ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ημ/νια Συμπλήρωσης                  5/2/2008

 

           Αντικάλαμος Μεσσηνίας

           Καλαμάτα        T.K. 24100

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      27210 45100              Φαξ:  27210 45200

           Webpage:    www.teikal.gr

           E-mail:         www.teikal.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Τεχνολογίας Γεωπονίας

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

          Αντικάλαμος Μεσσηνίας                         Webpage:   www.teikal.gr

          Καλαμάτα        T.K. 24100                   

          Τηλέφωνο:   27210 45135                        Φαξ:         27210 45234

          Προϊστάμενος: Ευστράτιος Γεωργόπουλος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυτοπροστασία Ι και ΙΙ

          Ασφάλεια Εργασίας-Προστασία Περιβάλλοντος

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας

          Εδαφολογία

          Μετεωρολογία- Κλιματολογία

          Λιπασματολογία

          Αξιοποίηση εδαφών

          Φυτοπροστασία- Φαρμακολογία

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Τεχνολογία Γεωργικών Προϊόντων

          Αντικάλαμος Μεσσηνίας                         Webpage: www.teikal.gr

          Καλαμάτα        T.K. 24100                   

          Τηλέφωνο:   27210 45132                        Φαξ:         27210 45234

          Προϊστάμενος: Ιωάννης Καπόλος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία Περιβάλλοντος

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Φυτικής Παραγωγής

          Αντικάλαμος Μεσσηνίας                         Webpage:  www.teikal.gr

          Καλαμάτα        T.K. 24100                   

          Τηλέφωνο:   27210 45134-234                  Φαξ:         27210 45234

          Προϊστάμενος: Αθανάσιος Παπαγεωργίου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αγρομετεωρολογία

          Εδαφολογία

          Φυτοπαθολογία

          Αγροτική Ανάπτυξη & Πολιτική

          Θρέψη Φυτών

          Βιολογική Γεωργία

 

 

ΣΧΟΛΗ      Διοίκησης & Οικονομίας

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Τοπικής Αυτοδιοίκησης

          Αντικάλαμος Μεσσηνίας                         Webpage: www.teikal.gr/dept/dmta

          Καλαμάτα        T.K. 24100                    E-mail: dmta@teikal.gr

          Τηλέφωνο:   27210 45100-23                   Φαξ:         27210 45251

          Προϊστάμενος: Λεωνίδας Παπακωνσταντινίδης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανθρωπογεωγραφία ή Κοινωνική Πολιτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

          Πολιτικές Διαχείρισης Περιβάλλοντος