ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ - ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΕισαγωγικά Κείμενα στον Εκδοθέντα Τόμο
Υπουργεία
Οργανισμοί - Επιχειρήσεις του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα
Περιφέρειες
Ερευνητικά Κέντρα - Ιδρύματα
Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
Πολιτικά Κόμματα - Συνδικαλιστικοί Φορείς - Επιμελητήρια
Περιβαλλοντικοί Φορείς
Αυτοδιοίκηση

http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm