ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 21/3/2008

 

           Πανεπιστημίου 30

           Αθήνα                                       T.K. 10679

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      210 3689918              Φαξ:  210 3689921

           Webpage:    www.uoa.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Θετικών Επιστημών

          Webpage:    www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Βιολογίας

          Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια (4ος όροφος)               Webpage:  www.biol.uoa.gr

          Αθήνα                                       T.K. 15701        

          Τηλέφωνο:   210 7274397, 210 7274247      Φαξ:      210 7274065

          Πρόεδρος   Κωνσταντίνος Α. Θάνος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Ε. Γ. Φραγκούλης

          ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

          Διευθυντής Λουκάς Μαργαρίτης

          ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ & ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΗΣ

          Διευθύντρια  Αθηνά Οικονόμου - Αμίλλη

          ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ & ΑΝΘΡΩΠΟΥ

          Διευθυντής Ισίδωρος Μπέης

          ΖΩΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Γ. Βερροιόπουλος

          ΒΟΤΑΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής Βασίλειος Γαλάτης

          ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Μιλτιάδης Τύπας

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γενική Οικολογία

          Οικολογία Πληθυσμών

          Χερσαία Οικοσυστήματα της Ελλάδος

          Οικοφυσιολογία Φυτών

          Βιολογική Ωκεανογραφία

          Ιχθυολογία

          Ζωϊκή Ποικιλότητα

          Ζωολογία Ι & ΙΙ

          Βιολογία

          Φυσική

          Ταξινομική Φυτών και Βιοσυστηματική

          Φυσική Ανθρωπολογία

          Ανατομία Φυτών

          Φυσιολογία Ζώων

          Ειδικά Θέματα Μοριακής & Εφαρμοσμένης Μικροβιολογίας

          Υδατοκαλλιέργειες

          Οικοσυστήματα Επιφανειακών Υδάτων

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΜΔΕ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ &ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ζωολογίας

          Διευθυντής Γεώργιος Βεργιώπουλος

          Βιολογίας

          Διευθυντής Λουκάς Μαργαρίτης

          Γενικής Βοτανικής

          Διευθυντής Βασίλειος Γαλάτης

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος

          Πανεπιστημιούπολη (2ος όροφος), Ιλίσια               Webpage:  http://www.geol.uoa.gr

          Αθήνα                                       T.K. 15701         E-mail:      kmerent@geol.uoa.gr

          Τηλέφωνο:   210 7274061-2               Φαξ:  210 7274422, 210 7274063

          Πρόεδρος   Εμμανουήλ Mπαλτατζής

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ - ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Σπυρίδων Λέκκας

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΓΕΩΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθυντής Μιχαήλ Σταματάκης

          ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Λειβαδίτης 

          ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ - ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

          Διευθυντής Ιωάννης Λούης

          ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Ευάγγελος Βελιτζέλος 

          ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Ανδρέας Μαγκανάς

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εφαρμοσμένη Κλιματολογία

          Φυσική Γεωγραφία

          Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Γεωμαθηματικά - Γεωστατιστική

          Συστηματική Ορυκτολογία

          Κλιματολογία - Πλανητικές Μεταβολές

          Εισαγωγή στη Γεωλογία

          Ωκεανογραφία - Θαλάσσια Γεωλογία

          Γεωφυσική

          Γεωχημεία

          Υδρογεωλογία

          Κοιτασματολογία

          Γεωμορφολογία

          Γεωλογία Ελλάδος

          Εισαγωγή στη Γεωλογία Περιβάλλοντος

          Ρύπανση Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος

          ‘Άσκηση Υπαίθρου-Γεωλογική Χαρτογράφηση

          Παράκτια και Υποθαλάσσια Γεωμορφολογία & Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης

