ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ημ/νια Συμπλήρωσης     25/1/2008

 

           Ηράκλειο Τ.Θ. 1939      T.K. 71004

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      2810379328             Φαξ:  2810379328

           Webpage:  www.teicrete.gr

           E-mail:      info@admin.teicrete.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Τεχνολογικών Εφαρμογών

         Webpage:    http://www.stef.teiher.gr

         E-mail:     kritsotn@stef.teiher.gr

 

 

ΤΜΗΜΑ                  Ηλεκτρολογίας

                                                                        Webpage:      http://eed.stef.teicrete.gr

          Ηράκλειο Τ.Θ. 1939       T.K. 71004           E-mail:  loulakis@stef.teiher.gr

          Τηλέφωνο:   2810 379711-12                      Φαξ:      2810 379825

          Προϊστάμενος: Εμμανουήλ Κουδουμάς

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          Α

          Υπεύθυνος: Ευστράτιος Γεωργίου

          Β

          Υπεύθυνος: Γεώργιος Ρουμπελάκης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Τεχνολογία

 

 

         ΤΜΗΜΑ                  Μηχανολογίας

                                                                        Webpage:      http://www.tm.teiher.gr

          Ηράκλειο Τ.Θ. 1939       T.K. 71004           E-mail: karmar@stef.teiher.gr

          Τηλέφωνο:   2810 379718                           Φαξ:      2810 379856

          Προϊστάμενος: Νεκτάριος Βιδάκης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Χημική Τεχνολογία

          Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

          Ανανεώσιμες Πηγές - Εξοικονόμηση Ενέργειας

          Ηλιακά Συστήματα

          Αιολικά Συστήματα

          Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων

          Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Υδροδυναμικών Μηχανών

          Υπεύθυνος: Νικόλαος Ριτσατάκης

          Αιολικής Ενέργειας

          Υπεύθυνος: Δημήτριος Χρηστάκης

 

 

         ΤΜΗΜΑ                  Πολιτικών Δομικών Έργων

                                                                        Webpage: http://www.teicrete.gr/domikoi

          Ηράκλειο Τ.Θ. 1939       T.K. 71004           E-mail: Vaso@stef.teiher.gr

          Τηλέφωνο:   2810 379713 - 4              Φαξ:  2810 379714

          Προϊστάμενος: Εμμανουήλ Ζαχαρενάκης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

          Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Παρασχάκης

          ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ – ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ

          Υπεύθυνος: Ζαχαρίας Κοκολάκης

             ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανάλυση Περιβάλλοντος

          Ειδικά Θέματα Τοπογραφίας στο Περιβάλλον

          Τεχνολογία Περιβάλλοντος

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Παράρτημα Χανίων)

          Ρωμανού 3                                               Webpage:  www.chania.teicrete.gr

          Χαλέπα, Χανιά     T.K. 73133                    E-mail: info@chania.teicrete.gr

          Τηλέφωνο:   28210 23000                   Φαξ:  28210 23003

          Προϊστάμενος: Ταξιάρχης Παπακώστας

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

          Υπεύθυνη: Διονυσία Κολιοκοτσά

          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Υπεύθυνη: Ελευθερία Κατσιβέλα

          ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Υπεύθυνος: Βασίλης Σάλτας

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ενέργεια Περιβάλλον και Φυσικοί Πόροι

          Αειφόρος Ανάπτυξη και Γενική Οικολογία

          Περιβαλλοντική Στατιστική

          Γεωλογία

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Κοινωνιολογική Προσέγγιση του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

          Γεωφυσική

          Εισαγωγή στο Γεωργικό Περιβάλλον

          Ενεργειακή Οικονομία

          Μετεωρολογία - Κλιματολογία

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι & ΙΙ

          Περιβαλλοντική Νομοθεσία

          Τεχνολογία και Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

          Υδρογεωλογία

          Τεχνολογία Εντοπισμού Υδατικών Πόρων

          Περιβαλλοντική Διοίκηση

          Ατμοσφαιρική Ρύπανση

          Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία

          Τεχνολογία Ελέγχου Γεωργικού Περιβάλλοντος

          Έλεγχος Ποιότητας Ενεργειακών και Περιβαλλοντικών Συστημάτων

          Τεχνολογίες Σύζευξης Ενεργειακών Συστημάτων

          Σχεδιασμός και Διαχείριση Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

          Τεχνολογία Ελέγχου Ποιότητας Αέρα

          Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Περιβαλλοντική Χημεία

          Περιβαλλοντικός Γεωηλεκτρομαγνητισμός

          Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

          Διαχείριση Απορριμμάτων

          Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ανανεώσιμων Ενεργειακών Τεχνολογιών

          Υπεύθυνη: Διονυσία Κολοκοτσά

          Περιβαλλοντικής Χημείας και Βιοχημικών Διεργασιών

          Υπεύθυνος: Γεώργιος Σταυρουλάκης

          Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών και Εδαφικών Πόρων

          Υπεύθυνος: Βασίλης Σάλτας

          Γεωπληροφορικής

          Υπεύθυνος: Ταξιάρχης Παπακώστας

          Περιβαλλοντικής Γεωλογίας

          Υπεύθυνος: Παντελής Σουπιός

 

 

