ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

Ημ/νια Συμπλήρωσης  6/5/2008

 

           Πανεπιστημιούπολη

           Κομοτηνή                                   T.K. 69100

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      25310 39000              Φαξ:  25310 39035

           Webpage:    www.duth.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Πολυτεχνική Σχολή

          Webpage:    www.eng.duth.gr

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

          Βασιλίσσης Σοφίας 12                                         Webpage:  www.arch.duth.gr

          Ξάνθη                                        T.K. 67100         E-mail:      info@arch.duth.gr

          Τηλέφωνο:   25410 79349-50               Φαξ:  25410 79349

          Πρόεδρος   Αθανάσιος Καραμπίνης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΔΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής     -

          ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

          Διευθυντής     -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Πολεοδομία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V

          Ενεργειακός Σχεδιασμός

          Τεχνολογία του Περιβαλλοντικού Ελέγχου  

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Πoλεoδoμικoύ και Χωρoταξικoύ Σχεδιασμού και Ερευvώv

          Διευθυντής Δημήτρης Πολυχρονόπουλος

 

 

          ΤΜΗΜΑ     Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

          Βασιλίσσης Σοφίας 12                                         Webpage:  www.ee.duth.gr

          Ξάνθη                                        T.K. 67100                               

          Τηλέφωνο:   25410 79035                   Φαξ:  25410 79015

          Πρόεδρος   Χρήστος Κουκουρλής

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

          Διευθυντής Μιχαήλ Δανίκας

          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

          Διευθυντής Ι. Καραφυλλίδης

          ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ

          Διευθυντής Μιχάλης Χρυσομάλλης

          ΦΥΣΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

          Διευθυντής Δ. Γεωργίου

          ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσική Περιβάλλοντος

          Ηλεκτρομαγνητισμός Γήινου Περιβάλλοντος

          Ασφάλεια Πυρηνικής Ενέργειας και Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

          Ενεργειακή Οικονομία

          Φωτοβολταϊκά Στοιχεία και Εφαρμογές

          Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

          Εναλλακτικά Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας                                        

          Μαγνητοϋδροδυναμική

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΤΟΜΕΑΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΗΓΩΝ:

          Μετρήσεις Αιολικού Δυναμικού

          Ενεργειακή Στρατηγική & Πολιτική

          Ιονίζουσες Ακτινοβολίες & Θωράκιση

          Μικροί Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί. Τεχνολογία & Εφαρμογές

          Οικονομικοτεχνικά Βέλτιστος Σχεδιασμός Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

          Υβριδικά Συστήματα Ηλεκτροπαραγωγής

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (Τομέα Ενεργειακών Συστημάτων)

          Διευθυντής Μιχαήλ Δανίκας

          Ενεργειακής Οικονομίας (Τομέα Ενεργειακών Συστημάτων)

          Διευθυντής Γεώργιος Πάκος

          Ειδικής Μηχανολογίας (Τομέα Ενεργειακών Συστημάτων)

          Διευθυντής Παναγιώτης Στάρης

          Πυρηνικής Τεχνολογίας (Τομέα Ενεργειακών Συστημάτων)

          Διευθυντής Γεώργιος Νικολάου

          Μικροκυμάτων (Τομέα Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής)

          Διευθυντής Γεώργιος Κυριακού

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης

          Βασιλίσσης Σοφίας 12                                         Webpage:  www.pme.duth.gr

          Ξάνθη                                        T.K. 67100         E-mail:      info@pme.duth.gr

          Τηλέφωνο:   25410 79345, 25410 79360      Φαξ:      25410 79345

          Πρόεδρος   Βασίλειος Τουρασής

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

          Διευθυντής     -

          ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

          Διευθυντής     -

          ΥΛΙΚΩΝ, ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής     -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

          Ρευστομηχανική

          Έλεγχος Ποιότητας

          Τεχνολογία Περιβάλλοντος

          Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

          Στοιχεία Δικαίου και Τεχνικής Νομοθεσίας

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ρευστομηχανικής και Υδροδυναμικών Μηχανών (Τομέα Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας)

          Διευθυντής     -

          Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών (Τομέα Υλικών, Διεργασιών και Μηχανολογίας)

