ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 31/3/2008

 

           Σκληβανιώτη 8

           Λαμία                                       T.K. 35100

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      22310 66700              Φαξ:  22310 66715

           Webpage:    www.ucg.gr/selector.html

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Περιφερειακής Οικονομικής Ανάπτυξης

          Πλατεία Λάμπρου Κατσώνη                                 Webpage:  www.poa.ucg.gr

          Λεβάδεια                                   T.K. 32100         E-mail:      poalev@ucg.gr

          Τηλέφωνο:   22610 27047                   Φαξ:  22610 27047

          Πρόεδρος   Γρηγόριος Σκαλκέας

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικονομική Γεωγραφία

          Οικονομική του Τουρισμού

          Περιφερειακή Οικονομική

          Αγροτική Οικονομική

          Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Γης (GIS)

          Οικονομική του Περιβάλλοντος

          Διαχείριση Φυσικών και Ανθρώπινων Πόρων

          Ενέργεια και Ενεργειακή Πολιτική

          Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τουρισμός