Κέντρο Πληροφόρησης για τη Παράκτια Ζώνη Στρυμονικού Κόλπου

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Υπεύθυνοι: Τολιοπούλου Ε. - Βαφειάδου Μ.

Τηλ:  0397 26666   Φαξ:  0397 24173

Έδρα:  Ασπροβάλτα   Τ.Κ 57021

E-mail: asporv1@otenet.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Ο Δήμος Αγίου Γεωργίου Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΕΚΒΥ και το Ινστιτούτο Αλιευτικών Ερευνών λειτουργεί το Κέντρο Πληροφόρησης.