ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ημ/νια Συμπλήρωσης 8/5/2008

 

           Τέρμα Αργοναυτών Φιλελλήνων

           Βόλος                                       T.K. 38221

           Τηλεφωνικό Κέντρο:      24210 74000             

           Webpage:    www.uth.gr

 

 

ΣΧΟΛΗ      Πολυτεχνική

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Αρχιτεκτόνων Μηχανικών

          Πεδίον Άρεως                                                      Webpage:  www.arch.uth.gr

          Βόλος                                       T.K. 38334         E-mail:      g-arch@arch.uth.gr

          Τηλέφωνο:   24210 74239                   Φαξ:  24210  74238

          Πρόεδρος   Παντελής Λαζαρίδης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Πολεοδομία (ΙΙΙ&IV): Πολεοδομικός Σχεδιασμός

          Πολεοδομία (I&ΙΙ): Αστικός Σχεδιασμός

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Περιβαλλοντικής Επικοινωνίας και Οπτικοακουστικής Τεκμηρίωσης (ΕΠΕΟΤ)

          Διευθυντής Παντελής Λαζαρίδης

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

          Γκλαβάνη 37 και 28ης Οκτωβρίου,

Κτίριο Δεληγιώργη, 4ος Όροφος                Webpage:    www.inf.uth.gr

          Βόλος                      T.K. 38221              E-mail:    g-inf@inf.uth.gr

          Τηλέφωνο:   24210 74966                   Φαξ:  24210 74997

          Πρόεδρος   Γεώργιος Σταμούλης

 

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών

 

 

          ΤΜΗΜΑ   Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης

          Πεδίον Άρεως                                                      Webpage:  www.prd.uth.gr

          Βόλος                                       T.K. 38334                               

          Τηλέφωνο:   24210 74452-3-5              Φαξ:  24210 74380

          Πρόεδρος   Παντελής Σκάγιαννης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ευρωπαϊκές Πολιτικές

          Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός των Πόλεων

          Οικονομική του Περιβάλλοντος

          Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων

          Κοινοτικό Δίκαιο Περιβάλλοντος

          Οι Χωρικές Πολιτικές στην ΕΕ και την Ευρώπη

          Κυκλοφοριακή Τεχνική με στοιχεία οδοποιίας

          Αστική Γεωγραφία

          Ανάλυση και Διαχείριση οικοσυστημάτων

          Ανάπτυξη Αγροτικού Χώρου

          Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων

          Δίκαιο Χωρικού Σχεδιασμού Ι & ΙΙ

          Περιβαλλοντική Μηχανική και Διαχείριση

          Διαχείριση Φυσικών Πόρων

          Περιφερειακή Ανάπτυξη

          Πολεοδομική Πολιτική

          Στούντιο Αστικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης: Αξιολόγηση Προγραμμάτων &

          Επενδύσεων

          Στούντιο Αστικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης: Σχέδια Τοπικής & Περιφερειακής

