ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 15/4/2008

 

           Πανεπιστημιούπολη Πατρών

           Ρίο Πατρών                                T.K. 26504

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      2610 997100-20         Φαξ:  2610 991711

           Webpage:    www.upatras.gr

           E-mail:         rectorate@upatras.gr

 

 

Πολυτεχνική Σχολή

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

          Πάτρα                                                                Webpage:  www.arch.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail:      archisec@upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 996357, 2610 996381, 2610 969823          Φαξ:      2610 969371

          Πρόεδρος   Γεώργιος Πανέτσος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αστικός Σχεδιασμός Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI

          Βιοκλιματικός-Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων

          Θέμα Περιβαντολλοντικού Σχεδιασμού

          Θέμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού

          Ιστορία της Πόλης και Πολεοδομίας Ι & ΙΙ

          Πόλη και Πολεοδομία Ι & ΙΙ

          Σχεδιασμός και Περιβάλλον

          Χωροταξία  Ι & ΙΙ

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Πολεοδομικού και Χωροταξικού Σχεδιασμού

          Διευθυντής Νίκος Πολιδωρίδης

 

 

         ΤΜΗΜΑ   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

          Πανεπιστημιούπολη Πατρών                                 Webpage:www.ece.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail:secretary@ece.upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 996420                   Φαξ:  2610 996420

          Πρόεδρος   Αθανάσιος Σαφάκας

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

          Διευθυντής Αντώνιος Αλεξανδρίδης  

          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Γκούτης  

          ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

          Διευθυντής Νικόλαος Κούσουλας

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι & ΙΙ

          Διάδοση Κυμάτων & Σχεδίαση Κεραιών

          Φυσική των Φωτοβολταϊκών Στοιχείων

          Νέες Τεχνολογίες των Φωτοβολταϊκών Στοιχείων

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Δορυφορικές & Κινητές Επικοινωνίες

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας Ι & ΙΙ

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Παραγωγής, Μεταφοράς, Διανομής και Χρησιμοποιήσεως Ηλεκτρικής Ενέργειας

          Διευθυντής Δημήτριος Τσανάκας

          Ηλεκτρομηχανικής Μετατροπής Ενέργειας

          Διευθυντής Αθανάσιος Σαφάκας

          Ασυρμάτου Τηλεπικοινωνίας

          Διευθυντής Σταύρος Κοτσοπουλος

          Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας και Παραγωγής Β'

          Διευθυντής Θεόδωρος Αντωνακόπουλος

          Ερευνητική Ομάδα Αλληλεπίδρασης Ανθρώπου-Υπολογιστή

          Επικεφαλής: Νικόλαος Αβούρης

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών

          Πανεπιστημιούπολη Ρίου                                     Webpage:www.mead.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail:secretar@mech.upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 969400-3                Φαξ:  2610 991626

          Πρόεδρος   Βασίλειος Κωστόπουλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ

          Διευθύντρια Σοφία Παντελιού

          ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΑΕΡΟΝΑΥΤΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΕΑΠ)

          Διευθυντής Ιωάννης Καλλιντέρης

          ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

          Διευθυντής Νίκος Καρακαπιλίδης

          ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής Δημοσθένης Πολύζος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Πυρηνικές Ενεργειακές Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον

          Καύση και Ρύποι

          Έλεγχος Αερίων και Σωματιδιακών Ρυπαντών

          Διαχείριση Ενέργειας και Περιβάλλοντος

          Βιοϋλικά

          Ακουστική Μηχανών-Ηχορύπανση

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ήπιες Μορφές και Μετατροπές Ενέργειας

          Τεχνολογία Περιβάλλοντος

          Ειδικά Κεφάλαια Βιοϋλικών

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Πυρηνικής Τεχνολογίας

          Διευθυντής Ευάγγελος Μαραζιώτης

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Πολιτικών Μηχανικών

          Πανεπιστημιούπολη Ρίου                                     Webpage:www.civil.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail:dept@civil.upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 996500-2                Φαξ:  2610 996565