          Διευθυντής     -

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μηχανικών Περιβάλλοντος

          Βασιλίσσης Σοφίας 12                                         Webpage:  www.env.duth.gr

          Ξάνθη                                        T.K. 67100         E-mail:      info@env.duth.gr

          Τηλέφωνο:   25410 79378, 25410 79101      Φαξ:      25410 79378, 25410 26930

          Πρόεδρος   Βασίλειος Τσιχριντζής

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ακτινοβολίες & Περιβάλλον

          Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

          Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Ατμοσφαιρικών Ρύπων

          Αξιολόγηση Περιβαλλοντικών Προτιμήσεων

          Ατμοσφαιρική Χημεία

          Αυτοκίνητο & Ρύπανση

          Βιομηχανική Υγιεινή

          Βιώσιμο Αστικό Περιβάλλον

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφορίας (GIS)

          Γεωδαισία

          Δασικά Οικοσυστήματα & Τεχνικά Έργα

          Διαχείριση Ποιότητας της Αστικής Ατμόσφαιρας

          Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Εδαφομηχανική & Θεμελιώσεις

          Ενεργειακή Επιθεώρηση Κτιρίων

          Εξυγίανση Εδαφών & Υπόγειων Υδάτων από Επικίνδυνα Απόβλητα

          Επεξεργασία Βιομηχανικών Υγρών Αποβλήτων

          Εργαστήριο Στερεών Αποβλήτων

          Εφαρμογές Υπολογιστών στην Αέρια Ρύπανση

          Εφαρμοσμένα Θέματα Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

          Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

          Εφαρμοσμένη Υδραυλική

          Μαθηματική Μοντελοποίηση Περιβαλλοντικών Συστημάτων & Διεργασιών

          Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Μετεωρολογία

          Μετρήσεις Ατμοσφαιρικής Σύστασης από Αεροσκάφη

          Οικολογία (Θεωρία - Εργαστήριο)

          Οικολογικά Δομικά Υλικά

          Οικολογική Μηχανική & Τεχνολογία Ι & ΙΙ

          Οικονομική της Βιώσιμης Ανάπτυξης

          Παγκόσμια Βιοχημεία

          Περιβαλλοντική Ακτομηχανική

          Περιβαλλοντική Αρχιτεκτονική

          Περιβαλλοντική Γεωλογία

          Περιβαλλοντική Διαχείριση Εσωτερικών & Παράκτιων Οικοσυστημάτων

          Περιβαλλοντική Κοινωνική Ψυχολογία

          Περιβαλλοντική Μικροβιολογία (Θεωρία - Εργαστήριο)

          Ρευστομηχανική

          Συστήματα Εξοικονόμησης Ενέργειας στα Κτίρια

          Τεχνική των Χημικών και Βιοχημικών Διεργασιών

          Τεχνική Υδρολογία

          Τεχνολογία & Διαχείριση Επικίνδυνων Αποβλήτων

          Τεχνολογία & Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων Ι & ΙΙ

          Τεχνολογία και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ι & ΙΙ

          Τεχνολογία Καυσίμων & Περιβάλλον

          Τεχνολογία Μη Συμβατικών Πηγών Ενέργειας

          Τεχνολογία Πόσιμου Νερού

          Τεχνολογίες Καύσης

          Υγιεινή & Ασφάλεια της Εργασίας

          Υδατική Χημεία (Θεωρία - Εργαστήριο)

          Υδρογεωλογία

          Υπολογιστική Υδραυλική & Μεταφορά Ρύπων

          Φυσικές Διεργασίες

          Φυσική της Ατμόσφαιρας - Κλιματολογία

          Φυσική Ωκεανογραφία

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Διαχείρισης και Τεχνολογίας Υγρών Αποβλήτων

          Διευθυντής Αλέξανδρος Αϊβαζίδης

          Οικολογικής Μηχανικής και Τεχνολογίας

          Διευθυντής Βασίλειος Τσιχριντζής

          Διαχείρισης και Τεχνολογίας Στερεών και Επικίνδυνων Αποβλήτων

          Διευθυντής Ευάγγελος Βουδριάς

          Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας

          Διευθυντής Σπυρίδων Ραψομανίκης

          Περιβαλλοντικής Χημείας

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Ουζούνης

          Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

          Διευθυντής Πάνος Κοσμόπουλος

          Μη Συμβατικών Πηγών Ενέργειας

          Διευθυντής Ευάγγελος Ευαγγελίδης

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Πολιτικών Μηχανικών

          Βασιλίσσης Σοφίας 12                                         Webpage:  www.civil.duth.gr