          Περιβαλλοντική Γεωχημεία

          Φυσικές Καταστροφές

          Ενεργειακές Πρώτες Ύλες

          Υπόγεια Υδραυλική

          Εφαρμοσμένη Ωκεανογραφία & Περιβάλλον

          Στοιχεία Φυσικής της Ατμόσφαιρας

          Περιβαλλοντική Ορυκτολογία

          Γεωμορφολογία Ελλάδος - Χωροταξία - Χρήσεις Γης

          Ειδικά Κεφάλαια Γεωχημείας - Ισοτοπική Γεωλογία

          Γεωλογία Ευρώπης

          Παλαιοοικολογία - Oικοστρωματογραφία

          Ψηφιακή Χαρτογραφία - Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Μαθηματικές Μέθοδοι στη Γεωφυσική

          Γεωθερμία

          Αναλυτική Γεωχημεία

          Εφαρμοσμένη Γεωχημεία στον Εντοπισμό Ορυκτών Πρώτων Υλών

          Υποθαλάσσιες Ορυκτές Πρώτες Ύλες

          Υδρογεωχημεία

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας

          Εφαρμοσμένη Κλιματολογία

          Τεχνική και Περιβαλλοντική Γεωφυσική

          Ορυκτές Πρώτες Ύλες και Περιβάλλον

          Διδακτική των Γεωεπιστημών

          Γεωφυσικές Μέθοδοι στη Διερεύνηση Φυσικών Πόρων & Γεωθερμικών Πεδίων

          Προστασία Υδάτινων Συστημάτων - Τρωτότητα

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑ:

          Η πληροφορική στις γεωεπιστήμες

          Θαλάσσια οικοσυστήματα

          Χερσαία   οικοσυστήματα 

          Φυτογεωγραφική εξέλιξη στο γεωλογικό χώρο

          ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:

          Μαθηματική Γεωγραφία

          Γεωμορφολογικές τεχνικές και μέθοδοι έρευνας

          Γενική Ωκεανογραφία

          Θεωρητική και εφαρμοσμένη κλιματολογία

          Ποτάμια Γεωμορφολογία

          Εφαρμοσμένη Ωκεανογραφία

          Γεωμορφολογική   χαρτογράφηση

          Γενική Μετεωρολογία, μετεωρολογικά όργανα και μέθοδοι

          Ενεργειακές πηγές, ρύπανση και προστασία του ατμοσφαιρικού περιβάλλοντος

          Περιβαλλοντική Γεωμορφολογία

          Ανθρωπογεωγραφία

          Διαχείριση υδάτινων και χερσαίων οικοσυστημάτων

          Φωτοερμηνεία -Τηλανίχνευση και ψηφιακή επεξεργασία εικόνας

          Δυναμικές γεωμορφολογικές διεργασίες

          ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ:

          Υδρολογία

          Υδρογεωλογία

          Υδρογεωτρήσεις - Υδρογεωλογικά Έργα

          Υδροχημεία

          Επεξεργασία υδάτων

          Γεωλογία Περιβάλλοντος

          Εφαρμοσμένη Γεωφυσική 

          Γεωλογία - Χρήσεις Γης - Μικροζωνικές

          Γεωτρήσεις - Τεχνικά έργα

          Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών

          ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ - ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ:

          Ειδικά Κεφάλαια Γεωφυσικής

          Γεωμαθηματικά

          Περιβαλλοντική και Τεχνική Γεωφυσική

          Διερεύνηση Γεωθερμικών πεδίων με Γεωφυσικές μεθόδους

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ:

          Περιβαλλοντική Γεωλογία

          Περιβαλλοντική Γεωχημεία

          Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία - Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Τεχνικά Έργα & Περιβάλλον

          Γεωλογική Κληρονομιά - Γεώτοποι

          Μορφές Ενέργειας

          Μεταβολές Θαλάσσιας Στάθμης και Κλίματος - Διαχείριση Ακτών

          Διαχείριση Ορυκτών Πόρων

          Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - Γεωστατιστική

          Μέθοδοι Περιβαλλοντικής Έρευνας και Περιβαλλοντικές Μελέτες

          Χαρτογράφηση Περιοχών με Περιβαλλοντικό Ενδιαφέρον

          Διαχείριση Απορριμμάτων & Αποβλήτων

          Υδάτινα & Χερσαία Οικοσυστήματα

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Φυσικής Γεωγραφίας

          Διευθυντής Σωτήριος Λεοντάρης

          Ορυκτολογίας-Πετρολογίας του Τομέα Ορυκτολογίας-Πετρολογίας

          Διευθυντής Εμμ. Mπαλτατζής

          Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας του Τομέα Ιστορικής Γεωλογίας-Παλαιοντολογίας

          Διευθυντής  Β. Καρακίτσιος

          Φυσικής Γεωγραφίας του Τομέα Γεωγραφίας-Κλιματολογίας.

