ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ημ/νια Συμπλήρωσης        22/1/2008

 

           Κοίλα Κοζάνης       T.K. 50100

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      24610  40161 έως 5           Φαξ:     24610 39682

           Webpage:    www.teikoz.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ          Τεχνολογικών Εφαρμογών

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος

                                                               Webpage:      http://airlab.teikoz.gr/geope

          Κοίλα Κοζάνης        T.K. 50100        E-mail: tok0051@teikoz.gr

          Τηλέφωνο:   24610 40161-2-3-4-5        Φαξ:  24610 39682

          Προϊστάμενος: Κωνσταντίνος Βατάλης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ

          Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Σαχπάζης

          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

          Υπεύθυνος: Αθανάσιος Τριανταφύλλου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ατμοσφαιρική Ρύπανση

          Φυσική γεωγραφία

          Γεωστατική Ανάλυση Ρύπανσης και Εκτίμησης Επιπτώσεων

          Αντιρρυπαντική Τεχνολογία

          Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στα Μεταλλευτικά και Γεωτεχνικά έργα

          Αποκατάσταση Περιβάλλοντος στις Εκμεταλλεύσεις Ορυκτών Πόρων και στα Γεωτεχνικά Έργα

          Εκμετάλλευση Ενεργειακών Πρώτων Υλών

          Μεταλλευτικό Δίκαιο-Ασφάλεια και Υγιεινή στις Υπαίθριες και Υπόγειες Εκμεταλλεύσεις

          Έλεγχος Θορύβου και Ακτινοβολιών

          Γεωλογία

          Φυσική περιβάλλοντος

          Ορυκτολογία

          Περιβαλλοντικά Συστήματα

          Περιβαλλοντική Μηχανική

          Υδρογεωλογία

          Τηλεπισκόπηση - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Ανανεώσιμες μορφές ενέργειας

          Παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα  & στρατηγικές στην εκμετάλλευση ορυκτών πόρων

          Περιβαλλοντική Γεωτεχνολογία Ι και ΙΙ

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης και Περιβαλλοντικής Φυσικής

          Υπεύθυνος: Αθανάσιος Τριανταφύλλου

          Περιβαλλοντικής Γεωτεχνολογίας

          Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Βατάλης

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Μηχανολογίας

                                                               Webpage:      http://me.teikoz.gr

          Κοίλα Κοζάνης        T.K. 50100       

          Τηλέφωνο:   24610 40161-2-3-4-5        Φαξ:  24610 39682

          Προϊστάμενος: Νικόλαος Ταουσανίδης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Τεχνική Νομοθεσία και Προστασία Περιβάλλοντος

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι & ΙΙ

          Αρχές Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

          Προβλήματα Περιβαλλοντικών Συστημάτων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι & ΙΙ

          Υπεύθυνος: Λουκάς Καραγιαννάκης

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης

                                                               Webpage:     http://tean.teikoz.gr

          Κοίλα Κοζάνης        T.K. 50100        E-mail: tok0031@kozani.teikoz.gr

          Τηλέφωνο:   24610 40161-2-3- 4          Φαξ:  24610 39682

          Προϊστάμενη: Μαρία Γούλα

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσική Περιβάλλοντος

          Φυσικοί Πόροι και Περιβάλλον

          Περιβαλλοντική Χημεία

          Μηχανές Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης

          Ρύπανση Υδάτων και Εδαφών

          Ατμοσφαιρική Ρύπανση

          Κοινωνία, Άνθρωπος και Περιβάλλον

          Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον

          Καύσιμα, Καύση και Παραγωγή Ρύπων

          Επεξεργασία και Διάθεση Υγρών Αποβλήτων

          Επεξεργασία και Διάθεση Στερεών Αποβλήτων

          Θόρυβος και Ηχοπροστασία

          Ακτινοβολίες και Ακτινοπροστασία

          Προχωρημένες και Σύγχρονες Διαδικασίες Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