          Ανάπτυξης -Επιχειρησιακός Προγραμματισμός

          Στούντιο Πολεοδομίας Ια: Αστικός σχεδιασμός

          Στούντιο Πολεοδομίας Ιβ: Αστικός Σχεδιασμός - Πολεοδομική Μελέτη

          Στούντιο Πολεοδομίας ΙΙβ: Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια

          Στούντιο Χωροταξίας Ια: Σχεδιασμός Υπαίθρου και Περιβάλλοντος

          Στούντιο Χωροταξίας: Στρατηγική Χωροταξία/ Περιφερειακό Επίπεδο

          Στρατηγικές Ανάπτυξης και Διαχείρισης Πόλεων

          Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών - Ψηφιακή Χαρτογραφία

          Σχεδιασμός και Διαχείριση Παράκτιου και Νησιωτικού και Ορεινού Χώρου

          Σχεδιασμός Μεταφορών

          Τοπογραφία - Χαρτογραφία

          Χωρική Ανάπτυξη: Στρατηγική Χωροταξία

          Χωροταξική Πολιτική

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Πολεοδομική Πολιτική

          Ανάπτυξη της Υπαίθρου

          Αξιολόγηση Πολιτικών

          Αστική & Περιφερειακή Ανάπτυξη

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

          Διαχείριση περιβάλλοντος

          Διαχείριση φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων

          Δίκαιο και Θεσμοί Χωρικού Σχεδιασμού

          Εισαγωγή στη Χωροταξία-Πολεοδομία

          Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός Χωρικής Ανάπτυξης

          Περιβαλλοντικός σχεδιασμός και πολιτική

          Περιβαλλοντικός σχεδιασμός πόλεων

          Περιφερειακή Πολιτική

          Σεμινάριο θεμάτων πολεοδομίας, χωροταξίας και ανάπτυξης

          Στούντιο χωρικού σχεδιασμού

          Στρατηγικές αστικής ανάπτυξης και αστικής διαχείρισης

          Σχεδιασμός για την προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς

          Τουριστική ανάπτυξη

          Χωροταξική Πολιτική

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Αγροτικού Χώρου

          Διευθυντής Δημήτρης Γούσιος 

          Αξιολόγησης Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης

          Διευθυντής Άγγελος Κότιος 

          Γεωγραφικών Ερευνών και Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

          Διευθυντής Ηλίας Μπεριάτος 

          Εφαρμογών της Πληροφορικής στο σχεδιασμό του Χώρου

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Περάκης 

          Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού

          Διευθυντής Χάρης Κοκκώσης

          Χωροταξικού και Πολεοδομικού Σχεδιασμού

          Διευθυντής Δημήτρης Οικονόμου 

          Τουριστικού Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής

          Διευθυντής Αλέξιος Δέφνερ

          Υποδομών, Τεχνολογικής Πολιτικής και Ανάπτυξης

          Διευθυντής Παντελής Σκάγιαννης

          Χωρικής Ανάλυσης, G.I.S. και Θεματικής Χαρτογραφίας

          Διευθυντής Γεώργιος Φώτης 

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας

          Λεωφόρος Αθηνών, Πεδίον Άρεως                         Webpage:  www.mie.uth.gr

          Βόλος                                       T.K. 38334         E-mail:      g-mie@mie.uth.gr

          Τηλέφωνο:   24210 74010                   Φαξ:  24210 74050

          Πρόεδρος   Γιώργος Λυμπερόπουλος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Νικόλαος Πελεκάσης

          ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΩΝ

          Διευθυντής Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου

          ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

          Διευθυντής Αθανάσιος Ζηλιοσκόπουλος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Τεχνικές Μετρήσεων στην Ενεργειακή Περιοχή

          Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

          Προηγμένα Συστήματα Μετατροπής Ενέργειας

          Τεχνολογία Βιομηχανικής Αντιρρύπανσης

          Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων

          Ενέργεια και Περιβάλλον

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Σχεδιασμός Ενεργειακών Συστημάτων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Θερμοδυναμικής & Θερμικών Μηχανών (Τομέα Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας)

          Διευθυντής Νικόλαος Πελεκάσης

          Ρευστομηχανικής & Στροβιλομηχανών (Τομέα Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας)

          Διευθυντής Νικόλαος Βλάχος

          Φυσικών & Xημικών Διεργασιών (Τομέα Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας)

          Διευθυντής Βασίλης Μποντόζογλου

          Εναλλακτικών Συστημάτων Μετατροπής Ενέργειας (Τομέα Ενέργειας, Βιομηχανικών Διεργασιών και Αντιρρυπαντικής Τεχνολογίας)

          Διευθυντής Παναγιώτης Τσιακάρας

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Πολιτικών Μηχανικών

          Πεδίον Άρεως                                                      Webpage:  www.civ.uth.gr

          Βόλος                                       T.K. 38334         E-mail:      g-civ@civ.uth.gr

