1.1 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης - Έβρου

Νομαρχιακό Διαμέρισμα Έβρου

Δ/νση Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος

Διευθυντής: Σπυριδόπουλος Ευστάθιος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 2/1/2001

Τμήμα Περιβάλλοντος και Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Υπεύθυνος: Σιμσερίδης Ιωάννης

Τηλ:  0551 23110-20762-22360-21420   Φαξ:  0551 24749

Έδρα:  Αλεξανδρούπολη   Τ.Κ 68100    Οδός: Ι. Δραγούμη 1 και Λεωφ. Δημοκρατίας

 

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 2/1/2001

Τμήμα Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος Βορείου Έβρου

Υπεύθυνος: Παπαδόπουλος Σαράντης

Τηλ:  0552 22584-23984   Φαξ:  0552 23984

Έδρα:  Νέα Ορεστιάδα   Τ.Κ 68200    Οδός: Κωνσταντινουπόλεως 147

Τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Έβρου

email: tedk@evros.gr                                                             Ημ/νια Ενημέρωσης: 2/1/2001

Τηλ:  0551 27611-29752   Φαξ:  0551 33552

Έδρα:  Αλεξανδρούπολη   Τ.Κ 68100    Οδός: Μπουμπουλίνας 14

E-mail: tedk@evros.gr    Webpage: www.evros.gr

Δήμοι

Δήμος Αλεξανδρούπολης

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 27/9/2000

Τμήμα Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Σιδηρόπουλος Κυριάκος

Τηλ:  0551 64105   Φαξ:  0551 26264

Έδρα:  Αλεξανδρούπολη   Τ.Κ 68100    Οδός: Λεωφ. Δημοκρατίας 306

Webpage: www.ota.gr/alexandroupolis

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Καθαριότητα, Πράσινο

Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσίων

Διευθύντρια: Μπρίκα Αικατερίνη

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 27/9/2000

Τμήμα Πολεοδομίας

Προϊσταμένη: Μαρτίνη Βασιλική

Τηλ:  0551 64121-64113   Φαξ:  0551 80664

Έδρα:  Αλεξανδρούπολη   Τ.Κ 68100    Οδός: Λεωφ. Δημοκρατίας 306

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Έχει τελειώσει η κατασκευή ΧΥΤΑ (υπάρχει ή/και λειτουργεί)

Δήμος Βύσσας

email: vissa@otenet.gr                                                           Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Τηλ:  0552 72206-71276   Φαξ:  0552 71137

Έδρα:  Νέα Βύσσα   Τ.Κ 68001    Οδός: 25ης Μαρτίου 8

Δήμος Διδυμότειχου

Τηλ. κέντρο: 0553 22236-22033

email: dim@didymoteacho.gr                                                    Ημ/νια Ενημέρωσης: 27/9/2000

Τεχνική Υπηρεσία

Υπεύθυνος: Παπατσαρούχας Ευάγγελος

Τηλ:  0553 25592   Φαξ:  0553 24424

Έδρα:  Διδυμότειχο   Τ.Κ 68300    Οδός: Βασιλέως Γεωργίου 1 και Ορφέως 2

Webpage: www.ota.gr/didimoteixo

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Έχει τελειώσει η κατασκευή ΧΥΤΑ (υπάρχει ή/και λειτουργεί)

- Υπό κατασκευή ΕΕΛ η οποία θα εξυπηρετεί και τα χωριά Ασβεστάδες, Ασημένιο, Ελληνοχώρι, Ισαάκιο, Καρωτή, Κουφόβουνο, Κυανή, Μάνη, Πετράδες, Ποιμενικό, Πράγγι, Πύθιο, Σιτοχώρι, Σοφικό

Δήμος Κυπρίνου

email: kyprinos@otenet.gr                                                       Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Τηλ:  0556 22206-22200   Φαξ:  0556 22203

Έδρα:  Κυπρίνος   Τ.Κ 68006    Οδός: Βενιζέλου 50

Δήμος Μεταξάδων

email: dim.metaxades@evros.gr                                                Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Τηλ:  0553 51207   Φαξ:  0553 51207

Έδρα:  Μεταξάδες   Τ.Κ 68010   

Δήμος Ορεστιάδος

email: texniki1@otenet.gr                                                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Πολεοδομικό Γραφείο

Υπεύθυνη: Μοσχίδου Μόρφω

Τηλ:  0552 81429   Φαξ:  0552 81425-29966

Έδρα:  Ορεστιάδα   Τ.Κ 68200    Οδός: Βασ. Κωνσταντίνου 9-11

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Τμήμα Πρασίνου

Υπεύθυνη: Βαρσαμακίδου Ευαγγελία

Τηλ:  0552 81405  Φαξ:  0552 29966

Έδρα:  Ορεστιάδα   Τ.Κ 68200    Οδός: Βασ. Κωνσταντίνου 9-11

Webpage: www.ota.gr/orestiada

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Δενδροφυτεύσεις, διαμόρφωση φυσικών χώρων

Δήμος Ορφέα

email: dim.orfeas@evros.gr                                                     Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Τηλ:  0553 31206   Φαξ:  0553 31904

Έδρα:  Λάβαρα   Τ.Κ 68004    Οδός: Κωνσταντινουπόλεως 75

Δήμος Σαμοθράκης

email: d-samoth@otenet.gr                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Τηλ:  0551 41790-41218   Φαξ:  0551 41204

Έδρα:  Σαμοθράκη   Τ.Κ 68002  

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Μεταξύ των δραστηριοτήτων του Δήμου πραγματοποιούνται ενέργειες-προγράμματα σχετικά με το περιβάλλον

Δήμος Σουφλίου

email: dim@soufli.gr                                                              Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Τηλ:  0554 20010   Φαξ:  0554 22502

Έδρα:  Σουφλί   Τ.Κ 68400    Οδός: Βασ. Γεωργίου 180

Webpage: www.soufli.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Υπό κατασκευή ΕΕΛ

Δήμος Τραϊανούπολης

email: dim@traianoupoli.gr                                                       Ημ/νια Ενημέρωσης: 29/9/2000

Τμήμα Καθαριότητας, Πρασίνου και Ύδρευσης

Υπεύθυνος: Χρυσορίδης Γιάννης

Τηλ:  0551 51891   Φαξ:  0551 51222

Έδρα:  Αρίστηνο   Τ.Κ 68100    Αλεξανδρούπολη

Webpage: www.traianoupolis.gr

Δήμος Τριγώνου

email: dim.trigono@otenet.gr                                                    Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Τηλ:  0556 31209-31444   Φαξ:  0556 31444

Έδρα:  Δίκαια   Τ.Κ 68007  

Δήμος Τυχερού

email: dimos_tyxeru@hol.gr                                                     Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Τηλ:  0554 41209-41789   Φαξ:  0554 41263

Έδρα:  Τυχερό   Τ.Κ 68003    Οδός: Ν. Τοπαϊδη 27

Δήμος Φερών

email: info@feres.gr                                                              Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Τεχνική Υπηρεσία

Υπεύθυνος: Μανούσης Νικόλαος

Τηλ:  0555-23218   Φαξ:  0555 23411

Έδρα:  Φέρες   Τ.Κ 68500     Πλατεία Ελευθερίας 1

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Υπάρχει μελέτη ΕΕΛ

Δημοτικές, Διαδημοτικές, Νομαρχιακές Επιχειρήσεις-Σύνδεσμοι

Αναπτυξιακή Εταιρεία Αλεξανδρούπολης

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 29/9/2000

Υπεύθυνη: Μακρυγιάννη Ελένη

Τηλ:  0551 88341   Φαξ:  0551 88342

Έδρα:  Αλεξανδρούπολη   Τ.Κ 68100    Οδός: Ψαρών 11

E-mail: info@aneta.gr     Webpage: www.aneta.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Υλοποιείται πρόγραμμα λειτουργίας Μουσείου Φυσικής Ιστορίας (πληροφοριακό υλικό-πολυμέσα)

Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου

Πρόεδρος: Ντόλιος Γεώργιος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 2/10/2000

Τηλ:  0551 21910   Φαξ:  0551 38386

Έδρα:  Αλεξανδρούπολη   Τ.Κ 68100    Οδός: Λεωφ. Αλεξάνδρας 270

E-mail: jbaalexaa@hol.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Υλοποιεί προγράμματα σε συνεργασία με κρατικούς φορείς-αυτοδιοίκηση (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, Νομαρχία) για προστασία και ανάδειξη του ποταμού Έβρου

- Είναι υποστηρικτής φορέας στο πρόγραμμα INTERREG για την οικοτουριστική αξιοποίηση του Δέλτα του Έβρου

- Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στο πλαίσιο του προγράμματος Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος

Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία  "ΕΒΡΟΣ" Α.Ε. (Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμων και Κοινοτήτων Νοτίου Έβρου)

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 29/9/2000

Τμήμα Αγροτουρισμού Οικοτουρισμού

Υπεύθυνος: Κουζούκος Κωνσταντίνος

Τηλ:  0555 24645   Φαξ:  0555 24646

Έδρα:  Αρδάνιο Φερών   Τ.Κ 68500  

E-mail: dimossin@hol.gr Webpage: www.dimossin.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Υλοποίηση προγραμμάτων εναλλακτικού τουρισμού

