Κέντρο Πληροφόρησης Κοτυχίου-Στροφυλιάς

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Υπεύθυνος: Ταπεινός Νίκος

Τηλ:  0693 31651   Φαξ:  0693 31652

Έδρα:  Λάπα Αχαΐας   Τ.Κ 27052

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Φορέας υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης είναι η Αμιγής Δημοτική Επιχείρηση Οικοτουρισμού και Ανάπτυξης Λαρισσού (βλέπε σχετική εγγραφή)