          Τηλέφωνο:   24210 74112-4                Φαξ:  24210 74169

          Πρόεδρος   Φίλιππος Περδικάρης

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟΣ

          Διευθυντής Αιμίλιος Κωμοδρόμος

          ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ

          Διευθυντής Φίλιππος Περδικάρης

          ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ

          Διευθυντής Νικόλαος Ηλιού

          ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ

          Διευθυντής Αντώνης Λιακόπουλος

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Εγγειοβελτιωτικά Έργα

          Αεροπορικές Μεταφορές

          Aκτομηχανική - Λιμενικά Έργα

          Διευθετήσεις Ποταμών και Χειμάρρων

          Αποχετεύσεις

          Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS

          Δίκαιο του Περιβάλλοντος

          Αριθμητικές Μέθοδοι στην Υδραυλική - Υδραυλικά Έργα

          Επεξεργασία Αστικών και Βιομηχανικών Αποβλήτων

          Θαλάσσιες Μεταφορές

          Κυκλοφοριακός Έλεγχος

          Μαθηματικά Ομοιώματα Ρύπανσης

          Οδοποιία Ι & ΙΙ

          Πειραματική Υδραυλική

          Περιβαλλοντική Pευστομηχανική

          Περιβαλλοντική Γεωτεχνική Μηχανική

          Περιβαλλοντική Οδοποιία

          Περιβαλλοντική Τεχνική

          Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Έργων Πολιτικού Μηχανικού

          Συγκοινωνιακή τεχνική

          Συστήματα Υδατικών Πόρων

          Σχεδιασμός των Μεταφορών

          Τεχνική Γεωλογία

          Υδραυλική

          Υδρεύσεις

          Υδρολογία Ι & II

          Υπόγεια Υδραυλική

          Φράγματα

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Εφαρμογές Προσομοίωσης σε Συγκοινωνιακά Συστήματα- Κυκλοφοριακή ροή/Μεταφορές

          Εφαρμογές Προσομοίωσης σε Συγκοινωνιακά Συστήματα - Υποδομή

          Εφαρμογές Προσομοίωσης σε Υδροσυστήματα

          Υπολογιστική Ρευστομηχανική

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Υδρομηχανικής και Περιβαλλοντικής Τεχνικής

          Διευθυντής Αντώνης Λιακόπουλος

          Συγκοινωνιακής Τεχνικής

          Διευθύντρια Ευτυχία Ναθαναήλ

          Οδοποιίας

          Διευθυντής Νικόλαος Ηλιού

 

 

ΣΧΟΛΗ      Επιστημών του Ανθρώπου

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης

          Αργοναυτών & Φιλελλήνων                                   Webpage:  www.pre.uth.gr

          Βόλος                                       T.K. 38221         E-mail:      pmelidis@inf.uth.gr

          Τηλέφωνο:   24210 74897                   Φαξ:  24210 74786

          Πρόεδρος   Βασιλική Παπαδημητρίου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Θεωρία & Πράξη

          Εφαρμογές Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Σχολείο

          Αγωγή Υγείας στο Δημοτικό Σχολείο

          Οικολογία

          Γεωγραφία & η Διδακτική της

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          ΠΜΣ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΜΑΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ:

          Σχεδίαση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ανάπτυξη διδακτικού υλικού

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (υπό ίδρυση)

          Διευθυντής      -

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης

          Συγκρότημα Παπαστράτου (Κτίριο ΙΙΙ), Αργοναυτών και            Webpage:www.ece.uth.gr

 

          Φιλελλήνων

          Βόλος                                       T.K. 38221                   E-mail: xgeorg@uth.gr , g-ece@uth.gr

          Τηλέφωνο:   24210 74898                   Φαξ:  24210 74801

          Πρόεδρος   Δημήτριος Σακκής

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Βιολογία

          Διατροφή περιβαλλοντικοί παράγοντες και υγεία

          Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

          Διερεύνηση των αντιλήψεων των παιδιών για περιβαλλοντικά θέματα

          Δραστηριότητες και παιδαγωγικό υλικό για τη φύση και το περιβάλλον

          Εργαστηριακές ασκήσεις βιολογίας

          Ιστορικοί τόποι και Περιβάλλον: Διδακτικές Προσεγγίσεις για Παιδιά Προσχολικής

          Ηλικίας

          Μύηση των νηπίων σε έννοιες των Φυσικών Επιστημών

          Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Σχεδιασμός & Αξιολόγηση Έντυπου Παιδαγωγικού Υλικού

          Διεπιστημονική Προσέγγιση και Διδακτική Αξιοποίηση Έντυπου Παιδαγωγικού Υλικού

          Διεπιστημονική Προσέγγιση και Διδακτική Αξιοποίηση Παιδαγωγικού Παιχνιδιού

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Θετικών Επιστημών και Τεχνολογιών

          Διευθυντής Στυλιανός Πιπεράκης

 

 

Ανεξάρτητα Τμήματα

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Οικονομικών Επιστημών

          Κοραή 43                                                           Webpage:  www.econ.uth.gr

          Βόλος                                       T.K. 38333         E-mail:      amad@econ.uth.gr

          Τηλέφωνο:   24210 74773                   Φαξ:  24210 74772

          Πρόεδρος   Μιχάλης Ζουμπουλάκης

          ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

          Οικονομική των Επιχειρήσεων

          Χρηματοοικονομική & Τραπεζική

          Οικονομική Πολιτική & Ανάπτυξη

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικονομική του Περιβάλλοντος

          Αγροτική Οικονομική

 

 

