ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΛΑΡΙΣΑΣ

Ημ/νια Συμπλήρωσης   6/2/2008

 

           Λάρισα         T.K. 41110

           Τηλεφωνικό Κέντρο:   2410 684200                Φαξ:  2410 610803 

           Webpage:    www.teilar.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Τεχνολογικών Εφαρμογών

          Webpage:    www.teilar.gr/schools/stef

 

 

ΤΜΗΜΑ               Ηλεκτρολογίας

                                                                  Webpage:  http://users.teilar.gr/~maglaras

          Λάρισα       T.K. 41110                                                              

          Τηλέφωνο:   2410 684303                   Φαξ:  2410 610803 

          Προϊστάμενος: Βασίλειος Νταφόπουλος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Τεχνολογία, Κοινωνία & Περιβάλλον

          Διαχείριση Ηλεκτρικής Ενέργειας, Ήπιες Μορφές Ενέργειας

 

 

ΤΜΗΜΑ               Μηχανολογίας

                                                                  Webpage: www.teilar.gr/schools/stef/mechanic

          Λάρισα       T.K. 41110                      

          Τηλέφωνο:   2410 684304                   Φαξ:  2410 613249 

          Προϊστάμενος: Στέφανος Ζαούτσος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας

          Εξοικονόμηση Ενέργειας

          Ασφάλεια Έργων και Προστασία Περιβάλλοντος

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Μετάδοσης Θερμότητας

          Υπεύθυνος: Άγγελος Τζαχανης

 

 

ΤΜΗΜΑ               Πολιτικών Έργων Υποδομής

                                                                  Webpage:  www.teilar.gr/schools/stef/civstruc

          Λάρισα       T.K. 41110                                                              

          Τηλέφωνο:   2410 684307                   Φαξ:  2410 684306 

          Προϊστάμενος: Φιλόθεος Λόκκας

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Λύματα

          Γεωλογία

          Κέντρα Βιολογικού Καθαρισμού

          Υδρολογία

          Αρχές Περιβαλλοντικών Συστημάτων

          Υδροδυναμική

 

 

ΣΧΟΛΗ          Τεχνολογίας Γεωπονίας

 

 

         ΤΜΗΜΑ               Γεωργικών Μηχανών & Αρδεύσεων

                                                            Webpage: www.teilar.gr/schools/steg/agr_machine

          Λάρισα       T.K. 41110                                                              

          Τηλέφωνο:   2410 684275                  Φαξ:   2410 613153

          Προϊστάμενος: Θεμιστοκλής Λέλλης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εδαφολογία

          Προστασία Περιβάλλοντος - Διαχείριση Αποβλήτων Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων

          Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

          Αειφόρα Γεωργία & Περιβάλλον

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Ζωικής Παραγωγής

                                                         Webpage: www.teilar.gr/schools/steg/animal/animal_n

          Λάρισα       T.K. 41100                                                              

          Τηλέφωνο:   2410 684292                   Φαξ:  2410 684367

          Προϊστάμενος: Π. Γούλας

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εδαφολογία

          Γεωργική Χημεία

          Οικολογία, Προστασία Περιβάλλοντος

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Φυτικής Παραγωγής

                                                         Webpage:  www.steg.teilar.gr/website

          Λάρισα       T.K. 41110              E-mail: fpsteg@teilar.gr

          Τηλέφωνο:   2410 684273                   Φαξ:  2410 613153

          Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Ποδηματάς

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικολογία  

          Αγρομετεωρολογία  

          Εδαφολογία

          Λιπασματολογία & Θρέψη Φυτών

          Ολοκληρωμένη & Βιολογική Μέθοδοι Φυτοπροστασίας 

 

 

ΣΧΟΛΗ          Διοίκησης και Οικονομίας

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Διοίκησης & Διαχείρισης Έργων

                                                         Webpage:  http://dde.sdo.teilar.gr

          Λάρισα       T.K. 41110              E-mail: aslanoglou@teilar.gr

          Τηλέφωνο:   2410 684237                   Φαξ:  2410 613147

          Προϊστάμενος: Παναγιώτης Φιτσιλής

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

 

 

ΣΧΟΛΗ          Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας

          Webpage:    www.teilar.gr/schools/seyp/index.el.php3

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Ιατρικών Εργαστηρίων

          Νέα κτήρια ΤΕΙ Λάρισας            Webpage: www.medlab.teilar.gr

          Λάρισα       T.K. 41100              E-mail:     pps@teilar.gr

          Τηλέφωνο:   2410 684254-67               Φαξ:  2410 613986

         Προϊστάμενος: Παναγιώτης Φλωγεράς

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβάλλον και υγεία

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Νοσηλευτικής

          Περιφεριακή οδός Λάρισας - Τρικάλων       Webpage: www.teilar.gr/schools/seyp/newmed2

          Λάρισα       T.K. 41110                             E-mail: kotrotsi@teilar.gr

          Τηλέφωνο:   2410 684251-2                Φαξ:  2410 610803

          Προϊστάμενη: Ευαγγελία  Κοτρώτσιου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβάλλον και υγεία

 

 

Παράρτημα Καρδίτσας

          Webpage:    www.teilar.gr/schools/karditsa/index.el.php3

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Δασοπονίας

          Τέρμα Μαυρομιχάλη                                                                

          Καρδίτσα    T.K. 43100                             E-mail: dasop@teilar.gr

          Τηλέφωνο:   24410 71752                   Φαξ:  24410 71753 

          Προϊστάμενος: Νικόλαος Νίκου

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΔΑΣΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

          Υπεύθυνος: Δημήτριος Ψήστρας

          ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Υπεύθυνος: Αντώνιος Καραγιώργος

          ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

          Υπεύθυνος: Ζαχαρίας Αθανασίου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Δασική Εδαφολογία

          Μετεωρολογία - Κλιματολογία

          Μορφολογία & Φυσιολογία Φυτών

          Βιολογία άγριας πανίδας

          Δασική Βοτανική (Γυμνόσπερμα)

          Οικολογία - Περιβάλλον

          Τηλεπισκόπηση Φυσικού Περιβάλλοντος

          Δασική Οικολογία

          Υδρολογία-Προστασία Λεκανών Απορροής

          Δασοπροστασία

          Δασική Αναψυχή - Οικοτουρισμός

          Δασοκομία Πόλεων

          Στοιχεία Περιβαλλοντικής Μηχανικής

          Αρχιτεκτονική - Διαχείριση και αποκατάσταση τοπίου

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών & Χαρτογράφ. Δασικών Πόρων

          Διευθέτηση Ορεινών Υδάτων

          Προστατευόμενες Φυσικές Περιοχές - Βιότοποι

          Δασική & Περιβαλλοντική Νομοθεσία

          Δασικό Κτηματολόγιο

          Διαχείριση άγριας ζωής & Προστατευόμενων φυσικών περιοχών

          Οικονομική περιβάλλοντος

          Ποιοτική & ποσοτική ανάλυση οικοσυστημάτων & περιβάλλοντος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Τεχνολογίας Τροφίμων

          Τέρμα Ν. Τεμπονέρα                                 Webpage: www.food.teilar.gr

          Καρδίτσα    T.K. 43100                             E-mail: trofima@teilar.gr

          Τηλέφωνο:   24410 41082                   Φαξ:  24410 41080

          Προϊστάμενος:  Ιωάννης Χουλιάρας

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Κοινωνία - Τρόφιμα - Περιβάλλον