          Διευθυντής  Γεώργ. Λειβαδίτης

          Σεισμολογίας του Tομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας

          Διευθυντής Κων/νος Μακρόπουλος

          Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας του Tομέα Οικονομικής Γεωλογίας - Γεωχημείας

          Διευθυντής Ακίνδ. Kελεπερτζής

          Κλιματολογίας και Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος του Tομέα Γεωγραφίας-Κλιματολογίας.

          Διευθύντρια Ελένη Κανελλοπούλου

          Tηλεανίχνευσης του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

          Διευθυντής Δημ. Bαϊόπουλος

          Τεκτονικής και Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων του Τομέα Δυναμικής, Τεκτονικής και Εφαρμοσμένης Γεωλογίας

          Διευθυντής Απόστολος Αλεξόπουλος

          Γεωφυσικής του Tομέα Γεωφυσικής-Γεωθερμίας

          Διευθυντής Ιωάννης Λούης

          Πρόληψης και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος

          Διευθυντής Δημήτρης Παπανικολάου

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μαθηματικών

          Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια (Ισόγειο)                     Webpage:  http://noether.math.uoa.gr

          Αθήνα                                       T.K. 15701         E-mail:      secr@math.uoa.gr

          Τηλέφωνο:   210 7276331,  210 7276304     Φαξ:      210 7276341

          Πρόεδρος   Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Μηλολιδάκης

          ΑΛΓΕΒΡΑΣ & ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ

          Διευθυντής Μιχάλης Μαλιάκας

          ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

          Διευθυντής Χριστόδουλος Αθανασιάδης

          ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

          Διευθυντής Ευστάθιος Γιαννακούλιας

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσική Μετεωρολογία

          Δυναμική-Συνοπτική Μετεωρολογία

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Φυσικής

          Πανεπιστημιούπολη, Ιλίσια (2ος όροφος)               Webpage:  www.cc.uoa.gr/physics

          Αθήνα                                       T.K. 15701         E-mail:      secr@phys.uoa.gr

          Τηλέφωνο:   210 7276803-4,  210 7276977      Φαξ:   210 7276816

          Πρόεδρος   Γεώργιος Τριμπέρης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

          Διευθυντής Χαράλαμπος Λόντος

          ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

          Διευθύντρια Χριστίνα Κουρκουμέλη

          ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ, ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ & ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής Πέτρος Ιωάννου

          ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Κάλλος

          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ - ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

          Διευθυντής Γεώργιος Τόμπρας

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσική Περιβάλλοντος

          Ρύπανση Φυσικού Περιβάλλοντος

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας

          Εργαστήρια Φυσικής Ατμόσφαιρας

          Πυρηνική Φυσική Ι & ΙΙ

          Φυσική Ατμόσφαιρας Ι & ΙΙ

          Φυσική Ωκεανογραφία

          Φυσική Κλιματολογία

          Δυναμική Μετεωρολογία

          Συνοπτική Μετεωρολογία (μάθημα και Εργαστήριο)

