ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 14/4/2008

 

           Εγνατίας 156  Τ. Θ. 1591

           Θεσσαλονίκη                             T.K. 54006

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      2310 891243-6           Φαξ:  2310 844536

           Webpage:    www.uom.gr

           E-mail:         pubrel@uom.gr

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

         ΤΜΗΜΑ      Διεθνών και Ευρωπαϊκών, Οικονομικών & Πολιτικών Σπουδών

          Εγνατία 156                                                        Webpage:  www.uom.gr

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54006         E-mail:      iessecr@uom.gr

          Τηλέφωνο:   2310 891454                   Φαξ:  2310 891285

          Πρόεδρος   Μαγδαληνή Ψαρρού 

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ & ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

          ΔΙΕΘΝΕΙΣ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικονομικά του Περιβάλλοντος & των Φυσικών Πόρων

          Διεθνής Πολιτική Ενέργειας & Φυσικών Πόρων

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ενεργειακοί Πόροι και Διεθνής Πολιτική

          Ειδικά Θέματα Διεθνούς Δικαίου

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

          Εγνατία 156                                                        Webpage:  www.uom.gr

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54006         E-mail:      finsecr@uom.gr

          Τηλέφωνο:   2310 891461                   Φαξ:  2310 891278

          Πρόεδρος   Δημήτριος Παπαδόπουλος 

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ

          ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ειδικά Θέματα ΙΙ Οικονομίας : Οικονομικά του Περιβάλλοντος

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Κοινωνική και Περιβαλλοντολογική Λογιστική

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μάρκετινγκ και Διοίκησης Λειτουργιών

          Αγ.Δημητρίου 49                                                 Webpage:  www.uom.gr

           Έδεσσα                                    T.K. 58200         E-mail:      momsecr@uom.gr

          Τηλέφωνο:   23810 51181, 2310 891274      Φαξ:      23810 51181

          Πρόεδρος   Δημήτριος Σουμπενιώτης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αγροτικό Μάρκετινγκ

          Πολιτική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

          Διαχείριση Περιβάλλοντος και Αειφόρος Ανάπτυξη

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Οικονομικών Επιστημών

          Εγνατίας 156                                                      Webpage:  www.uom.gr

          Θεσσαλονίκη                             T.K. 54006         E-mail:      ecosecr@uom.gr

          Τηλέφωνο:   2310 891210-1                Φαξ:  2310 891292

          Πρόεδρος   Κωνσταντίνος Καρφάκης 

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιφερειακή Οικονομική Ι & ΙΙ

          Σεμινάριο: Περιφερειακή Οικονομική

          Αγροτική Οικονομική Ι

          Κοινή Αγροτική Πολιτική

          Οικονομική του Περιβάλλοντος & των Φυσικών Πόρων