          Πρόεδρος   Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

          Διευθυντής Στυλιανός Τσώνης  

          ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

          Διευθυντής Σταύρος Αναγνωστόπουλος  

          ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

          Διευθυντής Δημήτριος Ατματζίδης   

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Επεξεργασία Λυμάτων

          Θέματα Βελτιώσεων και Ενισχύσεων Εδαφών

          Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

          Ειδικά Θέματα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος

          Κατασκευή Οδών

          Διάθεση Υγρών Αποβλήτων

          Ατμοσφαιρική Ρύπανση

          Διαχείριση Υποδομής Συγκοινωνιακών Έργων

          Λιμενικά Έργα

          Διαχείριση και Εξυγίανση Υδατικών Πόρων

          Ειδικά Κεφάλαια Πολεοδομίας

          Καθαρισμός Νερού

          Επίδραση Περιβαλλοντικών Παραγόντων σε Ιστορικές Κατασκευές

          Αεροδρόμια και Αεροπορικές Μεταφορές

          Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων

          Παράκτια Υδραυλική

          Πολεοδομία

          Προσομοίωση Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Νερού και Αποβλήτων

          Στοιχεία Υδραυλικών Έργων

          Σχεδιασμός Αστικής Κυκλοφορίας

          Σχεδιασμός Μεταφορών

          Σχεδιασμός Τεχνικών Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος

          Τεχνική της Κυκλοφορίας

          Υδρεύσεις - Αποχετεύσεις

          Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων

          Υδρολογία

          Υπόγεια Ύδατα

          Υπολογιστική Υδραυλική

          Χωροταξία - Περιφερειακή Ανάπτυξη

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αεροδρόμια

          Διαχείριση Υποδομής Συγκοινωνιών Έργων

          Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

          Διαχείριση Υδάτινων Πόρων

          Ειδικά Θέματα Συγκοινωνιών και Σχεδιασμού του Χώρου (Θέματα Χωροταξίας)

          Ειδικά Θέματα Υδραυλικής Μηχανικής (Τυρβώδεις Ροές)

          Εξυγίανση Υπόγειων Υδατικών Πόρων με Υδραυλικές και Θερμικές Μεθόδους

          Έργα Προστασίας Ακτών

          Εργαστηριακή Ανάλυση και Μελέτη Έργων Προστασίας Περιβάλλοντος

          Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων Τεχνικών Έργων

          Περιβαλλοντική Υδραυλική

          Πολεοδομική Δομή και Σχεδιασμός

          Προσομοίωση Διεργασιών Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

          Σχεδιασμός Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων

          Σχεδιασμός Μεταφορών

          Υδροδυναμική Κόλπων και Ταμιευτήρων

          Υδρομηχανική

          Υπόγεια Ύδατα

          Υπολογιστική Ρευστομηχανική

          Φαινόμενα Μεταφοράς Ρύπων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Υδραυλικής Μηχανικής (Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής & Υδραυλικής Μηχανικής)

          Διευθυντής Χρήστος Χατζηθεοδώρου

          Γεωδαισίας και Γεωδαιτικών Εφαρμογών (Τομέα Γεωτεχνικής Μηχανικής & Υδραυλικής Μηχανικής)

          Διευθυντής Στάθης Στείρος

          Συγκοινωνιακών Έργων (Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος & Συγκοινωνιών)

          Διευθυντής Δημήτριος Θεοδωρακόπουλος

          Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος (Τομέα Τεχνολογίας του Περιβάλλοντος & Συγκοινωνιών)

          Υπεύθυνος: Σωτήριος Γρηγορόπουλος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Χημικών Μηχανικών

          Καραθεοδωρη 1, Πανεπιστημιούπολη                   Webpage: www.chemeng.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail: secretary@chemeng.upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 997580, 2610 993466          Φαξ:   2610 997849

          Πρόεδρος   Κωνσταντίνος Κράβαρης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Διευθυντής Γεράσιμος Λυμπεράτος

          ΧΗΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθυντής Σογομών Μπογοσιάν

          ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ

          Διευθυντής Γεώργιος Στάικος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανάλυση & Σχεδιασμός Βιοαντιδραστήρων

          Διαχείριση Ατμοσφαιρικής Ρύπανσης

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας

          Βιοχημικές Διεργασίες

          Εργαστήριο Σχεδιασμού Εργοστασίων

          Ήπιες Μορφές Ενέργειας

          Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

          Τεχνολογία Περιβάλλοντος: Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων

          Φυσικές Διεργασίες Ι & ΙΙ

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανάλυση και Σχεδιασμός Χημικών Αντιδραστήρων

          Θερμοδυναμική

          Βιοχημικές Διεργασίες

          Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

             ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Μηχανικής Ρευστών και Ενέργειας

          Διευθυντής Δημοσθένης Τσάχαλης

          Βιοχημικής Μηχανικής και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος

          Διευθυντής Γεράσιμος Λυμπεράτος

          Φαινομένων Μεταφοράς και Φυσικοχημικής Υδροδυναμικής

          Διευθυντής Δημοσθένης Τσάκαλης

 

 

ΣΧΟΛΗ      Θετικών Επιστημών

          Webpage:    www.dnss.upatras.gr

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Βιολογίας

          Πανεπιστημιούπολη Πατρών                                 Webpage: www.biology.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail: dgrambio@upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 969200-1-3-4-5, 2610 997493       Φαξ:      2610 991606

          Πρόεδρος   Θεόδωρος Γεωργιάδης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΖΩΩΝ

          Διευθυντής Παναγιώτης Κασπίρης

          ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

          Διευθυντής Δημήτριος Χριστοδουλάκης

          ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Δημητριάδης

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Βιοποικιλότητα, Οικολογία και Περιβάλλον

          Γενετική, Κυτταρική-Μοριακή Βιολογία και Φυσιολογία

             ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αναπτυξιακή Βιολογία

          Ανοσοβιολογία

          Βιοηθική-Ηθική της Τεχνολογίας

          Βιολογία Κυττάρου Ι & ΙΙ

          Βιοτεχνολογία

          Βιοχημεία Ι & ΙΙ

          Γεωβοτανική

          Ειδικά Θέματα Κυτταρικής & Μοριακής Βιολογίας

          Εντομολογία

          Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία

          Ζωογεωγραφία

          Ζωολογία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

          Θαλάσσια Οικολογία

          Ιχθυολογία

          Μικροβιολογία

          Μοριακή Βιολογία Ι & ΙΙ

          Μορφολογία Φυτών

          Γενετική Ι & ΙΙ

          Νοητική και Κοινωνική Οικολογία

          Οικολογία I & ΙΙ

          Οικολογία Βλάστησης

          Οικοφυσιολογία Φυτών

          Πανίδα της Ελλάδος

          Πειραματική Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών

          Περιβαλλοντική Ηθική

          Περιβαλλοντική Μεταλλαξιγένεση

          Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών

          Ρύπανση Περιβάλλοντος

          Συστηματική Βοτανική

          Συστηματική Σπερματοφύτων

          Υδατοκαλλιέργειες

          Φιλοσοφία της Ζωής και Περιβαλλοντική Ηθική 

          Φυλογένεση Ανωτέρων Φυτών

          Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών Ι & ΙΙ

          Φυσιολογία Φυτικών Καλλιεργειών

          Φυσιολογία Φυτών

          Φωτοσύνθεση

          Χαρτογράφηση-Τηλεπισκόπιση

          Χλωρίδα της Ελλάδας

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικολογία και Διαχείριση Φυσικών Περιοχών