          Φυσικοχημεία Ατμόσφαιρας

          Υγειοφυσική

          Πυρηνική Ενέργεια - Κοινωνία

          Πυρηνική Τεχνολογία και ανιχνευτές στοιχειωδών σωματιδίων

          Βιοφυσική

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσική Ατμόσφαιρας Ι & ΙΙ

          Πυρηνική Φυσική Ι & ΙΙ

          Φυσική Ωκεανογραφία

          Χημεία Περιβάλλοντος

          Φυσική του Ατμοσφαιρικού Οριακού Στρώματος

          Μέθοδοι και Όργανα Περιβαλλοντικών Μετρήσεων

          Δυναμική της Ατμόσφαιρας

          Συνοπτική Μετεωρολογία

          Ποιότητα Αέρα Εσωτερικών Χώρων

          Διασπορά και Διάχυση Ρύπων

          Μοντέλα Ατμοσφαιρικής Κυκλοφορίας

          Διαχείριση Περιβάλλοντος

          Ρύπανση Περιβάλλοντος

          Κλίμα και Περιβάλλον

          Φυσική Εδάφους

          Ενέργεια και Περιβάλλον

          Υδρολογία

          Γεωργική και Δασική Μετεωρολογία

          Αλληλεπίδραση Ωκεανών - Ατμόσφαιρας - Κλιματικές Διακυμάνσεις

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Μετεωρολογίας

          Διευθυντής Δημοσθένης Ασημακόπουλος

          Πυρηνικής Φυσικής

          Διευθυντής Απόστολος Παναγιώτου

          Ηλεκτρονικής

          Διευθυντής Άγγελος Κατσάγγελος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Χημείας

          Πανεπιστημιούπολη (4ος όροφος), Ιλίσια               Webpage:  www.chem.uoa.gr

          Αθήνα                                       T.K. 15701                               

          Τηλέφωνο:   210 7274088, 210 7274098      Φαξ:      2107274097

          Πρόεδρος   Νικόλαος Χατζηχρηστίδης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

         ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ - ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ      ΑΝΑΛΥΣΗΣ - ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής Αριστείδης Μαυρίδης

         ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ        - ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ & ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Κόκοτος

          ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Μερτής

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Χημεία Περιβάλλοντος

          Χημεία Ατμόσφαιρας

          Χημική Ωκεανογραφία

          Χημεία-Διαχείριση Υδάτινου Περιβάλλοντος

          Οικοτοξικολογία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ερευνητική Κατεύθυνση:

          Προσδιορισμός τοξικών ουσιών (VOCs, οξειδωτικά, POPs, χλωροργανικά, μέταλλα) σε περιβαλλοντικά δείγματα.

          Ανάλυση τροφίμων, περιβαλλοντική ανάλυση

          Ανάπτυξη μεθόδων προσδιορισμού φαρμάκων και μεταβολιτών τους σε βιολογικά υγρά καθώς και γενικότερα ξενοβιοτικών ουσιών σε βιολογικά υγρά

          Σύνθεση πολυπεπτιδίων με ειδική βιολογική δράση, όπως ορμονών και “αναλόγων” τους και πρωτεϊνικών τμημάτων, σε διάλυμα και σε στερεή φάση. Μελέτη της δομής τους με φασματοσκοπία CD και 2D-NMR.

          Φωτοχημική Οξείδωση Τοξικών Ουσιών στα Υγρά Απόβλητα και το Πόσιμο Νερό

          Εκτίμηση κινδύνου για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων από τοξικές και καρκινογόνες ουσίες στο εργασιακό περιβάλλον

          Συγκριτικές έρευνες για τα οικοτοξικολογικά προβλήματα των επικίνδυνων ουσιών στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα.

          Πράσινη Χημεία (Green Chemistry): Θέματα οργανικής σύνθεσης σε υδατικά διαλύματα.

          Μελέτη κατανομών και μηχανισμών ρύπανσης από βαρέα μέταλλα σε θαλάσσια (παράκτια και πελαγικά), δελταϊκά, ποτάμια και λιμναία συστήματα σε νερά και ιζήματα υπό ποικίλες οξειδωτικές συνθήκες.