ΣΧΟΛΗ      Τεχνολογίας Γεωπονίας

          Webpage:    www.steg.teiher.gr

         E-mail:     stegsecr@steg.teiher.gr

 

 

ΤΜΗΜΑ            Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών

          Εσταυρωμένος                                         Webpage: www.steg.teiher.gr/thk

          Ηράκλειο             T.K. 71500                   

          Τηλέφωνο:   2810 379446-7                Φαξ:  2810 318204

          Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Λουλακάκης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αγρομετεωρολογία

          Εδαφολογία

          Φυτοπαθολογία

          Μέθοδοι Φυτοπροστασίας - Γεωργική Φαρμακολογία

          Οικολογία

          Χουμοποίηση Οργανικών Υπολειμμάτων

          Βιολογική Γεωργία

          Βιοτεχνολογία

          Διαχείριση Εδαφών

          Φυτοπροστασία στη Βιολογική Γεωργία

          Αειφόρος Ανάπτυξη Αγροτικών Περιοχών

          Αγροτική Ανάπτυξη

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Γεωργίας

          Υπεύθυνη: Γ. Γραμματικάκη-Αυγελή

          Ανθοκομίας

          Υπεύθυνος: Μιχαήλ Παπαδημητρίου

          Βοτανικής

          Υπεύθυνος: Ι Bλάχος

          Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Φυτών

          Υπεύθυνος: Φίλιππος Βερβερίδης

          Δενδροκομίας

          Υπεύθυνος: Γεώργιος Πετούσης

          Εδαφολογίας

          Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Σινάνης

          Λαχανοκομίας

          Υπεύθυνη: Ελένη Γουμενάκη

          Οικολογίας

          Υπεύθυνος: Δημήτριος Κολλάρος

          Διαχείρισης Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων

          Υπεύθυνος: Θρασύβουλος Μάνιος

 

 

ΤΜΗΜΑ            Φυτικής Παραγωγής

          Εσταυρωμένος                                         Webpage: www.steg.teiher.gr

          Ηράκλειο             T.K. 71500                                                     

          Τηλέφωνο:   2810 94412                     Φαξ:  2810 318204

          Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Σινάνης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εδαφολογία

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας

          Βιολογική Γεωργία

          Οικολογία

          Διαχείριση Εδαφών

          Αειφορική Ανάπτυξη της Γεωργίας

          Μετεωρολογία - Κλιματολογία

          Principles of Ecology

          Ειδική Φυτοπαθολογία

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Γεωργίαs

          Υπεύθυνη: Γ. Γραμματικάκη-Αυγελή

          Ανθοκομίας

          Υπεύθυνος: Μιχαήλ Παπαδημητρίου

          Bοτανικής

          Υπεύθυνος: Ι Bλάχος

          Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Φυτών

          Υπεύθυνος: Φίλιππος Βερβερίδης

          Δενδροκομίας

          Διευθυντής Υπεύθυνος: Γεώργιος Πετούσης

          Εδαφολογίας

          Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Σινάνης

          Λαχανοκομίας

          Υπεύθυνη: Ελένη Γουμενάκη

          Οικολογίας

          Υπεύθυνος: Δημήτριος Κολλάρος

          Στερεών Υπολειμμάτων και Υγρών Αποβλήτων

          Υπεύθυνος: Θρασύβουλος Μάνιος

 

 

ΣΧΟΛΗ          Διοίκησης και Οικονομίας

         Webpage:     www.sdo.teiher.gr

         E-mail:     skoletta@sdo.teiher.gr

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Εμπορίας και Διαφήμισης

          Κ. Παλαμά & Ι. Κακριδή                           Webpage:  www.emark.teicrete.gr

          Ιεράπετρα            T.K. 72200                    E-mail:  info@emark.teicrete.gr

          Τηλέφωνο:   28420 89773                   Φαξ:  28420 89774

          Προϊστάμενος: Ιωάννης Κοπανάκης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

          Διευθυντής Υπεύθυνος: Ιωάννης Κοπανάκης

          ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

          Διευθυντής Υπεύθυνος: Εμμανουήλ Κοκκινάκης

          ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

          Διευθυντής Υπεύθυνος: Νικόλαος Παππάς

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αγροτική Οικονομία

          Διαχείριση Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

          Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Λογιστικής

         Ηράκλειο Τ.Θ. 1939    T.K. 71004                 E-mail:  ehitas@sdo.teiher.gr

          Τηλέφωνο:   2810 379612-41               Φαξ:  2810 379625

          Προϊστάμενος: Γεώργιος Ιατράκης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικονομική Περιβάλλοντος και Περιφερειακής Ανάπτυξης

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Τουριστικών Επιχειρήσεων

          Ηράκλειο Τ.Θ. 1939    T.K. 71004                 E-mail:  theostef@sdo.teiher.gr

          Τηλέφωνο:   2810 379611-69               Φαξ:  2810 379611

          Προϊστάμενος: Μάριος Σωτηριάδης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αειφορία- Εναλλακτικές Μορφές

          Αγροτουρισμός

          Περιβάλλον - Διαχειριστικοί Οργανισμοί

          Θεσμικό πλαίσιο προστασίας περιβάλλοντος

          Καινοτόμες μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων

          Επιχειρηματικότητα και Περιβάλλον