ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

Ημ/νια Συμπλήρωσης   8/2/2008

 

           Νέα Κτίρια

           Μεσολόγγι       T.K. 30200

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      26310 58200             

           Webpage:    www.teimes.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Τεχνολογίας Γεωπονίας

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Γεωργικής Μηχανολογίας & Υδάτινων Πόρων

          Νέα Κτίρια                                         Webpage:  www.teimes.gr/gema

          Μεσολόγγι        T.K. 30200                 E-mail:  gema@teimes.gr

          Τηλέφωνο:   26310 58248                     Φαξ:   26310 58289

          Προϊστάμενος: Νικόλαος Μπατσουλας

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Έλεγχος περιβάλλοντος αγροτικών εγκαταστάσεων

          Ενέργεια και Γεωργία

          Ασφάλεια Εργασίας και Προστασία Περιβάλλοντος

          Εδαφολογία

          Δίκαιο και Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση

          Μετεωρολογία

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Αρδεύσεων& Εδαφολογίας

          Υπεύθυνος: Λεωνίδας Παναγιωτόπουλος

 

 

ΤΜΗΜΑ            Θερμοκηπιακών Καλλιεργειών και Ανθοκομίας

          Νέα Κτίρια                                         Webpage:  www.teimes.gr/theka

          Μεσολόγγι        T.K. 30200                 E-mail:  theka@teimes.gr

          Τηλέφωνο:   26310 58207                     Φαξ:   26310 58288

          Προϊστάμενος: Θεόδωρος Βελτσίστας

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανανεώσιμες και Εναλλακτικές μορφές ενέργειας στα Θερμοκήπια

          Αγρομετεωρολογία

          Εδαφολογία

          Γενική Φυτοπαθολογία

          Γενική Οικολογία

          Λιπασματολογία

          Αξιοποίηση Εδαφών

          Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

          Αστικό και Περιαστικό Πράσινο

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Ιχθυοκομίας-Αλιείας

          Νέα Κτίρια                                         Webpage:  www.teimes.gr/ixthal

          Μεσολόγγι        T.K. 30200                

          Τηλέφωνο:   26310 58253                     Φαξ:   26310 58287

          Προϊστάμενος: Κοσμάς Βιδάλης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

          Υπεύθυνος: Γεώργιος Κατσέλης

          ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

          Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Μπαταργιάς

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Χημική Ωκεανογραφία

          Γενική Φυσική Γεωγραφία

          Θαλάσσια Βιολογία

          Άνθρωπος & Περιβάλλον

          Ρύπανση & Τεχνικές Ελέγχου Ποιότητας Υδάτων

          Διαχείριση Λιμνοθαλασσών & Υγροτόπων

          Καλλιέργειες Πλαγκτόν

          Περιβαλλοντική Διαχείριση Καλλιεργειών

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Υδροβιολογίας & Θαλάσσιας Βιολογίας

          Υπεύθυνος: Γεώργιος Κατσέλης

          Βιολογίας Ιχθύων

          Υπεύθυνος: Γεώργιος Κατσέλης

          Ιχθυοπαθολογίας

          Υπεύθυνος: Θεοφάνης Βορινάκης

 

 

ΣΧΟΛΗ      Διοίκησης και Οικονομίας

 

 

ΤΜΗΜΑ            Διοίκησης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων Οργανώσεων

          Νέα Κτίρια                                         Webpage:  www.teimes.gr/ssoe

          Μεσολόγγι        T.K. 30200                 E-mail:  gramsdo@teimes.gr

          Τηλέφωνο:   26310 58242-3                  Φαξ:   26310 58306

          Προϊστάμενος: Δημήτριος Φύλακτος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

          Υπεύθυνος: Χρήστος Τζίνας

          ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

          Υπεύθυνη: Μαρία Αλεξοπούλου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Δίκαιο και Πολιτική Προστασίας Περιβάλλοντος

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & Οικονομία

          Νέα Κτίρια                                         Webpage:   www.epdo.teimes.gr

          Μεσολόγγι        T.K. 30200                

          Τηλέφωνο:   26310 58354                     Φαξ:   26310 58355

          Προϊστάμενος: Θεοφάνης Μαυριδάκης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικονομία και Περιβάλλον