Κέντρο Πληροφόρησης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου-Αιτωλικού

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 20/11/2000

Υπεύθυνη: Ρούση Αναστασία

Τηλ:  0632 24128   Φαξ:  0632 24128

Έδρα:  Σιδηρ. Σταθμός Αιτωλικού   Τ.Κ 30400   Τ.Θ. 111

E-mail: icmel@mes.forthnet.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Το Κέντρο Πληροφόρησης (Κ.Π) έχει δημιουργηθεί από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Σήμερα λειτουργεί βάσει προγραμματικής σύμβασης "για την προστασία και ανάδειξη της περιοχής Λ/Θ Μεσολλογίου-Αιτωλικού" που υπογράφηκε μεταξύ ελληνικού δημοσίου (Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. - ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ) και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας, Δήμου Αιτωλικού, Αναπτυξιακής Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε.

Το Κ.Π διαθέτει:

- έκθεση Φυσικής Ιστορίας της περιοχής

- ξενώνα με δυνατότητα φιλοξενίας 8 ατόμων, για ειδικές ομάδες επισκεπτών της περιοχής (ερευνητικές, επιστημονικές κ.λ.π)

-βιβλιοθήκη υπό διαμόρφωση (έχει συγκεντρωθεί μικρός αριθμός βιβλίων και μελετών που αφορούν τόσο σε γενικά περιβαλλοντικά θέματα, όσο και στο σύστημα των υγροτόπων της περιοχής)

- αρχείο για την καταγραφή ανθρώπινων επεμβάσεων και γενικά παρατηρήσεων που αφορούν το περιβάλλον

- σύνδεση με τηλεμετρικό σύστημα παρακολούθησης φυσικοχημικών παραμέτρων της λιμνοθάλασσας

Το Κ.Π οργανώνει επίσης ενέργειες προβολής, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.