ΣΧΟΛΗ      Γεωπονικών Επιστημών

 

 

          ΤΜΗΜΑ   Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος

          Φυτόκου                                                             Webpage:  www.apae.uth.gr

          N. Ιωνία Βόλου                           T.K. 38446         E-mail:      g-apae@apae.uth.gr

          Τηλέφωνο:   24210 93011, 24210 93156        Φαξ:     24210 93157

          Πρόεδρος   Χρήστος Νεοφύτου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ζωολογία

          Αειφορική Διαχείριση Αλιευτικών Αποθεμάτων

          Αειφορική Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          Αλιευτικό και Περιβαλλοντικό Δίκαιο

          Βιολογία Υδρόβιων Σπονδυλωτών

          Βιοποικιλότητα

          Βιοχημεία

          Γενετική Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών

          Γεωχημεία

          Διατροφή Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών

          Διαχείριση Μονάδων Υδατοκαλλιεργειών

          Διαχείριση Παράκτιων Ζωνών - Θαλάσσιων Πάρκων και Υγροτόπων

          Διαχείριση Περιβαλλοντικών Κινδύνων

          Εκτροφή Γαστεροποδων, Αμφίβιων και Ερπετών

          Θαλάσσια Βενθικά Οικοσυστήματα

          Θαλάσσια Βιολογία

          Ιστολογία Ζωικών Οργανισμών

          Ιχθυολογία

          Ιχθυοπαθολογία

          Κατασκευές Υδατοκαλλιεργειών

          Λιμνολογία - Ποταμολογία

          Μετεωρολογία - Κλιματολογία

          Μικροβιακή Οικολογία Υδάτων

          Μικροβιολογία

          Μικρομετεωρολογία - Βιομετεωρολογία

          Μορφολογία - Φυσιολογία Υδρόβιων Φυτών

          Οικολογία

          Οικονομική Αποτίμηση των Υδάτινων Πόρων

          Οικονομική και Πολιτική Περιβάλλοντος

          Οικοτοξικολογία

          Περιβαλλοντική Αγωγή και Εκπαίδευση

          Περιβαλλοντική Πληροφορική

          Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός

          Πλαγκτονικά Τροφικά Πλέγματα

          Υδατοκαλλιέργειες Ι, ΙΙ

          Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον

          Υδραυλική

          Υδρόβια Εντομολογία

          Υδρολογία

          Υδροπληροφορική

          Φυκολογία

          Φυσική και Χημική Ωκεανογραφία

          Ωκεανογραφία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Προστασία και Διαχείριση Φυσικών και Τεχνητών Οικοσυστημάτων - Βιοστατιστική

          Αειφορική Περιβαλλοντική Προσέγγιση της Αλιείας και των Υδατοκαλλιεργειών

          Ποιότητα Υδάτων - Ωκεανογραφία

          Γενετική Διατήρησης Υδρόβιων Οργανισμών - Βιοποικιλότητα - Θαλάσσια Θηλαστικά

          Πολιτική, Μάρκετινγκ και Οικονομική Περιβάλλοντος

          Δημόσια Υγιεινή και Μακροοργανισμοί σε Υδάτινα Συστήματα

          Προληπτική και Πολυετής Προσέγγιση στη Διαχείριση Υδατικών Πόρων

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ιχθυολογίας-Υδροβιολογίας

          Διευθυντής Χ. Νεοφύτου

          Ωκεανογραφίας

          Διευθυντής Α. Ι. Θεοδώρου

          Αγρομετεωρολογίας

          Διευθυντής Ν. Δαλέζιος

          Προστασίας Υδρόβιου Ζωϊκού Κεφαλαίου

          Διευθυντής Χ. Νεοφύτου

          Φυσιολογίας Υδρόβιων Ζωϊκών Οργανισμών

          Διευθύντρια Ε. Μεντέ

 

 

          ΤΜΗΜΑ   Γεωπονίας Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβάλλοντος

          Φυτόκου                                                             Webpage:  www.agr.uth.gr

          Ν. Ιωνία Βόλου                           T.K. 38446         E-mail:      agrogram@agr.uth.gr

          Τηλέφωνο:   24210 93155, 24210 93014     

          Πρόεδρος   Στέργιος Τζώρτζιος

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Γεωργική Φαρμακολογία

          Αρωματικά, Φαρμακευτικά Φυτά και Φυτά για Παραγωγή Ενέργειας

          Γεωργία Ι, ΙΙ

          Γένεση, Ταξινόμηση και Χαρτογράφηση - Εδαφών

          Βιολογία - Οικολογία Ζιζανίων

          Γεωργική Ανάπτυξη (Εφαρμογές - Γεωργική Πολιτική και Εμπορία Γεωργικών Προϊόντων)

