ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 18/3/2008

 

           Ελ. Βενιζέλου 70

           Αθήνα                                       T.K. 17671

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      210 9549100              Φαξ:  210 9577050

           Webpage:    www.hua.gr

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Γεωγραφίας

          Ελ. Βενιζέλου 70                                                 Webpage:  www.hua.gr/geografias

          Αθήνα                                       T.K. 17671         E-mail:      geosec@hua.gr

          Τηλέφωνο:   210 9549150-1                Φαξ:  210 9514759

          Πρόεδρος   Αστέρης Χουλιάρας

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβάλλον και Άνθρωπος

          Φυσική Γεωγραφία

          Φύση και καταγραφή Γεωγραφικών δεδομένων

          Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Ι&ΙΙ)

          Διαχείριση Περιβάλλοντος

          Κλιματολογία - Υδρολογία

          Γεωμορφολογία

          Αστική και Περιφερειακή Ανάπτυξη (Ι&ΙΙ)

          Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπιση

          Ωκεανογραφία

          Παράκτια Γεωμορφολογία

          Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών

          Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία

          Γεωγραφία της Υπαίθρου

          Ειδικά θέματα γεωμορφολογίας

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσικές διεργασίες, κίνδυνοι και καταστροφές

          Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και ασφάλεια

          Σύγχρονες τεχνολογίες στη διαχείριση των καταστροφών

          Προστασία και Διαχείριση φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος

          Αξιοποίηση βάσεων δεδομένων σε γεωγραφικές εφαρμογές

          Προγραμματισμός, ανάπτυξη και διαχείριση του χώρου: θεωρίες και πρακτικές

          Περιφερειακή ανάπτυξη και ανισότητες

          Τοπική ανάπτυξη και χωρικός σχεδιασμός

          Ανάπτυξη και  αναδιάρθρωση της Ευρωπαϊκής υπαίθρου

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής

          Ελ. Βενιζέλου 70                                                 Webpage: www.hua.gr/tmimadiaitologias.php

          Αθήνα                                       T.K. 17671         E-mail: vpapad@hua.gr

          Τηλέφωνο:   210 9549111                   Φαξ:  210 9577050

          Πρόεδρος   Σμαραγδή Αντωνοπούλου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διαχείριση περιβάλλοντος

          Βιολογία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διατροφή και Δημόσια Υγεία: Διατροφή & Περιβάλλον

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Βιολογίας, Βιοχημείας και Φυσιολογίας του Ανθρώπου και των Μικροοργανισμών

          Διευθύντρια Σμαραγδή Αντωνοπούλου

          Χημείας, Βιοχημείας και Φυσικοχημείας Τροφίμων

          Διευθυντής Νικόλαος Ανδρικόπουλος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας

          Ελ. Βενιζέλου 70                                                 Webpage: www.hua.gr/tmimaoikiakis.php

          Αθήνα                                       T.K. 17671         E-mail: hsec@hua.gr

          Τηλέφωνο:   2109549117                    Φαξ:  210 9577050

          Πρόεδρος   Ευαγγελία Ν.Γεωργιτσογιάννη

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα

          Διαχείριση Περιβάλλοντος

          Περιβαλλοντική Βιολογία

          Οικολογική διαχείριση κατοικιών, οικισμών & πόλεων

          Βιώσιμη Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη

          Οικονομικά του Περιβάλλοντος

          Ήπιες Μορφές Τουρισμού

          Αγροτική οικονομική Ι & ΙΙ

          Αγροτική πολιτική

          Φυσικοί πόροι

          Βιολογία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Χημεία

          Μικροβιολογία Περιβάλλοντος

          Διαχείριση Φυσικών Πόρων

          Ολοκληρωμένη Διαχείριση Οικοσυστημάτων

          Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

          Οικονομική του Περιβάλλοντος

          Θεσμικό Πλαίσιο Προστασίας Περιβάλλοντος και Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Εισαγωγή στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

          Βιοτεχνολογία - Υγεία και Ασφάλεια του Καταναλωτή

          Βιώσιμη Ανάπτυξη Αστικού και Αγροτικού Χώρου

          Τοπική Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση - Θεσμικό Πλαίσιο - Αναπτυξιακά Προγράμματα και Παγκοσμιοποίηση