ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 11/2/2008

 

           Ψαχνά Ευβοίας       T.K. 34400

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      22280 99500              Φαξ:  22280 23766

           Webpage:    www.teihal.gr

           E-mail:         tei@teihal.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Τεχνολογικών Εφαρμογών

          Webpage:    www.teihal.gr/stef

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Ηλεκτρολογίας

                                                                              Webpage: www.ee.teihal.gr

          Ψαχνά Ευβοίας       T.K. 34400                       E-mail: eeinfo@teihal.gr.

          Τηλέφωνο:   22280 99523 - 4                            Φαξ:   22280 99630

          Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Προστασία Περιβάλλοντος

          Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας

 

 

ΤΜΗΜΑ            Μηχανολογίας

                                                                              Webpage: www.teihal.gr/mec

          Ψαχνά Ευβοίας       T.K. 34400                      

          Τηλέφωνο:   22280 99525                                 Φαξ:   22280 99546

          Προϊστάμενος: Σταμάτης Μαυρομάτης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

          Υπεύθυνος: Σταμάτιος Αυλωνίτης

          ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ

          Υπεύθυνος: Μιχαήλ Βραχόπουλος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εναλλακτικές Μορφές Ενέργειας

          Προστασία Περιβάλλοντος

          Ενεργειακές Εγκαταστάσεις

          Καύση - Καύσιμα - Λιπαντικά

            ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Εναλλακτικών μορφών ενέργειας

          Υπεύθυνος: Μιχαήλ Βραχόπουλος

          Υδροδυναμικές Μηχανές Ι & ΙΙ

          Υπεύθυνος: Νικόλαος Βλαχάκης

 

 

ΤΜΗΜΑ            Τεχνολογίας Αεροσκαφών

                                                                              Webpage: www.aero.teihal.gr

          Ψαχνά Ευβοίας       T.K. 34400                       E-mail: aero@teihal.gr

          Τηλέφωνο:   22280 99672                                 Φαξ:   22280 99540

          Προϊστάμενος: Ιωάννης Σταθαράς

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα, Διάδοση, Κεραίες  

          Καύσιμα - Λιπαντικά  

 

 

ΣΧΟΛΗ       Διοίκησης & Οικονομίας

          Webpage:    www.teihal.gr/sdo.asp

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Διοίκησης Επιχειρήσεων

                                                                              Webpage: www.teihal.gr/bus

          Ψαχνά Ευβοίας       T.K. 34400                      

          Τηλέφωνο:   22280 99514                                 Φαξ:   22280 99512

          Προϊστάμενος: Θάνος Γεώργιος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Επιχείρηση - Κοινωνία - Περιβάλλον

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού (Παράρτημα Θήβας)

          1ο Χλμ. Π.Ε.Ο. Θηβών-Αθηνών                         Webpage: www.teihal.gr/logistics

          Θήβα                     T.K. 32200                       E-mail: thiva@teihal.gr

          Τηλέφωνο:   22620 22569                                 Φαξ:   22620 89605 

          Προϊστάμενη: Μαρία Πάντα

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Περιβάλλον και Διαχείριση Ανακύκλωσης

          Οικολογική Συσκευασία