Πόλις-Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Συντονίστρια: Ζιάκα Γιολάντα 

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 25/1/2001

Έδρα: Ερμούπολη Σύρου   T.K 84100      Τ.Θ. 4

Τηλ.:  0281 87804  Φαξ:  0281 87840

E-mail: polis@otenet.gr Webpage: http://www.echo.org/polis

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Το Δίκτυο "Πόλις-Διεθνές Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης" ξεκίνησε τη δράση του τον Ιούνιο του 1994, με την υποστήριξη του Ελβετικού Ιδρύματος "Fondation Charles-Leopold Mayer pour le Progres de I' Homme" (FPH). Από τον Ιούνιο του 1996 έχει τη μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας. Στόχος του Δικτύου είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων έρευνας, εκπαίδευσης και πληροφόρησης στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ). Έχει περισσότερα από 300 μέλη (άτομα και οργανισμούς) που προέρχονται από 60 χώρες.

Το ΔΔΠΕ εκδίδει, στα αγγλικά, γαλλικά και ελληνικά, το περιοδικό " Διάλογοι για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση" με άρθρα των μελών του Δικτύου που αφορούν εμπειρίες ΠΕ (δραστηριότητες, μεθοδολογία, διεθνή προγράμματα ΠΕ..) και θεματικά αφιερώματα (διεθνή δίκτυα ΠΕ, ΠΕ και βιώσιμη ανάπτυξη). Μια επιλογή 30 άρθρων των μελών του δικτύου έχει εκδοθεί το 1995 από το Ίδρυμα FPH (στα αγγλικά και γαλλικά) και έχει ενταχθεί στις σελίδες Web του FPH στην διεύθυνση http://www.echo.org.

Το Δίκτυο "Πόλις" είναι μέλος του Διεθνές Δικτύου DPH -"Dialogues pour le Progres de l' Humanite" ( "Διάλογοι για τη Πρόοδο της Ανθρωπότητας"), συνομοσπονδία διαφόρων θεματικών και γεωγραφικών δικτύων, με συνεργάτες σε όλες τις ηπείρους που καλύπτουν θέματα όπως: γεωργία, πολεοδομία, ειρήνη, περιβάλλον, εκπαίδευση. Το Δίκτυο "Πόλις" οργάνωσε τον Ιούλιο του 1996, στην Σύρο, διεθνή συνάντηση της συντονιστικής επιτροπής του Δικτύου DPH, η οποία εντάχθηκε ως παράλληλη εκδήλωση στο πλαίσιο των "Σεμιναρίων της Ερμούπολης" που οργανώνονται κάθε χρόνο από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών - Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών.

Το Δίκτυο "Πόλις" συμμετέχει από τον Ιανουάριο 1997 σε δύο προγράμματα ΠΕ που υποστηρίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση: "Χρήση του Internet στην ΠΕ" (συνεργασία οργανισμών από 8 ευρωπαϊκές χώρες) και "Επιμόρφωση και δίκτυα ανταποκριτών για την ΠΕ" (συνεργασία οργανισμών από 3 ευρωπαϊκές χώρες). Το Δίκτυο "Πόλις" έχει αναλάβει την οργάνωση σεμιναρίων επιμόρφωσης για την χρήση του Internet στην ΠΕ, έρευνα πάνω στην ανάλυση και αξιολόγηση πρακτικών και μεθόδων ΠΕ και τον συντονισμό ομάδας Ελλήνων ανταποκριτών για την ΠΕ.

Το 1998, το δίκτυο συμμετείχε στο πρόγραμμα "SEEPS-Sustainability Education for European Primary Schools", το οποίο υποστηρίχτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το δίκτυο συντονίζει για την Ελλάδα το διεθνές πρόγραμμα URBANET, που υποστηρίζεται από το πρόγραμμα CONNECT της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αφορά στην περιβαλλοντική εκπαίδευση στο αστικό περιβάλλον.