          Μελέτη κατανομής και αποικοδόμησης φυτοφαρμάκων κ.λπ. οργανικών ουσιών

          Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση παράκτιας ζώνης, οικοτόπων και ευαίσθητων περιοχών

          Αειφόρος ολοκληρωμένη διαχείριση υδατικών πόρων

          Θεσμοθέτηση ορίων και στρατηγικών περιβαλλοντικής προστασίας

          Περιβαλλοντική εκπαίδευση

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Αναλυτικής Χημείας:

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Ευσταθίου

          Φυσικοχημείας

          Διευθυντής Αριστείδης Μαυρίδης

          Οργανικής Χημείας

          Διευθυντής Αθανάσιος Γιωτάκης

          Χημείας Τροφίμων

          Διευθύντρια Σοφία Μαστρονικολή

          Βιοχημείας

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Δημόπουλος

          Βιομηχανικής Χημείας

          Διευθυντής Νικόλαος Χατζηχρηστίδης

          Ανόργανης Χημείας

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Μερτής

          Χημείας Περιβάλλοντος

          Διευθυντής Μιχαήλ Σκούλλος

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

          Webpage:    www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

          Ναυαρίνου 13Α' Πλάκα                                        Webpage:  www.ecd.uoa.gr

          Αθήνα                                       T.K. 10680         E-mail:      grateapi@ecd.uoa.gr

          Τηλέφωνο:   210 3688196, 210 3688043      Φαξ:      210 3688057

          Πρόεδρος   Θάλεια Δραγώνα

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Διδακτικές Προσεγγίσεις και Στρατηγικές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Θεματική Εβδομάδα: "Περιβαλλοντική Εκπαίδευση"

          Αγωγή Υγείας

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

          Διδασκαλείο:

          Περιβαλλοντική Αγωγή

          Οικοσυστημική Προσέγγιση στο Σχολείο

          Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο

          Σεμινάριο: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Πρακτικά Ζητήματα και Εφαρμογές

             ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

          Κέντρο Έρευνας, Μελέτης & Εφαρμογών στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΚΕΜΕΠΕ)

          Διευθύντρια Ευγενία Φλογαϊτη

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

          Σταδίου 5, 7ος όροφος, γραφείο 718                     Webpage:  www.media.uoa.gr

          Aθήνα                                       T.K. 10562         E-mail:      secr@media.uoa.gr

          Τηλέφωνο:   210 3689384-5                Φαξ:  210 3220820

          Πρόεδρος   Στέλιος Παπαθανασόπουλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθύντρια Καλλιόπη Ρηγοπούλου

          ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

          Διευθύντρια Μπετίνα Ντάβου

          ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

          Διευθυντής Νίκος Δεμερτζής

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μεθοδολογίας, Ιστορίας & Θεωρίας της Επιστήμης

          Ούλωφ Πάλμε, Ιλίσια          Webpage:www.phs.uoa.gr

/node.php?n=home

  

          Αθήνα                                       T.K. 15701        

          Τηλέφωνο:   210 7275516                   Φαξ:  210 7275530

          Πρόεδρος   Διονύσιος Αναπολιτάνος          

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          ΤΜΗΜΑ            Παιδαγωγικό  Δημοτικής Εκπαίδευσης

          Ιπποκράτους 20                                                  Webpage:www.cc.uoa.gr/ptde

          Αθήνα                                       T.K. 10680                               

          Τηλέφωνο:   210 3688018                   Φαξ:  210 3688019

          Πρόεδρος   Ιωάννης  Παπαδάτος

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Διευθυντής     -

          ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

          Διευθυντής: Ηλίας Ματσαγγούρας

          ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

          Διευθύντρια: Αναστασία Κατσίκη - Γκίβαλου

          ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

          Διευθυντής: Αριστοτέλης Ράπτης

          ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής: Ιωάννης Σαλβαράς

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Περιβαλλοντικές Επιστήμες

          Ο Κόσμος μας: Η Διδασκαλία βασικών εννοιών Αστρονομίας και Επιστημών Γης

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Φυσικών Επιστημών και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

          Διευθυντής: Γεώργιος Καλκάνης

          Διδακτικής & Επιστημολογίας των Φυσικών Επιστημών και της Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

          Διευθυντής: Κωνσταντίνος Σκορδούλης

ΣΧΟΛΗ      Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών

          Webpage:    www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm

          ΤΜΗΜΑ            Νομικής

          Ακαδημίας 45                                                     Webpage:  www.law.uoa.gr

          Αθήνα                                       T.K. 10672         E-mail:      webmaster@law.uoa.gr