- Φορέας υλοποίησης για το ΕΠΠΕΡ/ΥΠΕΧΩΔΕ (συνεργασία με Νομαρχία Έβρου)

- Παρεμβάσεις στο δάσος Δαδιάς

- Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (ανταλλαγές νέων από χώρες της Ευρώπης)

 

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 29/9/2000

Τμήμα Βιολογικής Γεωργίας

Υπεύθυνος: Χαμουκαρίδης Γεώργιος

Τηλ:  0555 24645   Φαξ:  0555 24646

Έδρα:  Αρδάνιο Φερών   Τ.Κ 68500  

E-mail: dimossin@hol.gr Webpage: www.dimossin.gr

 

Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης Σαμοθράκης (ΔΕΑΣ)

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Υπεύθυνος: Χάϊλας Δούκας

Τηλ:  0551 41584   Φαξ:  0551 89270

Έδρα:  Χώρα Σαμοθράκης   Τ.Κ 68002  

E-mail: deas@otenet.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος Leader II κατασκευάζονται:

- Καταδυτικό κέντρο το οποίο έχει εγκριθεί

- Αλευρόμυλος βιολογικού αλεύρου-ζωοτροφών

- Πρότυπο οικολογικό αγρόκτημα

Δημοτική Επιχείρηση Οικοτουριστικό Κέντρο Βιότοπου Δαδιάς

Πρόεδρος: Δελισταμάτης Βασίλειος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 29/9/2000

Τηλ:  0554 32263-32209   Φαξ:  0554 32463

Έδρα:  Δαδιά   Τ.Κ 68400  Σουφλί

E-mail: dadia@otenet.gr Webpage: www.ecoclub.com/dadia

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Σε συνεργασία με Κρατικούς-Τοπικούς φορείς (ΥΠΕΧΩΔΕ, Υπ. Γεωργίας, Δασαρχείο, Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) υλοποιούνται προγράμματα:

- για τη προστασία του υγροβιότοπου Δαδιάς

- για τη παροχή φιλοξενίας-ξενάγησης επισκεπτών

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Διδυμότειχου

Πρόεδρος: Στάθης Βασίλειος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 2/10/2000

Τηλ:  0553 26580   Φαξ:  0533 26580

Έδρα:  Διδυμότειχο   Τ.Κ 68300    Οδός: Βασ. Γεωργίου 81

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Διαχειρίζεται το περιαστικό δάσος της Τσίγγλα (συντήρηση χώρων ψυχαγωγίας και διασκέδασης)

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Ορεστιάδος

Διευθυντής: Τσονίδης Άκης

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 2/10/2000

Τηλ:  0552 27272   Φαξ:  0552 27272

Έδρα:  Ορεστιάδα   Τ.Κ 68200    Οδός: Βασ. Κωνσταντίνου 9-11

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Μέσω του προγράμματος INTERREG II πραγματοποιούνται ενέργειες για την προστασία της χλωρίδας και πανίδας

Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Φερών

Πρόεδρος: Πούλος Μαρίνος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 29/9/2000

Τηλ:  0555 22546   Φαξ:  0555 23411

Έδρα:  Φέρες   Τ.Κ 68500    Οδός: Πλατεία Ελευθερίας 1

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Μέσω του προγράμματος INTERREG έχουν γίνει χάρτες ενημερωτικοί για το Δέλτα του Έβρου

Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης Τυχερού

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Υπεύθυνος: Χατζόπουλος Χρήστος

Τηλ:  0554 41189-41209   Φαξ:  0554 41263

Έδρα:  Τυχερό   Τ.Κ 68003    Οδός: Ν. Τομπαίδη 27

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Πρότυπο Κτηνοτροφικό Αγρόκτημα

Αναπαραγωγή και εκτροφή  ζώων όπως άλογα, πρόβατα, κατσίκια, κουνέλια, πάπιες, πέρδικες, φασιανοί, ορτύκια.

- Πρότυπο Αγρόκτημα Οπωροκηπευτικών (Σε πειραματικό στάδιο).

Μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων καλλιεργούν αμπέλι με βιολογική καλλιέργεια

Δημοτική Επιχείρηση Τοπικής Ανάπτυξης-Τουριστικό Κέντρο Δήμου Φερών

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Υπεύθυνη: Συρίδου Μαρία

Τηλ:  0555 24310   Φαξ:  0555 23411

Έδρα:  Φέρες   Τ.Κ 68500  

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Μεταξύ των δραστηριοτήτων του Τουριστικού Κέντρου του Δήμου Φερών είναι:

- Έκδοση φυλλαδίων για τη περιοχή

- Οργάνωση ξεναγήσεων και εκδρομών στο Δέλτα του Έβρου

- Ενημέρωση και προβολή Video με θέματα της περιοχής, κατά την υποδοχή των επισκεπτών

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αλεξανδρούπολης

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 29/9/2000

Υπεύθυνος: Μπίτσιος Πασχάλης

Τηλ:  0551 29163-29823   Φαξ:  0551 31395

Έδρα:  Αλεξανδρούπολη   Τ.Κ 68100    Οδός: Λεωφ. Δημοκρατίας 424

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Καθαρισμός Λυμάτων με φυσικά συστήματα

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ορεστιάδος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 28/9/2000

Υπεύθυνος: Τριανταφυλλίδης Πολυχρόνης

Τηλ:  0552 23500-23474   Φαξ:  0552 23474

Έδρα:  Ορεστιάδα   Τ.Κ 68200    Οδός: Βασ. Κωνσταντίνου 7

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Έχει τελειώσει η κατασκευή ΕΕΛ (υπάρχει ή/και λειτουργεί)

Δημοτική Τουριστική Επιχείρηση Αλεξανδρούπολης (ΔΗΤΕΑ)

Διευθυντής: Καραγεωργίου Αθανάσιος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 29/9/2000

Τηλ:  0551 28735-26055   Φαξ:  0551 28735

Έδρα:  Αλεξανδρούπολη   Τ.Κ 68100    Οδός: Λεωφ. Δημοκρατίας 306

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Σε συνεργασία με άλλους φορείς (οικολογικές οργανώσεις, εκπαιδευτικούς Β'θμιας, Στρατός) οργανώνει: καθαρισμό ακτών-ανακύκλωση υλικών, παραγωγή ενημερωτικού υλικού και συμμετέχει σε προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 29/9/2000

Κέντρο Πληροφόρησης Τουρισμού

Υπεύθυνος: Καραγεωργίου Αθανάσιος

Τηλ:  0551 28735-26055   Φαξ:  0551 28735

Έδρα:  Αλεξανδρούπολη   Τ.Κ 68100    Οδός: Λεωφ. Δημοκρατίας 306

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Παρέχει ενημέρωση για Δέλτα Έβρου, Δαδιά και Ακτές

Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Δήμου Αλεξανδρούπολης

Διευθυντής: Δούκας Δημοσθένης

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 2/10/2000

Τηλ:  0551 64119   Φαξ:  0551 64119

Έδρα:  Αλεξανδρούπολη   Τ.Κ 68100    Οδός: Λεωφ. Δημοκρατίας 306

E-mail: ddoukas@alexpolis.gr     Webpage: www.aneta.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Λειτουργεί Μουσείο χλωρίδας και πανίδας του Δέλτα του Έβρου

Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης Βορείου Έβρου Α.Ε.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 2/10/2000

Υπεύθυνος: Χαμαλίδης Ελευθέριος

Τηλ:  0552 27900   Φαξ:  0552 27757

Έδρα:  Ορεστιάδα   Τ.Κ 68200    Οδός: Κανάρη 23

E-mail: anapt-be@evros.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

Η Εταιρεία πραγματοποιεί:

- Ανάπλαση χώρου Κρυονερίου: Κατασκευή κοινοχρήστου Περιπτέρου Αναψυχής και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

- Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου σε αλσύλλιο της Ορεστιάδας

- Ανάπλαση χώρου και κατασκευή αναψυκτηρίου στην περιοχή γύρω από το φράγμα του Άρδα

- Σχεδιάζεται περιβαλλοντική μελέτη για το ποταμό Άρδα

- Αξιοποίηση του παρατηρητηρίου και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου στο Δήμο Βύσσας

Σύνδεσμος Προστασίας και Ανάδειξης Δέλτα Έβρου

Πρόεδρος: Χρυσανίλης Δ.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 18/1/2001

Τηλ:  0551 61000   Φαξ:  0551 61020

Έδρα:  Τραϊανούπολη Έβρου   Τ.Κ 68100    

E-mail: evroswel@hol.gr Webpage: www.evrosdelta.gr

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάδειξης Δέλτα Έβρου συμμετέχουν οι Δήμοι Αλεξανδρούπολης ,Τραϊανούπολης και Φερών. Μεταξύ των σκοπών του Συνδέσμου είναι και η λειτουργία του Κέντρου Πληροφόρησης Δέλτα Έβρου.