Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες

Ημ/νια Ενημέρωσης:  22/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ.: 26510 97194,5, fax: 26510 97006, email: mliontou@cc.uoi.gr,

webpage: www.uoi.gr/schools/chemistry/index.files/metaptyxiako/Agroximia

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

β) Ανθοκομίας - Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου

γ) Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου

δ) Ζωϊκής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου

ε) Ιχθυοκομίας - Αλιείας του ΤΕΙ Ηπείρου

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Αγροχημεία και Βιολογικές Καλλιέργειες» με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Περιβαλλοντική Αγροχημεία

β) Βιολογικές Καλλιέργειες

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 26410 39510-2

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

β) Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών» με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Διατήρηση και Διαχείριση Φυσικού Περιβάλλοντος Προστατευόμενων Περιοχών

β) Τεχνολογίες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Αειφορική Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών

 

 

Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος

Ημ/νια Ενημέρωσης:  28/5/2008

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ.: 24210 93003, fax: 24210 93001, email: pmsapae@apae.uth.gr

webpage: www.pms.apae.uth.gr

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Γεωπονίας Ζωικής Παραγωγής και Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Δασοπονίας του Τ.Ε.Ι. Λάρισας

β) Γεωργικών Μηχανημάτων και Αρδεύσεων του Τ.Ε.Ι. Λάρισας

γ) Ιχθυοκομίας -Αλιείας του Τ.Ε.Ι. Μεσολογγίου

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Αειφορική Διαχείριση Υδατικού Περιβάλλοντος»


 

Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7723830

 

Περιγραφή

Η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνεργαζόμενη με τις σχολές:

α) Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

β) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ

γ) Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ

δ) Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Αρχιτεκτονική – Σχεδιασμός του Χώρου» με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Σχεδιασμός -  Χώρος – Πολιτισμός

β) Πολεοδομία - Χωροταξία

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

Αρχιτεκτονική Τοπίου

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 2310 995559

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνεργαζόμενο με το τμήμα:

Γεωπονίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Αρχιτεκτονική Τοπίου»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας

Ημ/νια Ενημέρωσης:  28/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ.: 24210 93013, fax: 24210 93074, email: autom_agr@uth.gr

webpage: www.agr.uth.gr/pms/pmsa

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Αυτοματισμού του ΤΕΙ Χαλκίδας

β) Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων, του ΤΕΙ Πειραιά

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Αυτοματισμοί στις Αρδεύσεις, τις Γεωργικές Κατασκευές και στην Εκμηχάνιση της Γεωργίας»


 

Βιοανόργανη Χημεία

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 26510 97194,5

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

β) Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης

γ) Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

δ) Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ και με το

ε) ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Βιοανόργανη Χημεία»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Χημεία

 

 

 

Βιοϊατρική Τεχνολογία

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 2610 997550

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ

β) Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Βιοϊατρική Τεχνολογία»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Βιοϊατρική Τεχνολογία

 

 

Βιοστατιστική

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7240454, 210 7462045

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Μαθηματικών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

β) Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Βιοστατιστική»


 

Γεωπληροφορική

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7722724

 

Περιγραφή

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνεργαζόμενη με τις σχολές:

α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ

β) Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του ΕΜΠ

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Γεωπληροφορική»

 

 

Γεωργία και Περιβάλλον

Ημ/νια Ενημέρωσης:  22/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ:22510 36212, fax:22510 36263, email: mscagroenv@env.aegean.gr

webpage: www.aegean.gr/environment/agroenv

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Φυτικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου

β) Ζωικής Παραγωγής του ΤΕΙ Ηπείρου

γ) Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου του ΤΕΙ Ηπείρου

δ) Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Γεωργία και Περιβάλλον»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

 

Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 28210 37683

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης

β) Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης

γ) Γενικό Τμήμα του Πολυτεχνείου Κρήτης

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ


 


Ενέργεια (ΜSc in Energy)

