Κέντρο Πληροφόρησης Υγρότοπου Κορώνειας-Βόλβης

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 20/10/2000

Υπεύθυνοι: Μπλιώνης Γεώργιος-Σαφέτη Αντιγόνη

Τηλ:  0393 41004   Φαξ:  0393 41050

Έδρα:  Απολλωνία   Τ.Κ 57014  

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Φορέας υλοποίησης προγραμματικής σύμβασης είναι η Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης Α.Ε (βλέπε σχετική εγγραφή)