          Ξάνθη                                        T.K. 67100                               

          Τηλέφωνο:   25410 79031, 25410 79022-3     Φαξ:     25410 79031

          Πρόεδρος   Αθανάσιος Καραμπίνης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

          Διευθυντής Β. Παπαδόπουλος

          ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής Δ. Ζαχαρόπουλος

          ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής Γ. Ξειδάκης

          ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΘΕΣΕΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ

          Διευθυντής Κ. Σίδερης

          ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

          Διευθυντής Β. Χρυσάνθου

          ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

          Διευθυντής Β. Στεφανής

          ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

          Διευθύντρια Σ. Πανταζοπούλου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γεωλογία για Μηχανικούς

          Αλληλεπίδραση Εδάφους – Κατασκευής

          Αποχετεύσεις

          Αστική Υδραυλική

          Βασικές Αρχές Τεχνικής Γεωλογίας

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - GIS

          Γεωδαισία

          Γεωπεριβαλλοντική Μηχανική

          Γεωτεχνικές Έρευνες και Δοκιμές Πεδίου

          Διαχείριση Περιβάλλοντος Ι & ΙΙ

          Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

          Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Εγγειοβελτιωτικά Έργα

          Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων Ι

          Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων ΙΙ-Υγειονομική Μηχανική

          Εδαφομηχανική και Εργαστήρια

          Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας

          Επιπτώσεις από Κατασκευές Οδών στο Περιβάλλον

          Επιχώματα & Χωμάτινα Φράγματα

          Εφαρμογές Λιμενικών Έργων

          Θαλάσσια Υδραυλική

          Θεμελιώσεις και Ωθήσεις Γαιών

          Θεωρητική Γεωμηχανική

          Κυκλοφοριακή Τεχνική

          Λιμενικά Έργα

          Οδοποιία

          Οικολογία για Μηχανικούς

          Πειραματική Υδραυλική

          Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός του χώρου

          Ποιότητα νερού

          Πολεοδομία

          Ποτάμια Υδραυλική και Τεχνικά Έργα

          Ρευστομηχανική

          Σήραγγες & Υπόγεια Έργα: Μελέτες  - Κατασκευές

          Συγκοινωνιακός Σχεδιασμός

          Τεχνική Συμπεριφορά Πετρωμάτων-Κατολισθήσεις

          Τεχνική Υδρολογία

          Υδραυλική

          Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών

          Υδραυλική Περιβάλλοντος

          Υδραυλική Υπογείων Υδάτων

          Υδροδυναμικά Έργα

          Υπόγεια Νερά - Προέλευση - Ανάπτυξη

          Χωροταξία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΠΜΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ (Τομέα Υδραυλικών Έργων):

          Ασκήσεις στη Ρευστομηχανική Υδραυλικών Έργων

          Υδραυλική Περιβάλλοντος

          Ασκήσεις στην Υδραυλική Περιβάλλοντος

          Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων

          Ασκήσεις στις Εγκαταστάσεις Καθαρισμού Λυμάτων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Α’ Συγκοινωνιακής Τεχνικής (Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων)

          Διευθυντής Βασίλειος Στεφανής

          Β’ Συγκοινωνιακής Τεχνικής (Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων)

          Διευθυντής Βασίλειος Στεφανής

          Γεωδαισίας (Τομέα Συγκοινωνιακών Έργων)

          Διευθυντής Βασίλειος Στεφανής

          Α’ Υδραυλικής και Υδραυλικών Έργων (Τομέα Υδραυλικών Έργων)

          Διευθυντής Ν. Κωτσοβίνος

          Υδρολογίας και Υδραυλικών Έργων (Τομέα Υδραυλικών Έργων)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Μπέλος

          Λιμενικών και Παράκτιων Έργων (Τομέα Υδραυλικών Έργων)

