Κέντρο Πληροφόρησης και Έρευνας Αμβρακικού 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αμβρακικού Κόλπου

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/11/2000

Υπεύθυνοι: Γεωργούλας Γεώργιος-Βάσιου Αδαμαντία

Τηλ:  0681 69683

Έδρα:  Κόπραινα Άρτας   Τ.Κ 48100

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Αρμόδια για τη λειτουργία του είναι η Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού

- Λειτουργεί εκθετήριο φωτογραφικού και πληροφοριακού υλικού για τον υδροβιότοπο

- Λειτουργεί ξενώνας

- Έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία και την Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού

- Λειτουργεί αίθουσα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

- Υπό κατασκευή βιβλιοθήκη με περιβαλλοντικό υλικό

- Υπό κατασκευή Μουσείο Αλιείας και Υδρόβιων Οργανισμών Αμβρακικού Κόλπου

- Ξεναγήσεις - επισκέψεις στο Μουσείο Φάρων