Ημ/νια Ενημέρωσης:  29/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 5385328, 210 5385307, fax 2810 545001, email: marsam@teiath.gr  

webpage: www.et.teiath.gr/msc/msc-hw.htm l

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Ενεργειακής Τεχνολογίας του ΤΕΙ Αθήνας συνεργαζόμενο με το University of Heriot-Watt Edinburgh,Scotland, U.K, (Ηνωμένο Βασίλειο)

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Ενέργεια» (ΜSc in Energy)

 

 

Ενέργεια (ΜSc in Energy)

Ημ/νια Ενημέρωσης:  29/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 5381237, 210 5381143, 210 5699559 fax: 210 5450959,

email: sealab@gdias.teipir.gr, webpage: www.sealab.gr/greek/frames.html

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Μηχανολογίας του ΤΕΙ Πειραιά συνεργαζόμενο με το University of Heriot-Watt Edinburgh,Scotland, U.K (Ηνωμένο Βασίλειο)

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Ενέργεια» (ΜSc in Energy)

 

 

Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία - Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ:  210 7462032-5, 210 7482015, fax: 210 746 2205

webpage: http://envocc.med.uoa.gr

 

Περιγραφή

Η Ιατρική Σχόλη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργαζόμενη με τα τμήματα:

α) Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών

β) Κοινωνικής Εργασίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία - Διαχείριση και Οικονομική Αποτίμηση»


 

Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 2810 393600-77-79

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργαζόμενο με τα:

α) το Τμήμα Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών

β) τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Harvard ΗΠΑ

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο «Επιστήμες και Μηχανική Περιβάλλοντος» με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Φυσικών Επιστημών Περιβάλλοντος

β) Μηχανική Περιβάλλοντος

 

 

Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 2610 997471

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

β) Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών

γ) Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Πολυμερών

 

 

Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδατικών Πόρων

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7722265

 

Περιγραφή

Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου  συνεργαζόμενη με τις Σχολές:

α) Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ

β) Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του ΕΜΠ

γ) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ

δ) Πολιτικών Μηχανικών του Imperial College του Πανεπιστημίου Λονδίνου

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία των Υδατικών Πόρων»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ


 

Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7723196

 

Περιγραφή

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνεργαζόμενη με τις Σχολές:

α) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ

β) Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του ΕΜΠ

γ) Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

δ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ

ε) Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

στ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ

ζ) Ναυπηγών Μηχανικών του ΕΜΠ

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή

Ημ/νια Ενημέρωσης:  22/5/2008

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ.: 26510 98342-705, email: me00810@cc.uoi.gr, MKontomi@cc.uoi.gr webpage: www.uoi.gr/schools/chemistry/index.files/metaptyxiako/epistimi-trofimon

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Τεχνολογίας Τροφίμων, του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

β Διατροφής, του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

γ) Τεχνολογίας  Τροφίμων, του ΤΕΙ Αθήνας

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή» με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Χημεία και Τεχνολογία Τροφίμων

β) Διατροφή

γ) Ολοκληρωμένα Συστήματα Παραγωγής Τροφίμων

δ) Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων

 

 

Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7274247-8, 210 7274060

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργαζόμενο με την:

Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

παρέχει:

Ι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Εφαρμογές της Βιολογίας στην Ιατρική»


 

Εφαρμοσμένη Μοριακή Φασματοσκοπία

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 2810 393600-77-79

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

β) Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πάτρας και

γ) τα Ινστιτούτα Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας

δ) το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Εφαρμοσμένη Μοριακή Φασματοσκοπία»

 

 

Ηλεκτρονική Επεξεργασία της Πληροφορίας

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 2610 997471

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών

β) Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Ηλεκτρονική Επεξεργασία της Πληροφορίας»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

Ιατρική Πληροφορική

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 2310 999272

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

β) Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Ιατρική Πληροφορική» με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Διαχείριση Ιατρικής Πληροφορίας

β) Βιοϊατρική Τεχνολογία

γ) Ιατρική Τηλεματική

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Ιατρική Πληροφορική


 

