Ελληνικό Κέντρο Νομικής Προστασίας Περιβάλλοντος (ΕΛ.ΚΕ.ΝΟ.Π.Π.)

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/9/2000

 

Υπεύθυνοι: Τραπεζιώτης Δημήτρης, Κοντοζήση Ντόρα

Έδρα: Αθήνα   T.K 10680

Οδός: Ιπποκράτους 52-54

Τηλ.:  3615633 - 3602384 - 3632056  Φαξ:  3615633 - 3602384

E-mail: elkenopp@otenet.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Το Ελληνικό Κέντρο Νομικής Προστασίας Περιβάλλοντος λειτουργεί με τη μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας από το 1997.

- Δημιούργησε και λειτουργεί δίκτυο δικηγόρων-νομικών επιστημόνων σε όλους τους νομούς της χώρας και παρέχει μέσω των συνεργατών του πληροφόρηση και συμβουλευτική νομική συνδρομή σε πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ κ.λ.π. για την αντιμετώπιση τοπικών και εθνικών προβλημάτων περιβάλλοντος

- Διατηρεί νομική βιβλιοθήκη για θέματα περιβάλλοντος, συνδέεται με Τράπεζα νομικών πληροφοριών και αρχειοθετεί νομολογία δικαίου περιβάλλοντος

 - Αναλαμβάνει τη νομική επεξεργασία αιτήσεων ακυρώσεως, προσφυγών, καταγγελιών και λοιπών ενδίκων βοηθημάτων

- Λειτουργία «Πράσινης γραμμής επικοινωνίας» για πολίτες και περιβαλλοντικές οργανώσεις.