          Διευθυντής Παναγής Φώκιος Ματσούκης

          Εδαφομηχανικής και Θεμελιώσεων (Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής)

          Διευθυντής Ιωάννης Μπάρκου

          Τεχνικής Γεωλογίας (Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής)

Διευθυντής Ιωάννης Διαμαντής

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Αγροτικής Ανάπτυξης

          Πανταζίδου 193                                                   Webpage:  www.agro.duth.gr

          Ορεστιάδα                                 T.K. 68200         E-mail:      secr@agro.duth.gr

          Τηλέφωνο:   25520 41161-2-3-4, 25520 41100-9       Φαξ:      25510 41191

          Πρόεδρος   Γεώργιος Βασιλείου

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Διαχείρισης Φυτικής Παραγωγής

          Φυτοπροστασίας και Περιβάλλοντος

          Αγροτικής Οικονομίας και Διοίκησης Αγροτικών Επιχειρήσεων

          Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αγροτική Κοινωνιολογία

          Αγροτική Πολιτική

          Αειφόρος Ανάπτυξη

          Ανατομία - Φυσιολογία Ζώων

          Ανατομία και Μορφολογία Φυτών

          Ανθοκομία

          Αρχές και Μέθοδοι καταπολέμησης εντόμων

          Βασικές Αρχές και Πρακτική Αρδεύσεων

          Βελτίωση Φυτών

          Βιολογική Γεωργία. Ολοκληρωμένα Συστήματα Γεωργικής Παραγωγής

          Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον

          Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά

          Γενική Γεωργική Εντομολογία και Ζωολογία

          Γενική Δενδροκομία

          Γενική Εδαφολογία

          Γενική Ζωοτεχνία

          Γενική Φυτοπαθολογία

          Γεωργία και Περιβάλλον

          Γεωργική Εκπαίδευση

          Γεωργική Μετεωρολογία

          Γεωργική Μικροβιολογία

          Γεωργική Οικολογία

          Γεωργική Οικονομία

          Γεωργική Υδραυλική

          Γονιμότητα Εδαφών - Λιπάσματα

          Διατροφή Ζώων - Τεχνολογία Ζωοτροφών

          Διαχείριση Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

          Διαχείριση Οικολογικής Επικινδυνότητας

          Ειδική Γεωργία (Βιομηχανικά Φυτά)

          Ειδική Γεωργική Φαρμακολογία

          Ειδική Δενδροκομία (Φυλλοβόλα)

          Ειδική Εντομολογία - Ζωολογία

          Ειδική Φυτοπαθολογία

          Εισαγωγή στη Γεωπονία

          Εισαγωγή στη Γεωργική Φαρμακολογία

          Ζιζανιολογία

          Οικονομία Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

          Οικοτοξικολογία

          Ολοκληρωμένη Προστασία Καλλιεργειών - Πιστοποίηση Προϊόντων

          Οργάνωση και Διαχείριση Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων

          Συστηματική Βοτανική

          Ταξινόμηση Εδαφών

          Υγιεινή Τροφίμων

          Φυσιολογία Φυτών

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Μικροβιακή Οικολογία

          Πολιτική Διεθνών Οργανισμών: Αγροτική Πολιτική, Ανάπτυξη και Περιβάλλον

          Μέτρηση Οικολογικής Επικινδυνότητας

          Αειφορική Διαχείριση Γενετικού Υλικού

          Σύγχρονές Τάσεις στην Φυτοπροστασία

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Αγροτικής Οικονομίας

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Γαλανόπουλος

 

 

ΤΜΗΜΑ    Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

          Πανταζίδου 193                                                   Webpage:  www.fmenr.duth.gr

          Ορεστιάδα                                 T.K. 68200         E-mail:      secr@fmenr.duth.gr

          Τηλέφωνο:   2552 041171-2-3              Φαξ:  25520 41192

          Πρόεδρος   Σάββας Τοκμακίδης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

          Διευθυντής     -

          ΛΙΒΑΔΟΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΟΠΟΝΙΑΣ

          Διευθυντής     -

          ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΝΟΜΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

