ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 11/4/2008

 

           Πάρκο Αγίου Δημητρίου

           Κοζάνη                                      T.K. 50100

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      24610 56200              Φαξ:  24610 56201

           Webpage:    www.uowm.gr

           E-mail:         info@uowm.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Παιδαγωγική (Παράρτημα Φλώρινας)

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

          3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης                Webpage:  www.eled.uowm.gr

          Φλώρινα                                    T.K. 53100         E-mail:      efrai@uowm.gr

          Τηλέφωνο:   23850 55001                   Φαξ:  23850 55003

          Πρόεδρος   Ανδρέας Ανδρέου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διδακτική Μελέτης Περιβάλλοντος

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Επιστημονική Ομάδα: "Μαθηματικά της φύσης και της ζωής"

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών

          3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης                Webpage:       www.nured.uowm.gr

          Φλώρινα                                    T.K. 53100         E-mail:           efotiadou@uowm.gr

          Τηλέφωνο:   23850 55100                   Φαξ:  23850 55098, 23850 55099

          Πρόεδρος   Πέτρος Καριώτογλου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Καινοτόμες Μέθοδοι Διδασκαλίας Βιολογικών Εννοιών & Περιβαλλοντικών Θεμάτων

 

 

ΣΧΟΛΗ          Πολυτεχνική

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων

          Μπακόλα & Σιαλβέρα                                         Webpage:www.enman.uowm.gr

 

          Κοζάνη                                      T.K. 50100         E-mail:enman@uowm.gr

          Τηλέφωνο:   24610 56600                   Φαξ:  24610 56601

          Πρόεδρος   Ανανίας Τομπουλίδης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ & ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

          Διευθυντής Α. Τομπουλίδης

          ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

          Διευθυντής Ι. Μπάρτζης

          ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

          Διευθυντής Π. Πηλαβάκης

          ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

          Διευθυντής Χ. Λεφάκης

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ανεμογεννήτριες -Υδροστρόβιλοι και Υδροηλεκτρικά Έργα

          Αξιολόγηση ενεργειακής απόδοσης συστημάτων

          Ατμοπαραγωγοί Ι & ΙΙ

          Βασικές Αρχές Διανομής και Χρήσης Ενέργειας

          Βασικές Αρχές Δικτύων Μεταφοράς Ενέργειας

          Βιομάζα και Συνθετικά Καύσιμα

          Ειδικά Κεφάλαια Παραγωγής Ενέργειας

          Ειδικά Κεφάλαια Τεχνολογιών Αντιρύπανσης

          Εισαγωγή στη Διαχείριση Ενέργειας

          Εισαγωγή στη Τεχνολογία Περιβάλλοντος

          Εκπομπές και Μεταφορά Αερίων Ρύπων

          Ενεργειακή Πολιτική και Οικονομία

          Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτιρίων Ι & ΙΙ

          Επιλογή και Αστοχία Υλικών

          Ηλιακή Τεχνική/Φωτοβολταϊκά Συστήματα

          Ήπιες και Νέες Μορφές Ενέργειας

          Κύκλος Ζωής Ενεργειακών Συστημάτων

          Μεθοδολογίες Εξοικονόμησης και Διαχείρισης Ενέργειας

          Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

          Νομικό Πλαίσιο Μεταφοράς και Διαχείρισης Ενέργειας

          Τεχνολογία Αεροστροβίλων

          Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης & Αξιοποίησης Άνθρακα

          Τεχνολογίες Εκμετάλλευσης και Αξιοποίησης Υδρογονανθράκων

          Τεχνολογίες Υδρογόνου

          Υλικά κατασκευής και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας

          Χημεία περιβάλλοντος

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ερευνητική Ομάδα Εναλλακτικών & Ανανεώσιμων Καυσίμων

         Διαχείρισης Ενεργειακών Συστημάτων & Ενεργειακής Πολιτικής (Τομέα Βιομηχανικής Τεχνολογίας και Διοίκησης, Ενεργειακή πολιτική)

          Υπεύθυνος: Π. Πηλαβάκης

         Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (Τομέα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας)

         Υπεύθυνος: Α. Τομπουλίδης

          Θερμοδυναμικής και Θερμικών Μηχανών (Τομέα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας)

          Υπεύθυνος: Α. Τομπουλίδης

          Μηχανουργικών Κατεργασιών και Μηχανολογικών Συστημάτων (Τομέας Κατασκευών και Υλικών)

          Υπεύθυνος: Χ. Λεφάκης

          Οικονομίας και Διοίκησης Παραγωγικών Μονάδων (Τομέα     Βιομηχανικής Τεχνολογίας και Διοίκησης, Ενεργειακή πολιτική)

          Υπεύθυνος: Π. Πηλαβάκης

          Πληροφορικής (Τομέα Βιομηχανικής Τεχνολογίας και Διοίκησης, Ενεργειακή πολιτική)

          Υπεύθυνος: Π. Πηλαβάκης

          Ρευστών και Περιστροφικών Μηχανών (Τομέα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανομής Ενέργειας)

          Υπεύθυνος: Α. Τομπουλίδης

          Τεχνολογίας Περιβάλλοντος (Τομέα Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας)

          Υπεύθυνος: Ι. Μπάρτζης

          Τεχνολογιών Χρήσης Ενέργειας (Τομέα Περιβάλλοντος και Χρήσης Ενέργειας)

          Υπεύθυνος: Ι. Μπάρτζης

          Υλικών (Τομέας Κατασκευών και Υλικών)

          Υπεύθυνος: Χ. Λεφάκης

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών

          Βερμίου & Λυγερής                                             Webpage:  www.icte.uowm.gr

          Κοζάνη                                      T.K. 50100         E-mail:      info@uowm.gr

          Τηλέφωνο:   24610 56500                   Φαξ:  24610 56501

          Πρόεδρος   Χρήστος Μασσαλάς

 

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

         ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

         ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

         ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

         ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Συστήματα Κεραιών και Ασύρματη Διάδοση

          Δίκτυα Κινητών & Ασύρματων Επικοινωνιών

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Βαλκανικών Σπουδών

          3ο χλμ. Εθνικής Οδού Φλώρινας - Νίκης                Webpage:  www.balkan.uowm.gr

          Φλώρινα                                    T.K. 53100         E-mail:      pterzi@uowm.gr

          Τηλέφωνο:   23850 55200-3                Φαξ:  23850 55202

          Πρόεδρος   Χρήστος Μασσαλάς

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικιστικό Απόθεμα: Διαχείριση & Βιώσιμη Ανάπτυξη

          Επιχειρησιακός Σχεδιασμός & Διαχείριση του Χώρου στη ΝΑ Ευρώπη

          Θεσμοί & Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

          Στοιχεία Αστικού & Εμπορικού Δικαίου

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γεωπολιτική της Ενέργειας και των Μεταφορών

          Ζητήματα διεθνούς δικαίου στη Νοτιο Ανατολική Ευρώπη