ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 15/5/2008

 

           Σαχτούρη 16 & Αγ. Ανδρέου, 26 222, Πάτρα

           Πάτρα                                       T.K. 26222

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      2610 367300              Φαξ:  2610 367350

           Webpage:    www.eap.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

 

 

         Πρόγραμμα Σπουδών στη Διαχείριση Αποβλήτων (Μεταπτυχιακό            Πρόγραμμα Ειδίκευσης)

          Τσαμαδού 13-15 & Αγ. Ανδρέου                                               

          Πάτρα                                       T.K. 26222         E-mail:  dia@eap.gr

          Τηλέφωνο:   2610 367332                   Φαξ:  2610 367350

          Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος     Γεράσιμος Λυμπεράτος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσικό Περιβάλλον και Ρύπανση

          Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

          Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

          Διαχείριση Αερίων Ρύπων

 

 

          Πρόγραμμα Σπουδών στη Διαχείριση Τεχνικών Έργων (Μεταπτυχιακό             Πρόγραμμα Ειδίκευσης)

          Τσαμαδού 13-15 & Αγ. Ανδρέου                                               

          Πάτρα                                       T.K. 26222                                E-mail:   dxt@eap.gr

          Τηλέφωνο:   2610 367329                   Φαξ:  2610 367350

          Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος     Δημήτρης Θεοδωρακόπουλος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Νομοθεσία και Ασφάλεια Τεχνικών Έργων

 

 

          Πρόγραμμα Σπουδών στην Εξειδίκευση Καθηγητών των Φυσικών          Επιστημών (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης)

          Τσαμαδού 13-15 & Αγ. Ανδρέου                                               

          Πάτρα                                       T.K. 26222                                E-mail:   kfe@eap.gr

          Τηλέφωνο:   2610 367343                   Φαξ:  2610 367350

          Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος     Σπυρίδων Τζαμαρίας

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Κίνηση, Δομική Συγκρότηση και Βασικές Αλληλεπιδράσεις της Ύλης

          Οργάνωση και Αλληλεπιδράσεις σε Μοριακό Επίπεδο

          Οργάνωση της Ύλης σε Έμβια Συστήματα

          Φυσικές Επιστήμες: Ιστορία, Επιστημολογία και Εκπαιδευτική Μεθοδολογία

          Θέματα Σύγχρονης Φυσικής

 

 

          Πρόγραμμα Σπουδών στην Κατάλυση και Προστασία του   Περιβάλλοντος (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης)

          Τσαμαδού 13-15 & Αγ. Ανδρέου                                               

          Πάτρα                                       T.K. 26222                                E-mail:   kpp@eap.gr

          Τηλέφωνο:   2610 367332                   Φαξ:  2610 367350

          Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος     Αλέξιος Λυκουργιώτης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Κατάλυση

          Καταλυτικές Επιφάνειες

          Ρύπανση - Ενέργεια και Τεχνολογίες Αντιρρύπανσης

          Περιβαλλοντική Κατάλυση

 

 

          Πρόγραμμα Σπουδών στις Φυσικές Επιστήμες

          Τσαμαδού 13-15 & Αγ. Ανδρέου                                               

          Πάτρα                                       T.K. 26222                                E-mail:   fye@eap.gr

          Τηλέφωνο:   2610 367335-46               Φαξ:  2610 367350

          Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος     Σπυρίδων Τζαμαρίας

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσικοχημεία

          Η Εξέλιξη των Ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες

          Πλανήτης Γη

          Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Φυσικής Ι & ΙΙ

          Χημείας Ι & ΙΙ

          Βιολογίας Ι & ΙΙ

 

 

          Πρόγραμμα Σπουδών στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Έργων

      Υποδομής   (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης)

          Τσαμαδού 13-15 & Αγ. Ανδρέου                                               

          Πάτρα                                       T.K. 26222                                E-mail:   pse@eap.gr

          Τηλέφωνο:   2610 367343                   Φαξ:  2610 367350

          Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος     Κωνσταντίνος Μέμος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

          Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίμησής τους

          Σχεδιασμός Έργων υποδομής και Προστασία του Περιβάλλοντος

          Τεχνολογία Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

 

 

         Πρόγραμμα Σπουδών στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων και Κτιρίων (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης)

          Τσαμαδού 13-15 & Αγ. Ανδρέου                                               

          Πάτρα                                       T.K. 26222                                E-mail:   psp@eap.gr

          Τηλέφωνο:   2610 367343                   Φαξ:  2610 367350

          Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος     Νικόλαος Καλογήρου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

          Σχεδιασμός, Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις και Μέθοδοι Εκτίμησής τους

          Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Ανοικτών Χώρων

          Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου

 

 

ΣΧΟΛΗ      Ανθρωπιστικών Επιστημών

          Webpage:    www2.eap.gr/frameset.jsp?locale=el

          E-mail:         info@eap.gr

 

 

          Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης)

          Σαχτούρη 23                                                                           

          Πάτρα                                       T.K. 26222                                E-mail:   info@eap.gr

          Τηλέφωνο:   2610 367323 -25-37         Φαξ:  2610 367350

          Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη        Βασιλεία Χατζηνικήτα

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

          Εισαγωγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον

 

 

         Πρόγραμμα Σπουδών στην Ισπανική Γλώσσα και τον Πολιτισμό

          Σαχτούρη 23                                                                           

          Πάτρα                                       T.K. 26222                                E-mail:   isp@eap.gr

          Τηλέφωνο:   2610 367338                   Φαξ:  2610 367350

          Υπεύθυνη    Ευθυμία Πανδή – Παυλάκη

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης

 

 

          Πρόγραμμα Σπουδών στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

          Σαχτούρη 23                                                                           

          Πάτρα                                       T.K. 26222                                E-mail:   epo@eap.gr

          Τηλέφωνο:   2610 367330-49               Φαξ:  2610 367427

          Ακαδημαϊκή Υπεύθυνη        Λίλα Λεοντίδου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οι Επιστήμες της Φύσης και του Ανθρώπου στην Ευρώπη

          Γενική Γεωγραφία, Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης

 

 

ΣΧΟΛΗ      Κοινωνικών Επιστημών

          Webpage:    www2.eap.gr/frameset.jsp?locale=el

          E-mail:         info@eap.gr

 

 

          Πρόγραμμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

          Ρ. Φερραίου 169 & Τσαμαδού                                                  

          Πάτρα                                       T.K. 26222                                E-mail:   info@eap.gr

          Τηλέφωνο:     2610 367333-47-51         Φαξ:  2610 367322

          Ακαδημαϊκή Υπεύθυνος  Γιώργος Αγιομυργιανάκης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος

 

 

         Πρόγραμμα Σπουδών στην Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων           (Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ειδίκευσης)

          Ρ. Φερραίου 169 & Τσαμαδού                                                  

          Πάτρα                                       T.K. 26222                                E-mail:   dte@eap.gr

          Τηλέφωνο:     2610 367361                  Φαξ:  2610 367350

          Ακαδημαϊκή Υπεύθυνος  Γιώργος Αγιομυργιανάκης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Τουριστικός Τομέας

          Διοίκηση Τουρισμού και Τουριστικών Επιχειρήσεων