          Περιβαλλοντική Βιολογία Μεσογειακών Φυτών

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Βιογεωγραφία

          Βιολογική ποικιλότητα

          Γεωργία και Περιβάλλον

          Διαχείριση Αγροτικών Οικοσυστημάτων

          Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων

          Μοριακή Φυσιολογία και Νευροβιολογία

          Οικολογικά μοντέλα

          Παγκόσμιες Κλιματικές αλλαγές και Επιπτώσεις στα Φυτά

          Περιβαλλοντικές μελέτες

          Περιβαλλοντική Φυσιολογία Ζωικών Οργανισμών

          Ρύπανση και οικοτοξικολογία

          Σχεδιασμός δειγματοληψιών και ανάλυση περιβαλλοντικών δεδομένων

          Υδατοκαλλιέργειες

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Βιολογίας

          Διευθυντής     -

          Βοτανικής

          Διευθυντής     -

          Ζωολογίας

          Διευθυντής     -

          Γενετικής

          Διευθυντής     -

          Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας

          Διευθυντής      -

          Καλλιέργειας Ιστών

          Διευθυντής     -

          Πειραματοζώων

          Διευθυντής     -

          Φυσιολογίας Ανθρώπου & Ζώων

          Διευθυντής     -

          Φυσιολογίας Φυτών

          Διευθυντής     -

          Βοτανικό Μουσείο

          Διευθυντής     -

          Ζωολογικό Μουσείο

          Διευθυντής     -

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Γεωλογίας

          Πανεπιστημιούπολη Πατρών                                 Webpage:  www.geology.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail:      geosecr@upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 997922                   Φαξ:  2610 991900

          Πρόεδρος   Γεώργιος Κούκης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτου

          ΓΕΝΙΚΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΗΣ

          Διευθυντής Νικόλαος Κοντόπουλος

          ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ

          Διευθυντής Σταύρος Παπαμαρινόπουλος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Βιομηχανικά Ορυκτά

          Αργιλικά Ορυκτά και Περιβαλλοντικές Εφαρμογές

          Γεωθερμία

          Γεωλογία Τεχνικών Έργων και Περιβάλλον

          Γεωλογικές Χαρτογραφήσεις

          Γεωχημεία

          Γεωχημικές Διεργασίες και Περιβαλλοντική Προστασία Εδαφικών Συστημάτων

          Διάθεση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων στο Γεωλογικό Περιβάλλον

          Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Πόρων

          Ενεργειακές Πηγές και Ενεργειακές Πρώτες Ύλες

         Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία και οι Εφαρμογές της στη Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

          Εφαρμοσμένη Γεωμορφολογία

          Εφαρμοσμένη Γεωφυσική

          Εφαρμοσμένη Μικροπαλαιοντολογία - Παλαιοπεριβάλλον

          Εφαρμοσμένη Υδρογεωλογία

          Η Εφαρμογή Βιοδεικτών στη Μελέτη Ιστορικών και Προϊστορικών Περιβαλλόντων

          Η Τηλεπισκόπηση στη Διαχείριση του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος

          Κατολισθητικά Γεωλογικά Φαινόμενα στο Χερσαίο και Θαλάσσιο Περιβάλλον

          Μάρμαρα και Αδρανή Υλικά

          Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Μετεωρολογία - Κλιματολογία

          Μηχανική των Παράκτιων Περιβαλλόντων και η Διαχείρισή τους

          Μηχανική των Ωκεανών

          Ορυκτός Πλούτος και Προστασία Περιβάλλοντος

          Περιβαλλοντική και Εφαρμοσμένη Γεωχημεία

          Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

          Περιβαλλοντική Ωκεανογραφία

          Περιβαλλοντική Υδρογεωλογία

          Ποτάμια και Λίμναια Συστήματα και η Διαχείρισή τους

          Προστασία της Γεωλογικής, Γεωγραφικής και Ανθρώπινης Κληρονομιάς

          Τηλεπισκόπηση, G.I.S και οι Εφαρμογές του στο Περιβάλλον

          Υδρολογία

          Υδροχημεία

         Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης στην Εφαρμοσμένη Γεωλογία Ανάλυση Στοιχείων και Μοντέλα

          Χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και Τηλεπισκόπησης στην

          Εφαρμοσμένη Γεωλογία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αποκατάσταση Τοπίου και Περιβάλλοντος

          Άργιλοι και Περιβάλλον

          Βιολογική Ωκεανογραφία

          Γεωχημικές Εφαρμογές στη Διαχείριση Εδαφών και Αποβλήτων

          Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων και Προστασία Περιβάλλοντος

          Επιπτώσεις του Περιβάλλοντος στους Δομικούς Λίθους των Σύγχρονων Κατασκευών και των Αρχαίων Μνημείων

          Επιχειρησιακή Ωκεανογραφία

          Εφαρμογές της Γεωφυσικής στη Μελέτη-Κατασκευή Τεχνικών έργων και στους Υδατικούς Πόρους 

          Θαλάσσια Οικολογία Τεταρτογενούς

          Ιατρική Γεωχημεία

          Καταστροφικά Γεωλογικά φαινόμενα και Προστασία Περιβάλλοντος

          Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Νομοθεσία και Προδιαγραφές – Εφαρμογές Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (G.I.S)