Ιατρική Φυσική

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 2610 997550

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών συνεργαζόμενο με το τμήμα:

Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Ιατρική Φυσική»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7462045

 

Περιγραφή

Η Ιατρική Σχολή του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργαζόμενη με τα τμήματα:

α) Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

β) Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

γ) Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

δ) Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ε) Ιατρικής το του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

στ) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και με

ζ) την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και το

η) ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Ιατρική Φυσική – Ακτινοφυσική»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Ιατρική Φυσική - Ακτινοφυσική

 

 

Κατάλυση και εφαρμογές της

Ημ/νια Ενημέρωσης:  28/5/2008

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ:  210 7274947, 210 7274386

webpage: www.chem.uoa.gr/courses/Catalysis/Odhgos_Catal_04.pdf

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργαζόμενο με:

α) το Τμήμα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου του Τ.Ε.Ι. Καβάλας

β) το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)

παρέχει:

Ι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Κατάλυση και Εφαρμογές της» με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Ομογενής Κατάλυση

β) Ετερογενής Κατάλυση

γ) Εφαρμοσμένη Κατάλυση

ΙΙ Διδακτορικό Δίπλωμα


 

Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7284247-8, 210 7274060

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

β) Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

παρέχει:

Ι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Κλινική Βιοχημεία – Μοριακή Διαγνωστική»

 

 

Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 2810 394400-01

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το

β) Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας –ΙΜΒΒ- του ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας –ΙΤΕ-

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Μοριακή Βιολογία - Βιοϊατρική

 

 

Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7721105

 

Περιγραφή

Η Σχολή Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνεργαζόμενη με τις Σχολές:

α) Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

β) Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ

γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ

δ) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ

ε) Φυσικής Ε.Κ.Π.Α. και το

στ) Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (Ε.Κ.Θ.Ε.)

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Ναυτική και Θαλάσσια Τεχνολογία και Επιστήμη»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ


 


Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 25410 79611

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συνεργαζόμενο με το τμήμα:

Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Νέα Υλικά και Τεχνολογίες στο Σχεδιασμό Έργων από Οπλισμένο Σκυρόδεμα» με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Δομικά Έργα με έμφαση στον Αντισεισμικό Σχεδιασμό

β) Τεχνολογία Σκυροδέματος και Επισκευές Δομικών Έργων

γ) Σχεδιασμός Δομικών Έργων και Περιβάλλον

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ:

α) Μηχανικού του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

β) τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

 

 

Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία

            Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7274386

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

β) Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

γ) Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης

δ) Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ε) Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

παρέχει:

Ι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Οργανική Σύνθεση και Εφαρμογές στη Χημική Βιομηχανία»

 

 

Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 4142094,5,8

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Τεχνολογίας και Συστημάτων Παραγωγής του Πανεπιστημίου Πειραιώς συνεργαζόμενο με τη Σχολή:

  Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων» με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Συστήματα Εφοδιασμού (Logistics)

β) Συστήματα Διαχείρισης της Ενέργειας και Προστασίας του Περιβάλλοντος

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 25410 79619

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΔΠΘ

β) Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Οργάνωση και Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων» με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Διοίκηση Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών

β) Διοίκηση Συστημάτων Κατασκευών, Υποδομών και Μεταφορών

γ) Διοίκηση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων

 

 

Παραγωγή Ζωοτεχνικών και Φυτικών Προϊόντων Ποιότητας σε Μεσογειακό Περιβάλλον

 (MSc Produzioni Zootecniche e Vegetali di Qualita' in Ambiente Mediterraneo

Ημ/νια Ενημέρωσης:  29/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ.: 2410 68429, 2410 684275, 2410 684367, 2410 622946

email: goulasp@ lar.forthnet.gr , webpage: www.teilar.gr/postgraduate/zoikis.el.php3

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Ζωικής Παραγωγής και Γεωργικών Μηχανών και Αρδεύσεων του ΤΕΙ Λάρισας συνεργαζόμενο με το University of Bari, Italy, (Ιταλία)

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Παραγωγή Ζωοτεχνικών και Φυτικών Προϊόντων Ποιότητας σε Μεσογειακό Περιβάλλον» (MSc Produzioni Zootecniche e Vegetali di Qualita' in Ambiente Mediterraneo)

 

 

Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7723565

 

Περιγραφή

Η Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνεργαζόμενη με τις Σχολές:

α) Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

β) Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ

γ) Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

δ) Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ


 

Περιβάλλον και Ανάπτυξη

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7722780

 

Περιγραφή

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνεργαζόμενη με τις Σχολές:

α) Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

β) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ

γ) Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

δ) Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ

ε) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών του ΕΜΠ

στ) Μηχανικών Μεταλλείων - Μεταλλουργών του ΕΜΠ

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Περιβάλλον και Ανάπτυξη»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες

Ημ/νια Ενημέρωσης:  22/5/2008

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ.: 26510 98348, email: stolaki@vt.teithe.gr

webpage: www.vt.teithe.gr/master.htm

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεργαζόμενο με το τμήμα:

Οχημάτων του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία

Ημ/νια Ενημέρωσης:  29/5/2008

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ:  210 7462032-5, 210 7482015, fax: 210 7462258,  email: envhealth.med.uoa.gr

webpage: www.envhealth.med.uoa.gr    

 

Περιγραφή

Η Ιατρική Σχόλη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργαζόμενη με:

α) τo Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

β) τo Τμήμα Αισθητικής και Κοσμητολογίας  του ΤΕΙ Αθηνών

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Περιβάλλον και Υγεία: Διαχείριση Περιβαλλοντικών Θεμάτων με επιπτώσεις στην Υγεία»


 

Περιβαλλοντικές Επιστήμες

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 2610 997538

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

β) Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών

γ) Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

δ) Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Περιβαλλοντικές Επιστήμες»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες

 

 

Περιβαλλοντική Βιολογία - Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 2810 394400-1

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργαζόμενο με το τμήμα:

α) Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

β) το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης

γ) το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο «Περιβαλλοντική Βιολογία-Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων» και τις εξής κατευθύνσεις:

α) Χερσαία Οικοσυστήματα/Βιολογικοί Πόροι

β) Θαλάσσια Οικοσυστήματα/Βιολογικοί Πόροι

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στην Περιβαλλοντική Βιολογία - Διαχείριση Χερσαίων και Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων

 

 

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

Ημ/νια Ενημέρωσης:  22/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ 22410 99120, fax : 22410 99131, email: psemper@rhodes.aegean.gr, papazach@aegean.gr, webpage: www.rhodes.aegean.gr/tepaes/metaptyxiakope

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργαζόμενο με τo τμήμα:

Οικολογίας και Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ


 

Πληροφορική Επιστημών Ζωής

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 2610 997550

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών

β) Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών

γ) Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Πληροφορική Επιστημών Ζωής» με την εξής κατεύθυνση:

Βιοπληροφορική

 

 

Προαγωγή & Αγωγή Υγείας

Ημ/νια Ενημέρωσης:  29/5/2008

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ:  210 7462032, 210 7482015,  email: chsr@med.uoa.gr, mnikol@med.uoa.gr

webpage: http://healthpromotion.med.uoa.gr/01_description/description.htm

 

Περιγραφή

Η Ιατρική Σχόλη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργαζόμενη με τα τμήματα:

α) Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών

β) Επισκεπτών-Επισκεπτριών Υγείας Δημόσιας Υγείας, του ΤΕΙ Αθηνών

γ) Δημόσιας Υγιεινής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Προαγωγή & Αγωγή Υγείας»

 

 

Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 2810 394400-1

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργαζόμενο με το τμήμα:

Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στη Πρωτεϊνική Βιοτεχνολογία


 

Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

   

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 26510 97190-1-2-3

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων συνεργαζόμενο με το τμήμα:

α) Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και το

β) Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ στις Σύγχρονες Ηλεκτρονικές Τεχνολογίες

