ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 15/2/2008

 

           Π. Ράλλη και Θηβών 250

           Αιγάλεω       T.K. 12244

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      210 5381100              Φαξ:  210 5450962

           Webpage:    www.teipir.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Τεχνολογικών Εφαρμογών

          Webpage:    http://web.teipir.gr

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Αυτοματισμού

          Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250                   Webpage: http://auto.teipir.gr

          Αιγάλεω        T.K. 12244                                                           

          Τηλέφωνο:   210 5381200-19-49                        Φαξ:   210 5381249

        Προϊστάμενος: Παναγιώτης Σκλαβούνος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ασφάλεια -Περιβάλλον-Νομοθεσία

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Η/Υ Συστημάτων

          Π. Ράλλη και Θηβών 250                          Webpage: http://web.teipir.gr/new/ecs/index.html

          Αιγάλεω        T.K. 12244                                                           

          Τηλέφωνο:   210 5381110                                 Φαξ:   210 5381436

          Προϊστάμενος: Σωτήρης Λεβέντης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ειδικά Θέματα Περιβαλλοντολογίας

 

 

ΤΜΗΜΑ            Ηλεκτρολογίας

          Π. Ράλλη και Θηβών 250                          Webpage: http://ikaros.teipir.gr/H-L

          Αιγάλεω        T.K. 12244                          E-mail: depelec@in.teipir.gr

          Τηλέφωνο:   210 5381221                                 Φαξ:   210 5381221

          Προϊστάμενος: Πέτρος Βερνάδος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

          Υπεύθυνος: Στυλιανός Μανωλάς

          ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

          Υπεύθυνος: Δημήτρης Διαμαντόπουλος

          ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

          Υπεύθυνος: Πέτρος Μιχάλης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Τεχνολογία & Περιβάλλον

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας

 

 

ΤΜΗΜΑ            Ηλεκτρονικής

          Π. Ράλλη και Θηβών 250                          Webpage: www.electronics.teipir.gr

          Αιγάλεω        T.K. 12244                         

          Τηλέφωνο:   210 5381225-6                              Φαξ:   210 5381226

          Προϊστάμενη: Μαρία Ραγκούση

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

          Υπεύθυνος: Γεώργιος Κόγιας

          ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

          Υπεύθυνος: Στέφανος Τσιτομενές

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Επιπτώσεις της Τεχνολογίας στο Περιβάλλον

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Κλωστοϋφαντουργίας

          Π. Ράλλη και Θηβών 250                          Webpage: http://textiles.teipir.gr/estia/new/index.html

          Αιγάλεω        T.K. 12244                                                           

          Τηλέφωνο:   210 5381216                                 Φαξ:   210 5381255

          Προϊστάμενος: Χαράλαμπος Μπούσιος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ασφάλεια Εργασίας - Προστασία Περιβάλλοντος

 

 

ΤΜΗΜΑ            Μηχανολογίας

          Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250                   Webpage: http://ikaros.teipir.gr/mecheng

          Αιγάλεω        T.K. 12244                                                           

          Τηλέφωνο:   210 5381227                                 Φαξ:   210 5381228

          Προϊστάμενος: Ιωάννης Καζαντζάκης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ

          Υπεύθυνος: Ιωάννης Καλδέλλης

          ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

          Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Στεργίου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβάλλον και Βιομηχανική Ανάπτυξη

          Περιβαλλοντική Τεχνολογία

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας

          Εφαρμογές Ήπιων Μορφών Ενέργειας

          Περιβάλλον & Βιομηχανική Ανάπτυξη

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι, ΙΙ

          Τεχνολογία Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

          Σχεδιασμός & Βελτιστοποίηση Ενεργειακών Συστημάτων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος

          Υπεύθυνος: Ιωάννης Καλδέλης

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Πολιτικών Δομικών Έργων

          Πέτρου Ράλλη και Θηβών 250                   Webpage: http://civil.teipir.gr

          Αιγάλεω        T.K. 12244                          E-mail: civil@in.teipir.gr

          Τηλέφωνο:   210 5381018                                 Φαξ:   210 5381214

          Προϊστάμενος: Γεώργιος Μεταξάς

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

          Υπεύθυνος: Γεώργιος Βαρελίδης

          ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

          Υπεύθυνος: Νικόλαος Αραποστάθης

          ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

          Υπεύθυνος: Ιωάννης Βουσιάς

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία

          Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις Έργων Πολιτικού Μηχανικού

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Χημική και Περιβαλλοντική Τεχνολογία

          Υπεύθυνος: Ιωάννης Βουσιάς

 

 

ΣΧΟΛΗ          Διοίκησης & Οικονομίας

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Διοίκησης Επιχειρήσεων

          Π. Ράλλη και Θηβών 250                          Webpage: http://mngdep.teipir.gr

          Αιγάλεω        T.K. 12244                          E-mail: depmng@teipir.gr

          Τηλέφωνο:   210 5381101-508                           Φαξ:   210 5381126

        Προϊστάμενος: Νικόλαος Μαντάς

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

          Υπεύθυνη: Αγγελική Αναγνωστοπούλου

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΠΟΣΟΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ

          Υπεύθυνη: Θεανώ Μοσχονά

          ΔΙΚΑΙΟΥ & ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Πατσαντζής

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διαχείριση Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος