Ερευνητικός Σταθμός Γέρακα Αλοννήσου

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 10/1/2001

Υπεύθυνη: Τούντα Ελένη

Τηλ:  0946 065729

Έδρα:  Γέρακας Αλοννήσου Τ.Κ 37005  

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Φορέας διαχείρισης είναι η Εταιρεία για τη Μελέτη και Προστασία της Μεσογειακής Φώκιας (βλέπε εγγραφή στις ΜΚΟ-ΠΟ)