ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑΕθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (εποπτεύεται από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)
Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) (εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας)
Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (εποπτεύεται από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)
Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) (εποπτεύεται από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)
ΕΚΕΦΕ "ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ" (εποπτεύεται από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)
Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (εποπτεύεται από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)
Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλής Θερμοκρασίας (ΕΙΧΗΜΥΘ) (εποπτεύεται από την Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)
Εταιρεία Ανάπτυξης της Ναυτικής Τεχνολογίας (ΕΑΝΤ Α.Ε.) (εποπτεύεται από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) (εποπτεύεται από την Γ.Γ Βιομηχανίας)
Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέϊζερ (ΙΗΔΛ / ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) (εποπτεύεται από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)
Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (ΙΜΒΒ/ΙΤΕ)
Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ)/ΕΚΕΤΑ (εποπτεύεται από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)
Ιχθυοκαλλιεργητικό Κέντρο Αχελώου Α.Ε. (ΙΧΘΥΚΑ Α.Ε.) (εποπτεύεται από τη Γ. Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) (εποπτεύεται από τη Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)
Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ) (υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας)
Κέντρο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΚΤΕΣΚ)(εποπτεύεται από την Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (εποπτεύεται από το Υπουργείο Γεωργίας)
Τεχνολογικό Πάρκο Αττικής "Λεύκιππος" (υπάγεται στη Γ.Γ. Έρευνας και Τεχνολογίας)