ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΜΙΑΣ

Ημ/νια  Συμπλήρωσης 5/2/2008

 

           3ο Χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας

           Λαμία        T.K. 35100

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      23310 33945              Φαξ:  23310 33945

           Webpage:    www.teilam.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ          Τεχνολογικών Εφαρμογών

 

 

         ΤΜΗΜΑ                  Ηλεκτρολογίας

          3ο Χλμ Π.Ε.Ο. Λαμίας - Αθήνας              Webpage:   www.ele.teilam.gr

          Λαμία         T.K. 35100                         

          Τηλέφωνο:   22310 60127, 22310 60218 -9               Φαξ:   23310 33945

          Προϊστάμενος: Σταύρος Σαραντάκος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Τεχνολογία και Περιβάλλον

 

 

ΣΧΟΛΗ          Παράρτημα Καρπενησίου

 

 

ΤΜΗΜΑ               Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

                                                                     Webpage:  www.karp.teilam.gr

          Καρπενήσι     T.K. 36100                       E-mail:  dasokarp@teilam.gr

          Τηλέφωνο:   22370 23282, 22370 25063                  Φαξ:      22370 24035

         Προϊστάμενος: Γεράσιμος Γουδέλης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΩΝ

          Διευθυντής Υπεύθυνη: Αναστασία Παντέρα

          ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Διευθυντής Υπεύθυνος: Ιωάννης Ραυτογιάννης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Βιολογία Άγριας Πανίδας

          Γεωλογία - Ορυκτολογία - Πετρογραφία

          Μετεωρολογία - Βιοκλιματολογία

          Δασική Εδαφολογία

          Δασική Βοτανική (Συστηματική - Γυμνόσπερμα)

          Δασική Βοτανική (Αγγειόσπερμα)

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Εφαρμογές στη Δασοπονία

          Δασική Οικολογία

          Οικολογία

          Δασοπροστασία

          Υδρολογία

          Λιβαδική Οικολογία

          Ορεινή Υδρογεωμορφολογία

          Δασική & Περιβαλλοντική Πολιτική

          Ιχθυοπονία Γλυκέων Υδάτων

          Περιβαλλοντική Γεωμορφολογία

          Τηλεπισκόπιση - Εφαρμογές στη Δασοπονία

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Διαχείριση Φυσικών Οικοσυστημάτων

          Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων

          Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία

          Θηραματική - Διαχείριση Άγριας Πανίδας

          Αγροδασοπονία

          Δασοκομία Πόλεων

          Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος

          Διαχείριση Δασικών Οικοσυστημάτων

          Δασική Αναψυχή - Οικοτουρισμός

          Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές

          Διαχείριση Λιβαδικών Εκτάσεων

          Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Οικονομική του Περιβάλλοντος