Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιού, Γαλλικού και Αλυκής Κίτρους

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 20/10/2000

Υπεύθυνη: Γιαννάκου Ουρανία

Τηλ:  031 794811-792293

Έδρα: Χαλάστρα Θεσσαλονίκης Τ.Κ 57300     

E-mail: wicaxios@otenet.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Για τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Αλιάκμονα, Λουδία, Αξιού, Γαλλικού και Αλυκής Κίτρους συναρμόδιες είναι: η Αναπτυξιακή Ημαθίας, Αναπτυξιακή Πιερίας και Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης.