ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 8/4/2008

 

           Λεωφόρος Συγγρού 136

           Αθήνα                                       T.K. 17671

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      210 9201013              Φαξ:  210 9223690

           Webpage:    www.panteion.gr

           E-mail:         rector@panteion.gr

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Γενικού Δικαίου

          Λεωφόρος Συγγρού 136                                       Webpage:  www.panteion.gr

          Αθήνα                                       T.K. 17671                               

          Τηλέφωνο:   210 9201072                   Φαξ:  210 9201453

          Πρόεδρος   Θ. Τζώνος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθύντρια Ε. Καλτσόγια-Τουρναβίτου

          ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΩΝ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Γ. Ρούσης

          ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής Β. Κουγέας

          ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθυντής Χ. Κεφάλας

          ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ - ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθυντής Β. Δούβλης

          ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ - ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθυντής Ι.Στράγγας

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ:

Αστική προστασία του περιβάλλοντος

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ:

          Δίκαιο, Τεχνική, Περιβάλλον

          Ποινική προστασία του περιβάλλοντος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Δημόσιας Διοίκησης

          Λεωφόρος Συγγρού 136                                  Webpage:      www.panteion.gr

          Καλλιθέα                                   T.K. 17671                               

          Τηλέφωνο:   210 9201066-7, 210 9201435-6 Φαξ:      210 9229508

          Πρόεδρος   Π. Β. Τσίρης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Δίκαιο Περιβάλλοντος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

          Λεωφόρος Συγγρού 136                                       Webpage:  www.panteion.gr

          Καλλιθέα                                   T.K. 17671                               

          Τηλέφωνο:   210 9201042                   Φαξ:  210 9218427

          Πρόεδρος   Κ. Αρβανιτόπουλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ

          Διευθυντής Στ. Περράκης

          ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

          Διευθύντρια Ειρ. Χειλά

          ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

          Διευθυντής Π. Ρουμελιώτης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διεθνής Προστασία Περιβάλλοντος

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ & ΒΙΩΣΙΜΗ           ΑΝΑΠΤΥΞΗ:

          Διεθνές Δίκαιο Ανάπτυξης

          Διεθνές Δίκαιο Περιβάλλοντος: Ειδικά Θέματα

          Μηχανισμοί Περιβαλλοντικής Διακυβέρνησης

          Δράσεις του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη

          Περιβαλλοντική Διπλωματία

          Διεθνές Εμπόριο και Περιβάλλον

          ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

          Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης (Κ.Ε.Τ.)

          Ακαδημαϊκός Yπεύθυνος: Κ. Στεφάνου

          Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης (E.KE.Π.Ε.Κ.)

          Διευθυντής Γρ. Τσάλτας

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Κοινωνικής Πολιτικής

          Λεωφόρος Συγγρού 136                                       Webpage:  www.panteion.gr

          Αθήνα                                       T.K. 17671         E-mail:      desposan@panteion.gr

          Τηλέφωνο:   210 9201037                   Φαξ:  210 9221222

          Πρόεδρος   Αντώνης Μωυσίδης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αγροτική Γεωγραφία (Ανθρωπογεωγραφία του Αγροτικού Χώρου)

          Αστεακή Γεωγραφία (Ανθρωπογεωγραφία του Αστεακού Χώρου)

          Ύπαιθρος και Τοπική Ανάπτυξη

          ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

          Κέντρο Κοινωνικής Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ)

          Διευθύντρια Κ. Κασιμάτη

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Κοινωνιολογίας

          Λεωφόρος Συγγρού 136                                       Webpage:           www.panteion.gr

          Καλλιθέα                                   T.K. 17671         E-mail:         sociology@panteion.gr

          Τηλέφωνο:   210 9201074-5, 210 9201455       Φαξ:   210 9223678

          Πρόεδρος   Α. Λύτρας

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΓENIKHΣ KOINΩNIOΛOΓIAΣ

          Διευθυντής Δ. Λαμπρέλλης

          ΚOΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜOΡΦOΛOΓΙΑΣ

          Διευθυντής    -

          ΝΕOΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚOΙΝΩΝΙΑΣ

          Διευθυντής Θ. Σακελλαρόπουλος

          ΕΓΚΛΗΜΑΤOΛOΓΙΑΣ

          Διευθυντής Α. Μαγγανάς

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Θέματα Οικολογικής Φιλοσοφίας

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΠΜΣ Κοινωνιολογίας

          ΠΜΣ Εγκληματολογίας

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης

          Λεωφόρος Συγγρού 136                                       Webpage:  www.panteion.gr

          Αθήνα                                       T.K. 17671                               

          Τηλέφωνο:   210 9220038, 210 9201058      Φαξ:      210 9229312

          Πρόεδρος   Α. Λυμπεράκη

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

          Διευθυντής     -

          ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

          Διευθυντής Μ. Λαμπρινίδης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικονομική Γεωγραφία

          Χωροταξία

          Ανάλυση Τόπου Εγκατάστασης

          Σχεδιασμός Αστικής και Περιφερειακής Τεχνικής Υποδομής

          Διαχείριση Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων

          Εισαγωγή στην Επιστήμη του Περιβάλλοντος

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και Περιφερειακή Ανάλυση

          Πολιτική Περιβάλλοντος

          Προγράμματα Η/Υ στη Γεωγραφική Ανάλυση

          Χωρικός σχεδιασμός και βιώσιμη ανάπτυξη: πολιτικές, μέθοδοι και εργαλεία Πολεοδομική Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική

          Οικονομική Περιβάλλοντος

          Περιφερειακή Ανάπτυξη και Υποδομές

          Περιβαλλοντική Ιστορία και Πολιτική

          Ελληνική Περιφερειακή Πολιτική

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Χωροταξία - Φυσικός σχεδιασμός

          Οικονομική και Πολιτική του Περιβάλλοντος

          Πολεοδομία - Αστικό περιβάλλον και σχεδιασμός

          Θεσμικό πλαίσιο περιφερειακής & τοπικής ανάπτυξης

          Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Εργαστήριο Οικονομικής Έρευνας και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών

          Διευθυντής Θεοφάνης Πάκος

             ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

          Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΙΑΠΑΔ)

          Διευθυντής Κλάιβ Ριτσαρσόν

          Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΙΠΑ)

          Διευθυντής Αθανάσιος Παπαδασκαλόπουλος