Κέντρο Πληροφόρησης και Έρευνας Αμβρακικού (Σαλαώρας)

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 14/11/2000

Υπεύθυνοι: Γεωργούλας Γεώργιος-Τσούτσης Βλάσσης

Τηλ:  0681 74772

Έδρα:  Σαλαώρα Άρτας   Τ.Κ 47100

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Αρμόδια για τη λειτουργία του είναι η Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού

- Έλεγχος ποιότητας νερών Αμβρακικού (Συνεργασία με το Α.Π.Θ)

- Λειτουργεί εκθετήριο φωτογραφικού υλικού για τη χλωρίδα και πανίδα της περιοχής

- Δημιουργία CD-ROM με αναλυτικές πληροφορίες για τον υδροβιότοπο Αμβρακικού

- Προβολή ταινιών - video ή και ζωντανής εικόνας από την αποικία των αργυροπελεκάνων σε γιγαντοοθόνη.