          Αντιρρυπαντική Τεχνολογία Αερομεταφερόμενων Ρύπων

          Βιομηχανική Αντιρρυπαντική Τεχνολογία

          Τεχνολογίες Ανακύκλωσης

          Τεχνικές Απορρύπανσης Εδαφών και Θαλασσών

          Περιβαλλοντική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία

          Καθαρές Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας

          Περιβαλλοντική Νομοθεσία

          Βιομηχανική-Αγροτική Πολιτική και Περιβάλλον

          Έλεγχος Συστημάτων και Εγκαταστάσεων Αντιρρύπανσης

          Διαχείριση Επικινδύνων και Τοξικών Αποβλήτων

          Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων

          Φυσικά Οικοσυστήματα

          Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας

          Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας

          Περιβαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Θορύβου, Ακτινοβολιών και Ρύπανσης Εδαφών

          Υπεύθυνος: Λάζαρος Τσικριτζής

          Υπολογιστικής Προσομοίωσης Περιβαλλοντικών Εφαρμογών

          Υπεύθυνος: Κωνσταντίνος Ράδος

          Καυσίμων, Μετρήσεων και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας Αερομεταφερόμενων Ρύπων

          Υπεύθυνη: Μαρία Γούλα

          Περιβαλλοντικής Χημείας & Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων

          Υπεύθυνη: Ελισάβετ Αμανατίδου

          Τεχνολογιών Επεξεργασίας Αποβλήτων

        Υπεύθυνος: Πέτρος Σαμαράς

 

 

ΣΧΟΛΗ      Τεχνολογίας Γεωπονίας (Παράρτημα Φλώρινας)

          Webpage:    http://florina.teikoz.gr

           E-mail:   admin@florina.teikoz.gr

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Εμπορίας και Ποιοτικού Ελέγχου Αγροτικών Προϊόντων

          Τέρμα Κοντοπούλη                          Webpage: http://epeap.florina.teikoz.gr

          Φλώρινα                 T.K. 53100        E-mail:           tof0007@teikoz.gr

          Τηλέφωνο:   23850 54610                   Φαξ:  23850 46630

          Προϊστάμενη: Παρασκευή Μητλιάγκα

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικολογία

          Βιολογία

          Παραγωγή & Μεταποίηση Βιολογικών Προϊόντων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Γεωργικής Χημείας

          Υπεύθυνη: Παρασκευή Μητλιάγκα

 

 

ΤΜΗΜΑ            Ζωικής Παραγωγής

          Τέρμα Κοντοπούλη                          Webpage:  http://florina.teikoz.gr/florina/B1.php

          Φλώρινα                 T.K. 53100       

          Τηλέφωνο:   23850 54600, 23850 54619      Φαξ:      23850 46630

         Προϊστάμενος: Ιωάννης Ξαντινίδης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΟΡΜΟΥ

          Υπεύθυνη: Βασιλική Παππά

          ΚΛΑΔΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

          Υπεύθυνος: Δημήτρης Χαριτόπουλος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εξοπλισμός Κτηνοτροφικών Μονάδων - Διαχείριση Λυμάτων

          Οικολογία

          Βιολογική Κτηνοτροφία

 

 

         ΤΜΗΜΑ            Φυτικής Παραγωγής

          Τέρμα Κοντοπούλη                          Webpage:  http://florina.teikoz.gr/florina/B2.php

          Φλώρινα                 T.K. 53100                                                  

          Τηλέφωνο:   23850 54600,  23850 54620     Φαξ:      23850 46630

          Προϊστάμενος: Ευάγγελος Λέσιος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

          Υπεύθυνος: Παύλος Δεληγεωργίδης

          ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

          Υπεύθυνη: Θεανώ Λαζαρίδου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εδαφολογία

          Βιολογική Γεωργία

          Οικολογία

          Αξιοποίηση Εδαφών

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Το αγρόκτημα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας

          Υπεύθυνος: Δημήτριος Γρηγοριάδης