Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Υπεύθυνος: Μαχλέρας Κωνσταντίνος

Τηλ:  0591 51831   Φαξ:  0591 51831

Έδρα:  Κεραμωτή Καβάλας   Τ.Κ 64011

E-mail: delta-nestos@kav.forthnet.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Η λειτουργία του αποτελεί υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των: α. Αναπτυξιακή Νομού Καβάλας Α.Ε β. Αναπτυξιακή Νομού Ξάνθης Α.Ε.

Το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.,σε συνεργασία με τοπικούς φορείς των Νομών Καβάλας και Ξάνθης (Νομαρχίες, Αναπτυξιακές Εταιρείες, Δασαρχεία, Κοινότητα Κεραμωτής) ξεκίνησε τη λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Νέστου.

Το Κέντρο Πληροφόρησης λειτουργεί για:

- την προώθηση της προστασίας της φύσης στην περιοχή Δέλτα Νέστου,

- την ανάδειξη της περιοχής, και

- την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση αρχών και κοινού στις οικολογικές αξίες και λειτουργίες της περιοχής καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες για την διαφύλαξή τους.