          Μηχανική και Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης

          Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη

          Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από Ρύπανση εδαφών και νερών και Μέθοδοι - Τεχνικές απορρύπανσης

          Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις από την Εκμετάλλευση Ορυκτών Πρώτων Υλών

          Περιβαλλοντική Γεωχημεία (Βιογεωχημεία-Χημική Ωκεανογραφία)

          Προστασία Υδροφόρων από Μόλυνση και Ρύπανση

          Ρύπανση Θαλασσών

          Σύγχρονα Παράκτια Περιβάλλοντα και η Διαχείρισή τους

          Τεχνικά Έργα και Χρήσεις Γης-Επιπτώσεις στο Περιβάλλον

          Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Φυσικές Καταστροφές και Περιβάλλον

          Χημεία της Ατμόσφαιρας

          Χρήσεις Ορυκτών Πρώτων Υλών για την Αντιμετώπιση

          Περιβαλλοντικών Προβλημάτων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Κοιτασματολογίας & Ηφαιστειολογίας (Τομέα Ορυκτών Πρώτων Υλών)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτου

          Έρευνας Ορυκτών & Πετρωμάτων (Τομέα Ορυκτών Πρώτων Υλών)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτου

          Εφαρμοσμένης Γεωχημείας (Τομέα Ορυκτών Πρώτων Υλών)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτου

          Εφαρμοσμένης Ορυκτολογίας (Τομέα Ορυκτών Πρώτων Υλών)

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Χατζηπαναγιώτου

          Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας (Τομέα Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής)

          Διευθυντής Γ. Φερεντίνος

          Τεκτονικής Γεωλογίας - Φωτογεωλογίας & Γεωλογικών Χαρτογραφήσεων (Τομέα Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής)

          Διευθυντής Νικόλαος Κοντόπουλος

          Παλαιοντολογίας - Στρωματογραφίας (Τομέα Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής)

          Διευθυντής Νικόλαος Κοντόπουλος

          Ιζηματολογίας (Τομέα Γενικής Θαλάσσιας Γεωλογίας & Γεωδυναμικής)

          Διευθυντής Νικόλαος Κοντόπουλος

          Υδρογεωλογίας (Τομέα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής)

          Διευθυντής Νίκος Λαμπράκης

          Τεχνικής Γεωλογίας (Τομέα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής)

          Διευθυντής Γεώργιος Κούκης

          Γεωφυσικής (Τομέα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής)

          Διευθυντής Σταύρος Παπαμαρινόπουλος

          Σεισμολογίας (Τομέα Εφαρμοσμένης Γεωλογίας & Γεωφυσικής)

          Διευθυντής Γεράσιμος Τσελέντης

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Επιστήμης των Υλικών

          Πανεπιστήμιο Πατρών                                          Webpage: www.matersci.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail: secretariat@matersci.upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 969922                   Φαξ:  2610 969368

          Πρόεδρος   Σταύρος Κουμπιάς

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Υλικά και περιβάλλον

          Οικονομικά του Περιβάλλοντος και των Φυσικών Πόρων για μη Οικονομολόγους

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μαθηματικών

          Πανεπιστήμιο Πατρών                                          Webpage: www.math.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail: secr@math.upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 997239                   Φαξ:  2610 997307

          Πρόεδρος   Βασίλειος Παπαντωνίου

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

          Διευθυντής Αναστάσιος Μπουντής

          ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

          Διευθυντής Αθανάσιος Κοτσιώλης

          ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

          Διευθύντρια Ιωάννα Μαμονά

          ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΘΕΩΡΙΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

          Διευθυντής Σταύρος Κουρούκλης

          ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΏΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

          Διευθυντής Μιχάλης Βραχάτης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Μετεωρολογία Ι & ΙΙ

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Φυσικής

          Πανεπιστημιούπολη Ρίου                                     Webpage: www.physics.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26504         E-mail: dgiannak@physics.upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 996077                   Φαξ:  2610 996089

          Πρόεδρος   Χριστόφορος Κροντηράς

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΕΦΑΡΜΟΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ

          Διευθυντής Στυλιανός Κουρής

          ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

          Διευθυντής Δημήτριος Γκίκας

          ΦΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΜΕΝΗΣ ΥΛΗΣ

          Διευθυντής Σωτήριος Σακόπουλος

          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

          Διευθυντής Θωμάς Ευθυμιόπουλος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φυσική Ατμόσφαιρας  - Μετεωρολογία Ι

          Εισαγωγή στην Περιβαλλοντική Φυσική

          Εισαγωγή στη Γεωφυσική

          Νέες Πηγές Ενέργειας

          Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Χημική Αποθήκευση

          Μετεωρολογία  ΙΙ

          Μετεωρολογία - Κλιματολογία

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ηλιακής Ενέργειας

          Διευθυντής Παναγιώτης Γιαννούλης

          Φυσικής Στερέας Κατάστασης

          Διευθυντής Αλέξανδρος Βραζής

          Πολυμερών

          Διευθυντής Χρήστος Τοπρακτσιόγλου

          Ομάδα Μοριακού Σχεδιασμού Υλικών

          Επικεφαλής Αριστείδης Ζδέτσης

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Χημείας

          Πανεπιστημιούπολη Πατρών                                 Webpage: www.chemistry.upatras.gr/chemdep

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail: Secretary@chemistry.upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 997101, 2610 996009          Φαξ:   2610 997118

          Πρόεδρος   Νικόλαος Καραμάνος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

          Διευθυντής Θεόδωρος Τσεγενίδης

          ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ & ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

          Διευθυντής Νικόλαος Κλούρας

          ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΧΗΜΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

          Διευθυντής Χρήστος Κορδούλης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αρχές & Εφαρμογές Πυρηνικής Χημείας

          Χημεία Περιβάλλοντος Ι & ΙΙ

          Ακτινοχημεία

          Χημική Αποθήκευση και Ήπιες Μορφές Ενέργειας

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Σύνθεση και Βιοσύνθεση Φυσικών Προϊόντων (Δευτερογενείς  Μεταβολίτες)

          Ατμοσφαιρική Ρύπανση

          Ιχνοστοιχεία και Περιβάλλον

          Μοριακή Βιολογία & Μοριακή Βιοτεχνολογία

          Οργανική και Βιοχημική Ανάλυση

          Προκεχωρημένη Υδατική και Κολλοειδής Χημεία

          Προστασία και Βελτίωση της Αγροτικής Παραγωγής-

          Αγροχημικά

          Υγρή Ρύπανση

          Χημεία της Ατμόσφαιρας

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ενιαίο Ανόργανης Χημείας, Ραδιοχημείας-Ακτινοχημείας και Φυσικοχημείας

          Διευθυντής     -

          Ενιαίο Οργανικής Χημείας και Βιοχημείας

          Διευθυντής     -

          Ενιαίο Ενόργανης Χημικής Ανάλυσης και Χημικής Τεχνολογίας

          Διευθυντής     -

 

 

ΣΧΟΛΗ      Επιστημών Υγείας

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Ιατρικής

          Πάτρα                                                                Webpage: www.med.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail: secretary@med.upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 969100-7                Φαξ:  2610 996103

          Πρόεδρος   Διονύσης Μπονίκος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Ι

          Διευθυντής Διονύσιος Συνετός

          ΒΑΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΙΙ

          Διευθύντρια Θεοφρονία Αγγελάτου

          ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

          Διευθυντής Ευάγγελος Αναστασίου

          ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ  Ι

          Διευθυντής Ιωάννης Βλαχογιάννης

          ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ  ΙΙ

          Διευθυντής Διονύσιος Τσαμπάος

          ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ

          Διευθυντής Διονύσιος Καραβιάς

          ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Στέφανος Μανταγός

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Υγιεινή

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Βιολογικής Χημείας

          Διευθυντής Διονύσιος Συνετός

          Γενικής Βιολογίας

          Διευθύντρια Αγλαΐα Αθανασιάδου

          Ιατρικής Φυσικής

          Διευθυντής Γεώργιος Νικηφορίδης

          Ανατομίας

          Διευθυντής Ιωάννης Βαράκης

          Φυσιολογίας

          Διευθυντής Γεώργιος Κωστόπουλος

          Γενικής Φαρμακολογίας

          Διευθυντής Χριστόδουλος Φλωρδέλης

          Ακτινολογίας

          Διευθυντής Δημήτριος Σιαμπλής

          Μικροβιολογίας

          Διευθυντής Ευάγγελος Αναστασίου

          Παθολογικής Ανατομίας

          Διευθυντής Διονύσιος Μπονίκος

          Υγιεινής

          Διευθυντής Ιωάννης Αλαμάνος

          Πυρηνικής Ιατρικής

          Διευθυντής Παύλος Βασιλάκος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Φαρμακευτικής