          Διευθυντής     -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

          Αναπτυξιακή Πολιτική και Ευρωπαϊκή Ένωση

          Βελτίωση και Προστασία Δασογενετικών Πόρων

          Βιολογική Καταπολέμηση Ασθενειών και Εντόμων

          Γενετική Βελτίωση Λιβαδικών Φυτών

          Γενική Δασοκομία - Δασική Οικολογία

          Γενική Εδαφολογία

          Γεωβοτανική

          Γονιμότητα Δασικών Εδαφών

          Δασικές Βιομηχανίες

          Δασικές Πυρκαγιές

          Δασική Βιομετρία Ι & II

          Δασική Βοτανική Ι & II

          Δασική Γενετική

          Δασική Διαχειριστική Ι & II

          Δασική Εδαφολογία

          Δασική Ενέργεια

          Δασική Εντομολογία

          Δασική Οδοποιία

          Δασική Παθολογία

          Δασική Πληροφορική I & ΙΙ

          Δασική Πολιτική Ι & ΙΙ

          Δασική Φυτοκοινωνιολογία

          Δασικό Δίκαιο

          Δασικό Κτηματολόγιο

          Δασοκομία Πόλεων

          Διάνοιξη Δάσους - Μετατόπιση και Μεταφορά Δασικών Προϊόντων

          Διαχείριση και Ανακύκλωση Απορριμμάτων

          Διαχείριση και Βελτίωση Λιβαδιών

          Διαχείριση και Προστασία Υγροβιότοπων

          Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης

          Διευθετήσεις Ορεινών Υδάτων Ι & II

          Εδαφομηχανική

          Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

          Εκτροφή Θηραμάτων

          Εμποριολογία Δασικών Προϊόντων

          Ενέργεια και Περιβάλλον

          Επενδύσεις και Ανάπτυξη Δασικών Πόρων

          Εφαρμοσμένη Δασική Διαχειριστική

          Εφαρμοσμένη Δασοκομία

          Ζωολογία

          Θηραματοπονία

          Ιχθυοκαλλιέργεια

          Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων

          Λιβαδική Οικολογία

          Λιβαδική Οικοφυσιολογία

          Μετεωρολογία - Κλιματολογία

          Οικολογία

          Οικολογία Θηραματικών Ειδών

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Περιβαλλοντική Επικοινωνία

          Περιβαλλοντική Πολιτική

          Περιφερειακή Ανάπτυξη

          Πολιτική Δασικής Αναψυχής

          Προγραμματισμός Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων και Υπαίθρου

          Προστασία Γενετικής Βιολογικής Ποικιλότητας

          Στοιχεία Τεχνικής Νομοθεσίας

          Συγκριτική Δασική Νομοθεσία

          Συστήματα Εκμετάλλευσης Λιβαδιών

          Τεχνικά Έργα και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Τεχνολογία Γεωφραγμάτων

          Τηλεπισκόπιση Φυσικών Πόρων

          Υδρολογία και Υδραυλική

          Υδροπληροφορική

          Φυσική Γεωγραφία

          Φυσική Περιβάλλοντος

          Φυτοτεχνικές Διευθετήσεις

          Φυτοφάρμακα

          Φυτώρια - Αναδασώσεις

          Χημεία Περιβάλλοντος - Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος

          Χωροταξικός Σχεδιασμός και Χρήση Δασικών Εδαφών

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αειφορική Διαχείριση Ορεινών Υδρολεκανών

          Ανάλυση Γενετικής Ποικιλότητας

          Ανάπτυξη και Διοίκηση Ειδικών και Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

          Βιομάζα και Βιοενέργεια

          Γεωπληροφορική και Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων

          Δασική Βιοενέργεια

          Διατήρηση Γενετικών Συστημάτων

          Διδακτική της Περιβαλλοντικής Επιστήμης

          Διευθετήσεις Χειμάρρων

          Εφαρμογές της Γεωπληροφορικής στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Εφαρμοσμένη Ζωολογία

          Εφαρμοσμένη Οικολογία

          Καλλιέργεια Δασικών Οικοσυστημάτων

          Οικολογία Παρόχθιων Οικοσυστημάτων

          Οικολογική Ανατομία του Ξύλου

          Οικονομία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων

          Ολοκληρωμένα Συστήματα Κτηματολογίου

          Περιβαλλοντική Διάνοιξη

          Περιβαλλοντική Επικοινωνία

          Περιβαλλοντική Κοινωνιολογία

          Περιβαλλοντική Μηχανική

          Περιβαλλοντική Πολιτική

          Περιβαλλοντική Τηλεπισκόπηση

          Περιβαλλοντική Υδραυλική

          Περιβαλλοντικό Δίκαιο

          Πληθυσμιακή και Εξελικτική Γενετική

          Στατιστική Ανάλυση Βιολογικών Δεδομένων

          Συστηματική Βοτανική και Εξέλιξη

          Συστηματική των Εντόμων

          Τεχνικά Έργα και Φυσικό Περιβάλλον

          Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

          Υδρολογία Φυσικού Περιβάλλοντος

          Χειρισμός Οικοσυστημάτων

          Χλωρίδα Προστατευόμενων Περιοχών

          Χωμάτινα - Λιθόρριπτα Φράγματα

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Δασοκομίας (Τομέα Οικολογίας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Δασικής Παραγωγής)

          Διευθυντής     -

          Δασικής Γενετικής και Βελτίωσης Δασοπονικών Ειδών (Τομέα Οικολογίας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Δασικής Παραγωγής)

          Διευθυντής     -

          Δασικής Βοτανικής (Τομέα Οικολογίας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Δασικής Παραγωγής)

          Διευθυντής     -

          Υλωρικής (Τομέα Οικολογίας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Δασικής Παραγωγής)

          Διευθυντής     -

          Εδαφολογίας (Τομέα Οικολογίας, Προστασίας Περιβάλλοντος και Δασικής Παραγωγής)

          Διευθυντής     -

          Δασικών Βοσκοτόπων  (Τομέα Λιβαδοπονίας και Θηραματοπονίας)

          Διευθυντής     -

          Θηραματοπονίας και Ιχθυοπονίας Ορεινών Υδάτων  (Τομέα Λιβαδοπονίας και Θηραματοπονίας)

          Διευθυντής     -

          Δασικής Διαχειριστικής (Τομέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων)

          Διευθυντής     -

          Δασικής Πολιτικής (Τομέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων)

          Διευθυντής     -

          Δασικής Οικονομικής (Τομέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων)

          Διευθυντής     -

          Δασικής Πληροφορικής (Τομέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων)

          Διευθυντής     -

          Δασικής Αεροφωτογραφίας και Τηλεπισκόπισης (Τομέα Διαχείρισης και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων)

          Διευθυντής    -

          Διευθετήσεως Ορεινών Υδάτων (Τομέα Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων)

          Διευθυντής     -

          Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας (Τομέα Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων)

          Διευθυντής     -

          Υλοχρηστικής (Τομέα Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων)

          Διευθυντής     -

          Δασικής Τεχνολογίας (Τομέας Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων)

          Διευθυντής     -

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης

          Πανεπιστημιούπολη                                             Webpage:  www.ierd.duth.gr

          Κομοτηνή                                   T.K. 69100         E-mail:      cnakos@kom.duth.gr

          Τηλέφωνο:   25310 39826                   Φαξ:  25310 39830

          Πρόεδρος   Κωνσταντίνος Σιμόπουλος

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων

          Οικονομικής Συνεργασίας και Διαβαλκανικών Σχέσεων

          Διεθνών Επιχειρησιακών Σχέσεων

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικονομία και Περιβάλλον

          Οικονομική των Μεταφορών

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Ιατρικής

          Ιωακείμ Καβύρη 6                                               Webpage:  www.med.duth.gr

          Αλεξανδρούπολη                        T.K. 68100                               

          Τηλέφωνο:   25510 30300, 25510 30921      Φαξ:      25510 30922

          Πρόεδρος   Δημήτριος Χατσέρας

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

          Διευθύντρια Σοφία Κτενίδου-Καρτάλη

          ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Χουρδάκης

          ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

          Διευθυντής Νικόλαος Τζαβάρας

          ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Βασίλειος Βαργεμέζης

          ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Δημήτριος Χατσέρας

          ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Μανωλάς

          ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

          Διευθυντής Ιωάννης Ανδρουλάκης

          ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

          Διευθυντής Νικόλαος Σιμάσκος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας

          Υγιεινή

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Υγιεινής και Προστασίας Περιβάλλοντος (Τομέα Λειτουργικός Κλινικοεργαστηριακός)

          Διευθυντής  Γεώργιος Σταθόπουλος

          Μικροβιολογίας (Τομέα Λειτουργικός Κλινικοεργαστηριακός)

          Διευθύντρια Σοφία Κτενίδου-Καρτάλη

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Κοινωνικής Διοίκησης

          Πανεπιστημιούπολη                                             Webpage:  www.socadm.duth.gr

          Κομοτηνή                                   T.K. 69100         E-mail:      dgogu@socadm.duth.gr

          Τηλέφωνο:   25310 39409                   Φαξ:  25310 39442

          Πρόεδρος   Στέλιος Σταματόπουλος

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής

          Κοινωνικής Εργασίας

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Πολιτική

          Περιφερειακή Ανάπτυξη – Χωροταξία

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής

          Δήμητρας 19                                                       Webpage:  www.mbg.duth.gr

          Αλεξανδρούπολη                        T.K. 68100         E-mail:      secr@mbg.duth.gr

          Τηλέφωνο:   25510 30610-1-2              Φαξ:  25510 30613

          Πρόεδρος   Κωνσταντίνος  Σιμόπουλος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσική για Βιολογικές Επιστήμες

          Εισαγωγή στη Ζωολογία

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Νομικής

          Πανεπιστημιούπολη                                             Webpage:  www.law.duth.gr

          Κομοτηνή                                   T.K. 69100        

          Τηλέφωνο:   25310 39000, 25310 39829      Φαξ:      25310 39829

          Πρόεδρος   Κωνσταντίνος Ρέμελης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Καλαβρός

          ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθυντής Μιχαήλ Θεόδωρος Μαρίνος 

          ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης 

          ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Ρέμελης

          ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

          Διευθυντής Γρηγόριος Ευάγγελος Φ. Καλαβρός

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Δίκαιο Περιβάλλοντος

          Δίκαιο της Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

 

ΣΧΟΛΗ      Επιστημών Αγωγής

 

 

          ΤΜΗΜΑ    Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία

          Νέα Χιλή                                                            Webpage:  www.psed.duth.gr

          Αλεξανδρούπολη                        T.K. 68100         E-mail:      skirtlio@psed.duth.gr

          Τηλέφωνο:   25510 30016                   Φαξ:  25510 30050

          Πρόεδρος   Παρασκευή Κουφάκη

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Περιβαλλοντικά Θέματα και η Διδασκαλία τους

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Έρευνας και Επικοινωνίας για το Περιβάλλον και την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Διευθύντρια Αναστασία Δημητρίου

          Πειραματικό Νηπιαγωγείο

          Υπεύθυνες: Γαλήνη Ρεκαλίδου, Μαρία Μουμουλίδου

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

          Νέα Χιλή                                                            Webpage: http://alex.eled.duth.gr/eled

          Αλεξανδρούπολη                        T.K. 68100         E-mail: epapanik@eled.duth.gr

          Τηλέφωνο:   25510 30024                   Φαξ:  25510 30020

          Πρόεδρος   Θ. Κεβρεκίδης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθύντρια Αγγελική Δαβάζογλου

          ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής Γεώργιος Παπαγεωργίου

          ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής Ιωάννης Πετρόπουλος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αγωγή Υγείας

          Στοιχεία Γεωγραφίας

          Οικολογία

          Στοιχεία Γεωλογίας

          Διδακτική Γεωγραφίας 

          Περιβαλλοντική Αγωγή  

          Χημεία Περιβάλλοντος  

          Ασκήσεις Οικολογίας 

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ &     ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

          Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση

          Διδακτική των Θετικών Επιστημών

          Οικολογία και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Φυσικών Επιστημών (Τομέα Θετικών Επιστημών)

          Διευθυντής Παύλος Μίχας

          Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης (Τομέα Θετικών Επιστημών)

          Διευθυντής Γεώργιος Παπαγεωργίου