          Αρδεύσεις

          Γεωλογία - Ορυκτολογία - Πετρολογία

          Γενική Εντομολογία

          Γενική Βελτίωση Φυτών

          Γενική Φυτοπαθολογία

          Γεωργική Ζωολογία

          Γενετική των Φυτών και προσαρμογή τους στο περιβάλλον

          Αγροτομετεωρολογία

          Γονιμότητα Εδαφών-Λιπάσματα-Θρέψη-Φυτών

          Δενδροκομία Ι, ΙΙ

          Διατήρηση Βιοποικιλότητας

          Διατροφή - Φυσιολογία Θρέψης Αγροτικών Ζώων

          Διαχείριση Χερσαίων και Υγροτοπικών Oικοσυστημάτων

          Εδαφολογία

          Ειδική Βελτίωση Φυτών

          Ενεργειακές τεχνολογίες στη Γεωργία

          Ζιζανιολογία

          Μελισσοκομία - Σηροτροφία

          Μορφολογία - Ανατομία Φυτών

          Οικολογία

          Οικοτοξικολογία

          Ποσοτική Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

          Ρύπανση Εδαφών-Βελτίωση και Διαχείριση Προβληματικών Εδαφών

          Συστήματα Υδροπονικών Καλλιεργειών

          Τεχνολογίες Αντιρύπανσης

          Υδατοκατανάλωση καλλιεργειών

          Υδραυλική

          Υδρολογία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ειδικά Θέματα Φυτών Μεγάλης Καλλιέργειας και Βιομηχανικών Φυτών για Παραγωγή            Ενέργειας

          Συστήματα Αειφόρου Ανάπτυξης ΙΙ (Έλεγχος περιβάλλοντος, ενέργεια, συστήματα     κατεργασίας εδάφους)

          Συστήματα Αειφόρου Ανάπτυξης ΙΙΙ (Έδαφος, νερό)

          Φυσικοί Περιβαλλοντικοί Κίνδυνοι

          Περιβαλλοντική Γεωλογία

          Προχωρημένη Ωκεανογραφία

          Αειφορική Διαχείριση Υδάτινων Οικοσυστημάτων

          Ειδικά Θέματα Οικολογίας Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Αναλυτικής Χημείας και Γεωργικής Φαρμακολογίας

          Διευθυντής Ν. Τσιρόπουλος

          Γενετικής Βελτίωσης Φυτών

          Διευθυντής Στ. Τζώρτζιος

          Γεωργίας και Εφαρμοσμένης Φυσιολογίας Φυτών

          Διευθυντής Ν. Δαναλάτος

          Γεωργικών Κατασκευών και Ελέγχου Περιβάλλοντος

          Διευθυντής Κ. Κίττας

          Γεωργικής Υδραυλικής

          Διευθύντρια Μ. Σακελλαρίου-Μακραντωνάκη

          Δενδροκομίας

          Διευθυντής Γ. Νάνος

          Διαχείρισης Οικοσυστημάτων και Βιοποικιλότητας

          Διευθυντής Α. Σφουγγάρης

          Εδαφολογίας

          Διευθύντρια Α. Δημήρκου

          Εντομολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας

          Διευθυντής Ν. Παπαδόπουλος

          Ζιζανιολογίας

          Διευθυντής Π. Λόλας

          Κηπευτικών Καλλιεργειών

          Διευθυντής Ι.Α. Χα

          Μοριακής Βιολογίας Φυτών

          Διευθυντής Ι. Γούναρης

          Ορυκτολογίας- Πετρολογίας

          Διευθυντής Στ.Τζώρτζιος

          Φυτοπαθολογίας

          Διευθυντής Α. Χ. Παππάς

 

 

ΣΧΟΛΗ      Επιστημών Υγείας

          Webpage:    http://deanagr.uth.gr

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας

          Πλούτωνος 26 & Αιόλου                                       Webpage:  www.bio.uth.gr

          Λάρισα                                      T.K. 41221         E-mail:      g-bio@bio.uth.gr

          Τηλέφωνο:   2410 565273-2-1, 2410 565298 Φαξ:      2410 565290

          Πρόεδρος   Ζήσης Μαμούρης

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Περιβαλλοντική Βιοτεχνολογία