 

 

Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική Τουρισμού

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 22710 35315-7

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

β) Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

γ) Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Σχεδιασμός, Διοίκηση και Πολιτική Τουρισμού»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος

Ημ/νια Ενημέρωσης:  28/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ.: 2810 545101, 2810 545077  fax 2810 545001, email: dmar@chemistry.uoc.gr , skornaraki@chemistry.uoc.gr , ecpl@chemistry.uoc.gr, webpage: www.teicrete.gr/teprop

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργαζόμενο με το τμήμα:

Τεχνολογικών Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος»


 

Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος

Ημ/νια Ενημέρωσης:  28/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

webpage: http://metphyskat.geol.uoa.gr

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α ) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας  του Τ.Ε.Ι. Σερρών

β) Διοίκησης Επιχειρήσεων  του Τ.Ε.Ι. Καβάλας

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Τεχνολογίες Προστασίας Περιβάλλοντος»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

Υδραυλική Μηχανική

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 25410 79619

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Μηχανικών Περιβάλλοντος του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

β) Department of Civil and Offshore Engineering του Πανεπιστημίου Heriot-Watt της Μ. Βρετανίας και το

γ) Εργαστήριο Λιμενικών Έργων του ΕΜΠ

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Υδραυλική Μηχανική» με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Υδραυλικά Έργα και Περιβάλλον

β) Έργα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων

γ) Παράκτια και Λιμενικά Έργα

δ) Υδροπληροφορική

ε) Υδροενεργειακή Μηχανική

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ:

α) Μηχανικού του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών

β)Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών


 

Υπολογιστική Μηχανική

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7721502

 

Περιγραφή

Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνεργαζόμενη με τις Σχολές:

α) Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ

β) Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ

γ) Ναυπηγών Μηχανικών του ΕΜΠ

δ) Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Υπολογιστική Μηχανική» με τις εξής κατευθύνσεις:

α) Υπολογιστική Μηχανική Ρευστών

β) Υπολογιστική Μηχανική Στερεών

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7721681

 

Περιγραφή

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνεργαζόμενη με:

α) την Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

β) τα Ινστιτούτα Επιστήμης Υλικών και Πυρηνικής Φυσικής του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Φυσική και Τεχνολογικές Εφαρμογές»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ

 

 

Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών

Ημ/νια Ενημέρωσης:  28/5/2008

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας – Πληροφόρησης

Τηλ.: 26510 97321 webpage: http://chemat.uoi.gr

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

β) Γενικό Τμήμα Φυσικής-Χημείας και Τεχνολογίας Υλικών του ΤΕΙ Αθήνας

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Χημεία και Τεχνολογία των Υλικών»

ΙΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ


 

Χημεία Φυσικών Προϊόντων

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 2810 393600-77-79

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης

β) Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

γ) Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

δ) Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών

ε) Χημείας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

στ) Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και

ζ) το Γενικό Τμήμα του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

παρέχει:

Ι ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ με τίτλο: «Χημεία Φυσικών Προϊόντων»

 

 

Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7274386

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργαζόμενο με το τμήμα:

Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

παρέχει:

Ι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Χημική Ανάλυση – Έλεγχος Ποιότητας»

ΙΙ Διδακτορικό Δίπλωμα

 

 

 

Ωκεανογραφία

Ημ/νια Ενημέρωσης:  14/5/2008

  

 

Στοιχεία Επικοινωνίας-Πληροφόρησης

Τηλ.: 210 7284248, 210 7274061, 210 7274418

 

Περιγραφή

Το Τμήμα Βιολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών συνεργαζόμενο με τα τμήματα:

α) Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

β) Χημείας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

γ) Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

παρέχει:

Ι Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο: «Ωκεανογραφία»

α) Βιολογική Ωκεανογραφία

β) Γεωλογική Ωκεανογραφία

γ) Φυσική Ωκεανογραφία

δ) Χημική Ωκεανογραφία

ΙΙ Διδακτορικό Δίπλωμα