          Πανεπιστημιούπολη Πατρών                                 Webpage:  www.pharmacy.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail:      pharminf@upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 969333-4                Φαξ:  2610 997728

          Πρόεδρος   Παύλος Κορδοπάτης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Φαρμακευτική Βιοτεχνολογία

          Βοτανική

          Χημεία Φυσικών Προϊόντων

          Τοξικολογία

          Μεθοδολογία Απομόνωσης και Ταυτοποίησης Φυσικών Προϊόντων

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Μέτρηση ουσιών σε Βιολογικά Δείγματα

          Μέθοδοι Απομόνωσης και Ταυτοποίησης Φυσικών Προϊόντων

          Ολική σύνθεση Φυσικών Προϊόντων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Φαρμακευτικής Χημείας

          Διευθυντής     -

          Φαρμακευτικής Τεχνολογίας

          Διευθυντής     -

          Φυσικοφαρμακευτικής

          Διευθυντής     -

          Ενόργανης Φαρμακευτικής Ανάλυσης

          Διευθυντής     -

          Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών Προϊόντων

          Διευθυντής     -

          Μοριακής Φαρμακολογίας

          Διευθυντής     -

          Μοριακής Βιολογίας & Ανοσολογίας

          Διευθυντής     -

          Φαρμακοκινητικής

          Διευθυντής     -

          Ραδιοφαρμακευτικής

          Διευθυντής     -

 

 

ΣΧΟΛΗ      Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

 

 

      ΤΜΗΜΑ   Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική    Ηλικία

          Πανεπιστημιούπολη Πατρών                                 Webpage:  www.ecedu.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail:      graecedu@upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 997672, 2610 969306-9       Φαξ:   2610 997672

          Πρόεδρος   Λεωνίδας Σωτηρόπουλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ & ΔΙΑΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

          Διευθυντής Γιώργος Μπαγάκης

          ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

          Διευθυντής Κώστας Ραβάνης

          ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗΣ

          Διευθύντρια Μαριάννα Κονδύλη

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Βασικές Έννοιες Οικολογίας

          Αγωγή Υγείας

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Παιδαγωγικό Τμήμα  Δημοτικής  Εκπαίδευσης

          Αρχιμήδους, Κτίριο 7, Ρίο                                    Webpage:  www.elemedu.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail:      I.K.Triki@upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 997628, 2610 993047, 2610 969700-1          Φαξ:   2610 997736

          Πρόεδρος   Σπύρος Κρίβας

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ

          Διευθυντής Σπυρίδων Κρίβας

          ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Πόρποδας

          ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

          Διευθυντής Ιωάννης Κατσίλλης

          ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθύντρια Άννα Ιορδανίδου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          Εισαγωγή στην Οικολογική - Συστημική Παιδαγωγική

          Αγωγή Υγείας

          Γεωγραφία

          Βιοηθική

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικοσυστημική Συμβουλευτική

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Θετικών Επιστημών (Τομέα Γενικών Επιστημών)

          Διευθυντής Σπυρίδων Καναβός & Αθανάσιος Τσιώγανος

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Οικονομικών Επιστημών

          Πανεπιστημιούπολη Πατρών                                 Webpage:  www.econ.upatras.gr

          Πάτρα                                       T.K. 26500         E-mail:      econ-secr@upatras.gr

          Τηλέφωνο:   2610 996270, 2610 996264            Φαξ:    2610 996265

          Πρόεδρος   Ευθαλία Δημαρά

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικονομική Γεωγραφία   

          Οικονομική των Φυσικών Πόρων και του Περιβάλλοντος

          Αγροτική Οικονομική και Ανάπτυξη της Υπαίθρου