          Μικροβιολογία - Ιολογία

          Φυσιολογία Ζώων

          Βιοπληροφορική

          Φυσιολογία Φυτών

          Εφαρμοσμένη Μικροβιολογία

          Τεχνολογία Επεξεργασίας Αποβλήτων

          Μοριακή Οικολογία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Οικολογία

          Διατροφική και Περιβαλλοντική Μικροβιολογία

          Διατροφική και Περιβαλλοντική Τοξικολογία

          Γενετικά Τροποποιημένοι Οργανισμοί στη Διατροφή και το Περιβάλλον

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Ιατρικής

          Παπακυριαζή 22                                                 Webpage:  www.med.uth.gr

          Λάρισα                                      T.K. 41222                               

          Τηλέφωνο:   2410 565070                   Φαξ:  2410 565068

          Πρόεδρος   Κωνσταντίνος Μαλίζος

 

          ΤΟΜΕΙΣ

          ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Γεώργιος Κουκούλης

          ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής Πασχάλης-Αδάμ Μολυβδάς

          ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

          Διευθυντής Ιωάννης Φεζουλίδης

          ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

          Διευθυντής Νικόλαος Σταθάκης

          ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

          Διευθυντής Μιχαήλ Μελέκος

          ΜΗΤΕΡΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ

          Διευθυντής Ιωάννης Μεσσήνης

          ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

          Διευθυντής Χαράλαμπος Κουρτόπουλος

          ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

          Διευθυντής Χριστάκης Χατζηχριστοδούλου

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ακτινοπροστασία

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Ποιότητα-Ασφάλεια Τροφίμων & Ποιότητα-Ασφάλεια Υδάτων και Δημόσια Υγεία

          Βιολογία της Αναπαραγωγής

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Φαρμακολογίας (Τομέα Βασικών Επιστημών)

          Διευθυντής Πασχάλης - Αδάμ Μολυβδάς

          Υγιεινής & Επιδημιολογίας (Τομέα Κοινωνικών Ιατρικών Επιστημών)

          Διευθυντής Χριστάκης Χατζηχριστοδούλου

 

 

          ΤΜΗΜΑ            Κτηνιατρικής

          Τρικάλων 224, Τ.Θ. 199                                       Webpage:  www.vet.uth.gr

          Καρδίτσα                                   T.K. 43100         E-mail:      g-vet@vet.uth.gr

          Τηλέφωνο:   24410 66000                   Φαξ:  24410 66041

          Πρόεδρος   Φωτεινή Αθανασοπούλου

 

          ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Μικροβιολογία - Ανοσολογία

          Ζωοτεχνίας και Διατροφής Ζώων

          Φυσική

          Ζωολογία

          Οικολογία

          Ζωοτεχνία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

          Μικροβιολογία Ι, ΙΙ

          Κτηνιατρική Επιδημιολογία

          Φαρμακολογία

          Μελισσοκομία - Μελισσοπαθολογία

          Ιχθυολογία - Υδατοκαλλιέργειες

          Τοξικολογία

          Παθολογία Ιχθύων

          Παθολογία Πτηνών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ

          ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

          Διαχείριση λιμνοθαλασσών

          Εναλλακτικές μέθοδοι υδατοκαλλιεργειών

          Λοιμώδη νοσήματα  ιχθύων I, ΙΙ, ΙΙΙ

          Υγιεινή αλιευμάτων, δίθυρων  & προϊόντων υδατοκαλλιέργειας

          Πρόληψη, θεραπεία & τοξικότητα στο υδάτινο περιβάλλον

          Αρχές φαρμακολογίας & θεραπευτικής

          Υδάτινο Περιβάλλον

          Βιολογία εκτρεφόμενων υδρόβιων οργανισμών

          Συστήματα υδατοκαλλιεργειών

          ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

          Ζωοτεχνίας και Διατροφής των Ζώων

          Διευθυντής Ηλίας Κυριαζάκης

          Ιχθυολογίας & Ιχθυοπαθολογίας

          Διευθύντρια Φωτεινή Αθανασοπούλου

          Μικροβιολογίας & Παρασιτολογίας

          Διευθύντρια Αγγελική Ρόδη - Μπουριέλ

          Φαρμακολογίας και Τοξικολογίας

          Διευθυντής Ιωάννης Παππάς

          Φυσιολογίας

          Διευθύντρια Αικατερίνη Θεοδωσιάδου

          Κλινική Παθολογίας Πτηνών

          Διευθυντής     -