ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ημ/νια Συμπλήρωσης        4/2/2008

 

           Αγ. Λουκάς

           Καβάλα     T.K. 65404

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      2510 462100             

           Webpage:    www.teikav.edu.gr

           E-mail:         tei@teikav.edu.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Τεχνολογικών Εφαρμογών

          Webpage:    www.teikav.edu.gr

           E-mail:   tei@teikav.edu.gr

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Ηλεκτρολογίας

          Άγιος Λουκάς                              Webpage:  www.teikav.edu.gr/ed

          Καβάλα         T.K. 65404              E-mail:  eesec@teikav.edu.gr

          Τηλέφωνο:   2510 462142               Φαξ:      2510 462141

          Προϊστάμενος: Δημήτριος Μπαντέκας

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

          Υπεύθυνος: Παντελής Αντωνιάδης

          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΣΑΕ

          Υπεύθυνος: Λυκούργος Μαγκαφάς

          ΙΣΧΥΡΩΝ ΡΕΥΜΑΤΩΝ

          Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Καρακουλίδης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Τεχνολογία και Περιβάλλον

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Μηχανολογίας

          Άγιος Λουκάς                              Webpage: www.teikav.edu.gr/md

          Καβάλα         T.K. 65404              E-mail:  mdsec@teikav.edu.gr

          Τηλέφωνο:   2510 462143               Φαξ:      2510 462144

          Προϊστάμενος: Φίλιππος    Σωτηρόπουλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

          Υπεύθυνος: Θεόδωρος Τριβέλλας

          ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Υπεύθυνος: Μιχαήλ Παπάζογλου

          ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

          Υπεύθυνος: Ηλίας Σαράφης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εξοικονόμηση Ενέργειας

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας

          Ασφάλεια Εργασίας-Προστασία Περιβάλλοντος

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας

          Υδροδυναμικές Μηχανές

          Ενεργειακή Διαχείριση Ανανεώσιμων Πόρων

          Αντιρρυπαντικές Τεχνολογίες

          Ενεργειακή Διαχείριση Κτιρίων

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Τεχνολογίας Πετρελαίου & Φυσικού Αερίου

          Άγιος Λουκάς                              Webpage: http://petrotech.teikav.edu.gr

          Καβάλα         T.K. 65404              E-mail:  texnpetr@teikav.edu.gr

          Τηλέφωνο:   2510 462146               Φαξ:      2510 462146

          Προϊστάμενος: Ευάγγελος Καργιώτης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Υδρογεωλογία

          Κοιτασματολογία

          Γεωφυσική Έρευνα Η/Α

          Προστασία Περιβάλλοντος

          Γεωφυσικές Καταγραφές

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Χημείας & Τεχνολογίας Προϊόντων Πετρελαίου

          Υπεύθυνη: Παρθένα Καζαντζίδου

          Επεξεργασίας Πετρελαίου

          Υπεύθυνος: Νικόλαος Νικολάου

          Φυσικοχημείας Ι & ΙΙ

          Υπεύθυνη: Μαριάννα Κεφαλά

 

 

ΣΧΟΛΗ      Τεχνολογίας Γεωπονίας (Παράρτημα Δράμας)

          Webpage:    www.teikav.edu.gr/la

           E-mail:   tei@teikav.edu.gr

 

 

ΤΜΗΜΑ            Αρχιτεκτονικής Τοπίου

          Προάστιο                                     Webpage: www.arxitektoniki-topiou.gr

          Δράμα           T.K. 66100              E-mail: sla@teikav.edu.gr

          Τηλέφωνο:   25210 32538               Φαξ:      25210 32235

          Προϊστάμενος: Γρηγόριος Χατζηφιλιππίδης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Διευθυντής     -

          ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Διευθυντής     -

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυτοπροστασία

          Εδαφολογία - Θρέψη φυτών

          Οικοστατιστική - Βιομετρία

          Πανίδα

          Τηλεπισκόπιση

          Οικολογία ΦΧΟ

          Τεχνική υδρολογία

          Χαρτογραφία -  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Προστασία φυσικού περιβάλλοντος

          Οικολογία τοπίου

          Δασοκομία πόλεων

          Περιαστικό πράσινο

          Προστατευόμενες περιοχές

          Υπαίθρια αναψυχή  - Τουρισμός

          Αποκατάσταση διαταραγμένων περιοχών

          Διαχείριση τοπίου

          Νομοθεσία περιβάλλοντος

          Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός & Πολιτική

          Περιβαλλοντική Μηχανική

          Διαχείριση άγριας πανίδας

          Χαράξεις διαδρομών  - Διάνοιξη δάσους

          Mουσική - Tοπίο - Περιβάλλον

          Αισθητικά δάση - δάση αναψυχής

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

          Προάστιο                                     Webpage:  www.teikav.edu.gr/la/Dasoponia

          Δράμα           T.K. 66100              E-mail:  itakos@teikav.edu.gr

          Τηλέφωνο:   25210 60402                   Φαξ:  25210 60411

          Προϊστάμενη: Θεοδώρα Μέρου

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΕΡΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Υπεύθυνος: Δημήτριος Εμμανουλούδης

          ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Υπεύθυνος: Ιωάννης Τάκος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γεωλογία - Πετρογραφία

          Βιολογία Άγριας Πανίδας

          Δασική Εδαφολογία

          Τηλεπισκόπηση

          Δασική Οικολογία

          Προστασία των Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων από αβιοτικούς παράγοντες

          Αρχιτεκτονική Τοπίου - Δασοκομία Πόλεων

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Εφαρμογές

          Δασική Αναψυχή - Τουρισμός

          Διαχείριση Αγριας Ζωής - Εκτροφεία Θηραμάτων

          Δασοκομική

          Ορεινή Υδρογεωμορφολογία

          Προστασία των Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων από Βιοτικούς Παράγοντες

          Διαχείριση Βοσκήσιμων Εκτάσεων

          Έργα Ελέγχου Ορεινών Υδάτων - Χιονιού

          Διαχείριση Φυσικών Χερσαίων Οικοσυστημάτων Ι & ΙΙ

          Νομοθεσία περιβάλλοντος

          Δασική & Περιβαλλοντική Πολιτική

          Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Κτηματολόγιο

          Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές

          Έργα Παρόχθιων και Παρακτίων Περιοχών

          Στοιχεία Πολεοδομίας - Χωροταξίας

          Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

          Περιβαλλοντική Μηχανική

          Κλιματολογία

          Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων