ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 10/4/2008

 

           Καραολή και Δημητρίου 80

           Πειραιάς                                    T.K. 18534

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      210 4142000              Φαξ:  210 4142328

           Webpage:    www.unipi.gr

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

          Καραολή και Δημητρίου 80                                  Webpage:  www.tex.unipi.gr

          Πειραιάς                                    T.K. 18534                               

          Τηλέφωνο:   210 4142316, 210 4142164      Φαξ:      210 4142342

          Πρόεδρος   Παναγιώτης Φωτήλας

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διαχείριση Φυσικών Πόρων

          Οικονομική των Φυσικών Πόρων & του Περιβάλλοντος

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ:

          Ανάλυση Περιβαλλοντικών Συστημάτων-Επιπτώσεις Ι & ΙΙ

          Ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας

          Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

          Ανακύκλωση και Ενεργειακή Αξιοποίηση Υλικών

          Εξοικονόμηση και Αποθήκευση Ενέργειας

          Μέθοδοι διαχείρισης συστημάτων και λήψης αποφάσεων

          Μεθοδολογία Εκπόνησης Μελετών

          Οικονομική της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος

          Περιβαλλοντικός Έλεγχος και Μετρολογία

          Ποιότητα Περιβάλλοντος και Νομοθεσία

          Συμβατικές Μορφές Ενέργειας

          Συσκευασία Υλικών και Προϊόντων

          Συστήματα και Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

          Σχεδιασμός και Διαχείριση Ενεργειακών Συστημάτων

          Σχεδιασμός Συστημάτων Προστασίας Περιβάλλοντος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων

          Καραολή και Δημητρίου 80                                 

          Πειραιάς                                    T.K. 18534         E-mail:  www.ted.unipi.gr

          Τηλέφωνο:   210 4142373                   Φαξ:  210 4142076

          Πρόεδρος   Γεώργιος Βασιλακόπουλος

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

          ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ &  ΔΙΚΤΥΩΝ

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ασφάλεια Κινητών & Ασύρματων Επικοινωνιών

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ: 

          Ασύρματες και Δορυφορικές Επικοινωνίες

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ασύρματων Επικοινωνιών

          Υπεύθυνος: Α. Κανάτας

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

          Καραολή και Δημητρίου 80                                  Webpage:  www.unipi.gr/des

          Πειραιάς                                    T.K. 18534        

          Τηλέφωνο:   210 4142000                   Φαξ:  210 4142328

          Πρόεδρος   Σωτήριος Καρβούνης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διεθνείς Πολιτικές για την Τεχνολογία, την Ενέργεια και το Περιβάλλον

          Διεθνές - Ευρωπαϊκό Δίκαιο Περιβάλλοντος

          Διεθνής Περιβαλλοντική Πολιτική

          Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

          Δίκαιο της Θάλασσας

          Ευρωπαϊκή Περιφερειακή πολιτική & Οικονομική του Περιβάλλοντος

          Κοινή Αγροτική Πολιτική

          Οικονομική και Διπλωματία των Φυσικών Πόρων και της Ενέργειας

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Ναυτιλιακών Σπουδών

          Καραολή και Δημητρίου 40                                  Webpage:  www.unipi.gr

          Πειραιάς                                    T.K. 18534                               

          Τηλέφωνο:   210 4142000                   Φαξ:  210 4142328

          Πρόεδρος   Γεώργιος Βλάχος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Διαχείριση Λιμένων

          Θαλάσσιο Περιβάλλον

          Διαχείριση Περιβάλλοντος

          Ωκεανογραφία

          Διεθνές Θεσμικό Πλαίσιο της Ναυτιλίας

          Ναυτικό Δίκαιο

          Ρύπανση & Ναυτιλία

          Δίκαιο Θαλάσσης

          Οικονομική του Περιβάλλοντος

          Βιώσιμη Ανάπτυξη

          Θεσμοί & Πολιτικές Προστασίας Περιβάλλοντος

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ασφάλεια, Προστασία Περιβάλλοντος

          Ναυτιλιακή Πολιτική της Ελλάδος & της ΕΕ

          Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική και Θεσμοί

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Εργαστήριο Ναυτικών Ατυχημάτων (ΕΡ.Ν.Α)

          Επιστημονικός Υπεύθυνος: Κώστας Γκιζιάκης

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Οικονομικής Επιστήμης

          Καραολή και Δημητρίου 80                                  Webpage:  www.unipi.gr

          Πειραιάς                                    T.K. 18534                               

          Τηλέφωνο:   210 4142000                   Φαξ:  210 4142328

          Πρόεδρος   Ιωσήφ Χασσίδ

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Αγροτική Οικονομία

          Οικονομική των Φυσικών Πόρων & του Περιβάλλοντος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

          Καραολή και Δημητρίου 80                                  Webpage:  www.unipi.gr

          Πειραιάς                                    T.K. 18534                               

          Τηλέφωνο:   210 4142000                   Φαξ:  210 4142328

          Πρόεδρος   Γεώργιος Οικονόμου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διαχείριση Τεχνολογίας & Διαχείριση Περιβάλλοντος

          Διαχείριση Ενέργειας

          Οικονομική του Περιβάλλοντος

          Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος

          Γενικό Δημόσιο Δίκαιο

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΠΜΣ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ:

Ποιότητα του Περιβάλλοντος

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Πληροφορικής

          Καραολή και Δημητρίου 80                                  Webpage:  www.unipi.gr

          Πειραιάς                                    T.K. 18534                               

          Τηλέφωνο:   210 4142000                   Φαξ:  210 4142328

          Πρόεδρος   Νικόλαος Αλεξανδρής

 

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΠΜΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

          Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

          ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:

          Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

          Περιβαλλοντική Πληροφορική

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

          Καραολή και Δημητρίου 80                                  Webpage:  www.unipi.gr

          Πειραιάς                                    T.K. 18534                               

          Τηλέφωνο:   210 4142000                   Φαξ:  210 4142328

          Πρόεδρος   Γεώργιος Κατσιμπρής

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Βιώσιμη Ανάπτυξη