          Τηλέφωνο:   210 3688646                   Φαξ:  210 3688640

          Πρόεδρος   Ιωάννης Γιαννίδης

          ΤΟΜΕΙΣ

          Α' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθύντρια Διονυσία Καλλινικου

          ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθυντής Αντώνιος Παντέλης

          Β' ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθυντής Γεώργιος Λεβέντης

          ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

          Διευθύντρια Καλλιόπη Μπουρδάρα

          ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

          Διευθυντής Άγγελος Γιόκαρης

          ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής Νέστορας Κουράκης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Δίκαιο Περιβάλλοντος

          Χωροταξικό και Πολεοδομικό Δίκαιο

          Σεμινάριο Δικαίου Περιβάλλοντος

          Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Νομικό Σπουδαστήριο

          Διευθύντρια Διονυσία Καλλινίκου

          Σπουδαστήριο Εμπορικού και Ναυτικού Δικαίου

          Διευθυντής Γεώργιος Λεβέντης

          Σπουδαστήριο Εργατικού Δικαίου και Δικαίου Κοινωνικής Ασφάλειας

          Διευθυντής Γεώργιος Λεβέντης

          Σπουδαστήριο Αστικού Δικονομικού Δικαίου

          Διευθυντής Γεώργιος Λεβέντης

          Σπουδαστήριο Δημοσίου Δικαίου

          Διευθυντής Αντώνιος Παντέλης

          Σπουδαστήριο «ΕΥΡΩΠΗ»

          Διευθυντής Άγγελος Γιόκαρης

          Σπουδαστήριο Ιδιωτικού Διεθνούς και Συγκριτικού Δικαίου

          Διευθυντής Άγγελος Γιόκαρης

          Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών

          Διευθυντής Ιωάννης Σ. Σπυριδάκης

          Ινστιτούτο Συνταγματικών Ερευνών

          Διευθυντής Γ. Ι. Κασιμάτης

          Ευρωπαϊκό Κέντρο Δημοσίου Δικαίου

          Διευθυντής Σ. Ι. Φλογαΐτης

          Εργαστήριο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υγείας & Πρόνοιας

          Διευθυντής Κ. Κρεμαλής

          ΤΜΗΜΑ            Οικονομικών Επιστημών

          Πεσμαζόγλου 8  (3ος όροφος)                              Webpage:  www.econ.uoa.gr

          Αθήνα                                       T.K. 10509         E-mail:      info@econ.uoa.gr

          Τηλέφωνο:   210 3223187                   Φαξ:  210 3228538

          Πρόεδρος   Π.Ε Πετράκης

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

          Διευθυντής Ιωάννης Στουρνάρας

          ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

          Διευθυντής Κ. Βαϊτσος

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΡΑΤΟΥΣ

          Διευθυντής     -

          ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

          Διευθυντής Μιχ. Ψαλλιδόπουλος

         ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ & ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ      ΙΣΤΟΡΙΑΣ

          Διευθυντής Μιχ. Ψαλλιδόπουλος

          ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

          Διευθυντής Ι. Δημητρίου

          ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ: ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

          Διευθυντής Δ. Μόσχος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικονομική του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων

          Αγροτική Οικονομική και Πολιτική

          ΤΜΗΜΑ            Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης

          Oμήρου 19 (6ος όροφος)                                      Webpage:  www.pspa.uoa.gr

          Αθήνα                                       T.K. 10672         E-mail:      secr@pspa.uoa.gr

          Τηλέφωνο:   210 3688912-3-8              Φαξ:  210 3688920

          Πρόεδρος   Χρήστος Λυριντζής

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Σωτηρέλης

          ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

          Διευθυντής Παναγιώτης  Iωακειμίδης

          ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ)

          Διευθύντρια Μαρία Παντελίδου-Μαλούτα

          ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Κύρκος Δοξιάδης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου: Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος

          Θεσμοί και Πολιτική Χωροταξίας και Πολεοδομίας

          Εισαγωγή στον Κόσμο των Αγροτικών Κοινωνιών

          Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας

          Ειδικά Θέματα Διοικητικού Δικαίου: Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΠΜΣ ΚΡΑΤΟΣ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ:

          Πολιτική και Θεσμοί Περιβάλλοντος

ΣΧΟΛΗ      Φιλοσοφική

          Webpage:   http://philosofiki.uoa.gr

         ΤΜΗΜΑ               Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας & Πρόγραμμα        Ψυχολογίας

          Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου (3ος όροφος)         Webpage:  www.ppp.uoa.gr

          Ζωγράφου                                 T.K. 15784         E-mail:      secr@ppp.uoa.gr

          Τηλέφωνο:   210 7277961-3                Φαξ:  210 7277315

          Πρόεδρος   Θεοδόσιος Πελεγρίνης

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ

          Διευθυντής Μιχαήλ Δημητρακόπουλος

          ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Μάρκου

          ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθύντρια Ευφροσύνη Μόττη- Στεφανίδη

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Οικοσυστημική προσέγγιση

          Οικολογική ψυχολογία

          ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

          Κέντρο Περιβαλλοντικής Αγωγής

          Διευθυντής Αντώνιος Δανασσής-Αφεντάκης

ΣΧΟΛΗ          Επιστημών Υγείας

          Webpage:    www.uoa.gr/uoagr/uoaindex.htm

          Ιατρική Σχολή

          Μ. Ασίας,  Γουδί                                                 Webpage:  www.med.uoa.gr

          Αθήνα                                       T.K. 11527                               

          Τηλέφωνο:   210 7462002-3                Φαξ:  210 7462050

          Πρόεδρος   Γεώργιος Κρεατσάς

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

          Διευθυντής Δ. Κελέκης

          ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ & ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Κ. Σολδάτος

          ΜΟΡΦΟΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ

          Διευθυντής Μιχ.Κουτσιλιέρης

          ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Γ. Πάγκαλης

          ΥΓΕΙΑΣ ΜΗΤΕΡΑΣ - ΠΑΙΔΙΟΥ

          Διευθυντής Γ. Χρούσος

          ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

          Διευθυντής Ηλ. Μπαστούνης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Φαρμακολογία

          Παθολογική Ανατομική των Περιβαλλοντικών Επιδράσεων στον Άνθρωπο

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Πειραματικής Φαρμακολογίας

          Διευθύντρια Ζωή Παπαδοπούλου- Νταϊφώτη

          Υγιεινής και Επιδημιολογίας

          Διευθύντρια Βικτωρία Καλαμποτάκη

          ΤΜΗΜΑ            Φαρμακευτικής

          Πανεπιστημιόπολη Ζωγράφου                              Webpage:  www.pharm.uoa.gr

          Ζωγράφου                                 T.K. 15771         E-mail:      pharmacy@pharm.uoa.gr

          Τηλέφωνο:   210 7274355, 210 7274351      Φαξ:      210 7274059

          Πρόεδρος   Παναγιώτης Μαχαίρας

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Φώσκολος

          ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Παναγιώτης Μαχαίρας

          ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑΣ

          Διευθυντής  Α. Λ. Σκαλτσούνης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ειδικά μαθήματα Φαρμακευτικής ραδιοχημείας

          Χημική οικολογία- Θαλάσσια Φαρμακογνωσία

          Γενική Βοτανική

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΜΔΕ: BIΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ :

          Φαρμακευτική Μικροβιολογία

          ΜΔΕ: ΚΛΙΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ:

          Κλινική Τοξικολογία

          ΜΔΕ: ΦΑΡΜΑΚΟΓΝΩΣΙΑ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΌΝΤΩΝ

          ΜΔΕ: ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Φαρμακευτική Τεχνολογία

          Διευθυντής Εμμανουήλ Εφεντάκης

          Βιοφαρμακευτική - Φαρμακοκινητική

          Διευθυντής Χρήστος Ρέππας

          Φαρμακευτική Χημεία

          Διευθυντής Νικόλαος Κολοκούρης

          Φαρμακογνωσία & Χημεία Φυσικών Προϊόντων

          Διευθυντής Βασίλειος Ρούσσης