ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ

Ημ/νια Συμπλήρωσης  11/2/2008

 

           Τέρμα Μαγνησίας

           Σέρρες       T.K. 62124

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      23210 49101              Φαξ:  23210 46556

           Webpage:    www.teiser.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Τεχνολογικών Εφαρμογών

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

          Τέρμα Μαγνησίας                                        Webpage: www.teiser.gr/geoplir

          Σέρρες       T.K. 62124                                E-mail: dpt_geomatics@teiser.gr

          Τηλέφωνο:   23210 49107                              Φαξ:   23210 49117

          Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Παπαθεοδώρου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

          Περιβαλλοντικό Δίκαιο

          Θεσμικό Πλαίσιο για το Περιβάλλον

          Στοιχεία Εδαφολογίας-Γεωλογίας

          Εισαγωγή στη Γεωπληροφορική

          Εισαγωγή στη Χαρτογραφία

          Υδρολογία

          Ανθρωπογεωγραφία-Οικονομική του Χώρου

          Εισαγωγή στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS I, ΙΙ)

          Ποσοτικές Μέθοδοι Γεωγραφικής Ανάλυσης

          Γεωργική Υδραυλική

          Εφαρμογές Παγκόσμιου Δορυφορικού Συστήματος Εντοπισμού Θέσης (GPS)

          Οικολογία και Αειφόρος Ανάπτυξη

          Κτηματολόγιο

          Συστήματα Υποστήριξης Λήψης Αποφάσεων με GIS

          Διανομές-Αναδασμοί Αγροτικών Εκτάσεων

          Φωτοερμηνεία - Τηλεπισκόπιση

          Περιβαλλοντικές Αρχές Σχεδιασμού του Χώρου

          Υδραυλική Πόλεων - Εφαρμογές

          Χαρτογραφικές εφαρμογές στη γεωλογία

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μηχανολογίας

          Τέρμα Μαγνησίας                                        Webpage: www.teiser.gr/engineering

          Σέρρες       T.K. 62124                                E-mail: mech_eng@teiser.gr

          Τηλέφωνο:   23210 49125                              Φαξ:   23210 49285

          Προϊστάμενος: Σάκης Πανταζόπουλος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ασφάλεια Εργασίας & Προστασία Περιβάλλοντος

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Πολιτικών Δομικών Έργων

          Τέρμα Μαγνησίας                                        Webpage: www.teiser.gr/pde

          Σέρρες       T.K. 62124                                E-mail: tpde@teiser.gr

          Τηλέφωνο:   23210 49151                              Φαξ:   23210 49154

          Προϊστάμενος: Δημήτριος Ιωαννίδης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

          Υπεύθυνος: Γεώργιος Μαρίνος

          ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

          Υπεύθυνος: Ιορδάνης Παυλίδης

          ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ

          Υπεύθυνος: Σταύρος Παπαϊωάννου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Νομοθεσία Περιβάλλοντος - Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Ειδική Κτιριολογία - Ενεργειακός Σχεδιασμός - Μονώσεις

          Περιβαλλοντική Διαχείριση Έργων

 

 

ΣΧΟΛΗ      Διοίκησης & Οικονομίας

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Διοίκησης Επιχειρήσεων

          Τέρμα Μαγνησίας                                        Webpage: www.teiser.gr/business

          Σέρρες       T.K. 62124                               

          Τηλέφωνο:   23210 49135                              Φαξ:   23210 49165

          Προϊστάμενος: Σωτήριος Δημητριάδης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διαχείριση Περιβάλλοντος