ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ

Ημ/νια Συμπλήρωσης  24/1/2008

 

           Άρτα         T.K. 47100

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      26810 50000             

           Webpage:    www.teiep.gr

           E-mail:         noc@teiep.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Τεχνολογίας Γεωπονίας

          Webpage:    www.teiep.gr/steg.php

         E-mail:     noc@teiep.gr

 

 

         ΤΜΗΜΑ               Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

          Κωστακοί                                    Webpage:         http://www.fla.teiep.gr

          Άρτα          T.K. 47100                 E-mail:  sechort@teiep.gr   

          Τηλέφωνο:   26810 50230-50             Φαξ:   26810 50240

          Προϊστάμενος: Αλέξανδρος Κανταρτζής

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γενική Οικολογία

          Εδαφολογία

          Γεωμορφολογία -  Τοπογραφία

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Γενική Οικολογία

          Υπεύθυνος: Γεώργιος Παπαδόπουλος

          Εδαφολογία

          Υπεύθυνος: Γεώργιος Παπαδόπουλος

 

 

         ΤΜΗΜΑ               Ζωϊκής Παραγωγής

          Κωστακοί                                    Webpage:         www.anprod.teiep.gr

          Άρτα          T.K. 47100                 E-mail:  gramzp@teiep.gr

          Τηλέφωνο:   26810 50200                  Φαξ:   26810 50527

          Προϊσταμένος: Ιωάννης Σκούφος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αγροοικολογία

 

 

          ΤΜΗΜΑ               Ιχθυοκομίας-Αλιείας

          Ειρήνης & Φιλίας 1                       Webpage:         http://fh.ioa.teiep.gr/

          Ηγουμενίτσα        T.K. 46100        E-mail:  ycladas@teiep.gr

          Τηλέφωνο:   26650 49852                   Φαξ:  26650 49886

          Προϊστάμενος: Ιωάννης Κλαδάς

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αρχές Οικολογίας: Άνθρωπος & Περιβάλλον

          Ιχθυολογία

          Ωκεανολογία

          Βιολογία και Οικολογία Εσωτερικών Υδάτων

          Θαλάσσια Βιολογία

          Ποιότητα και επεξεργασία Νερού για Υδατοκαλλιέργειες

          Εδαφολογία

          Υδάτινα Φυσικά Οικοσυστήματα

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Χημείας & Υδάτινων Οικοσυστημάτων

          Υπεύθυνη: Ιφιγένεια Καγκάλου

          Θαλλασοκαλλιεργειών

          Υπεύθυνος: Δενδρινός Παναγάγγελος

          Υδατοκαλλιεργειών & Εσωτερικών Υδάτων

          Υπεύθυνος: Ιωάννης Πάσχος

          Φυσιολογίας & Παθολογίας Ιχθύων

          Υπεύθυνος: Γρηγόριος Κανλής

          Μοριακής Βιολογίας & Οικοφυσιολογίας Ιχθύων

          Υπεύθυνος: Γρηγόριος Κανλής

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Φυτικής Παραγωγής

          Κωστακοί                              Webpage: http://crprod.teiep.gr

          Άρτα          T.K. 47100                 E-mail: secplant@teiep.gr

          Τηλέφωνο:   26810 50143-55               Φαξ:  26810 72629

        Προϊστάμενη: Δήμητρα Ζωάκη

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Προστασία Περιβάλλοντος & Οικολογία

          Εδαφολογία

          Βιολογική Γεωργία

          Αειφορική Παραγωγή

          Αξιοποίηση Εδαφών

          Αγρομετεωρολογία

          Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Γεωργίας

          Υπεύθυνος: Γεώργιος Μάνος

          Φυσιολογίας φυτών

          Υπεύθυνος: Νικόλαος Μαλισιόβας

          Δενδροκομίας

          Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Καριπίδης

          Εδαφολογίας - Λιπασματολογίας - Φυλλοδιαγνωστικής

          Υπεύθυνος: Νικόλαος Μαλισιόβας

          Φυτοπροστασίας

         Υπεύθυνη: Δήμητρα Ζωάκη

 

 

ΣΧΟΛΗ      Διοίκησης και Οικονομίας

          Webpage:    http://www.teiep.gr/sdo.php

         E-mail:     noc@teiep.gr

 

 

         ΤΜΗΜΑ               Τουριστικών Επιχειρήσεων

          Ειρήνης και Φιλίας  1              Webpage:  http://tour.ioa.teiep.gr

          Ηγουμενίτσα        T.K. 46100       

          Τηλέφωνο:   26650 49863-98               Φαξ:  26650 26183

        Προϊστάμενος: Θεμιστοκλής Κάγκας

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αειφόρος Τουριστική Ανάπτυξη

 

 

ΣΧΟΛΗ          Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας

          Webpage:    http://www.teiep.gr/seyp.php

         E-mail:     noc@teiep.gr

 

 

         ΤΜΗΜΑ               Βρεφονηπιοκομίας

          4Ο χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων- Αθηνών              Webpage: http://vrefo.ioa.teiep.gr

          Ιωάννινα               T.K. 45500                             E-mail:  vrefonipio@ioa.teiep.gr

          Τηλέφωνο:   26510 50711                   Φαξ:  26510 50731

          Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Καραβίδας

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Αγωγή

          Φυσικές Επιστήμες και Περιβάλλον

 

 

          ΤΜΗΜΑ               Νοσηλευτικής

          Εθνική οδός Ιωαννίνων - Αθηνών                           Webpage: http://nursing.ioa.teiep.gr

          Ιωάννινα               T.K. 45500                             E-mail: nursing@ioa.teiep.gr

          Τηλέφωνο:   26510 50713-70               Φαξ:  26510 50733

         Προϊστάμενος: Ευάγγελος Παπακωνσταντίνου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Υγιεινή Περιβάλλοντος