονομικά του Περιβάλλοντος και Περιβαλλοντικές Πολιτικές στις χώρες της Ε.Ε.

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΜΠΕ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ:

          Περιβαλλοντική Πολιτική στην ΕΕ

          Γεωργική Πολιτική στην ΕΕ

          ΜΠΕ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΕΟΣ:

          Οικονομική Γεωγραφία της Ευρώπης

             ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Παρακολούθησης και Ανάλυσης Ευρωπαϊκών Υποθέσεων (EuroLab)

          Διευθυντής Αντώνιος Ντέμος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Οικονομικής Επιστήμης

          Πατησίων 76                                                       Webpage:  www.de.aueb.gr

          Αθήνα                                       T.K. 10434                               

          Τηλέφωνο:   210 8203303-5                Φαξ:  210 8238249

          Πρόεδρος   Νικόλαος Βέττας

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

          ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικονομική Γεωγραφία

          Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

          Αγροτική Οικονομική

          Περιφερειακή και Αστική Οικονομική

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ:

Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

          M.Sc ΣΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ:

          Εφαρμοσμένα Οικονομικά του Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων

          Οικονομική Γεωγραφία (Τα Νέα Οικονομικά της Εγκατάστασης)

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Μελετών Οικονομικής Πολιτικής (ΕΜΟΠ)

          Διευθυντής Παναγιώτης Κορλίρας

          Οικονομετρίας

          Διευθυντής Ευθύμιος Τσιώνας

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

          Πατησίων 76                                                       Webpage:  www.aueb.gr/dba/gr

          Αθήνα                                       T.K. 10434        

          Τηλέφωνο:   210 8203309                  

          Πρόεδρος   Γεώργιος Σιώμκος

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

          ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

          ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

          ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσικό Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Βιομηχανικών Σχέσεων και Διαπραγματεύσεων (CIRN)

          Επιστημονικός Υπεύθυνος  Α. Νικολόπουλος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Στατιστικής

          Πατησίων 76                                            Webpage:www.stat-athens.aueb.gr/gr/frames.htm

          Αθήνα                                                     E-mail:prosec@aueb.gr

          Τηλέφωνο:   210 8203111-2-3              Φαξ:  210 8230488

          Πρόεδρος   Μιχάλης Ζαζάνης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσικό Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΜΠΕ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (πλήρους φοίτησης):

          Προχωρημένες Εφαρμογές με χρήση Στατιστικών Προτύπων (εφαρμογές στην Οικολογία)

          ΜΠΕ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (μερικής φοίτησης):

          Οικονομική Γεωγραφία

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων

          Διευθύντρια Ειρήνη Μουστάκη

          Εφαρμογών Πιθανοτήτων και Στατιστικής σε Πολύπλοκα Συστήματα: Οικονομίας, Ασφάλισης και Τεχνολογίας

          Διευθυντής Επαμεινώντας Πανάς