Υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Webpage: http://www.mod.gr/

Γεωγραφική Υπηρεσία Στρατού (ΓΥΣ)

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 12/1/2001

Έδρα: Αθήνα   T.K 11362

Οδός: Ευελπίδων 4

Τηλ.:  884 2811 έως 18  Φαξ:  881 7376

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Χορηγούμενα Γεωγραφικά Υλικά και Στοιχεία:

1. Γεωδαιτικά στοιχεία

2. Γεωφυσικά στοιχεία

3. Τοπογραφικά στοιχεία

4. Αεροφωτογραφικό υλικό

5. Χαρτογραφικά στοιχεία

6. Γεωγραφικές εκδόσεις

7. Ψηφιακά γεωγραφικά υλικά

Επίσης, παρέχεται μια σειρά υπηρεσιών με αμοιβή.

Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) - Δ/νση Κλιματολογίας-Εφαρμογών

Διευθύντρια: Πρεζεράκου Ελένη

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Μελέτης-Εφαρμογών Κλίματος

Υπεύθυνος: Καραταράκης Νικόλαος

Έδρα: Ελληνικό   T.K 16777

Οδός: Ελευθ. Βενιζέλου 14

Τηλ.:  962 9414-9699035  Φαξ:  962 8952 - 964 9646

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Συνεργασία με ελληνικούς και ξένους φορείς στην παρακολούθηση της αλλαγής του κλίματος που προκαλείται από τις αλλαγές του φυσικού περιβάλλοντος.

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Μετεωρολογίας Περιβάλλοντος

Υπεύθυνη: Μιχελαράκη Μαρία

Έδρα: Ελληνικό   T.K 16777

Οδός: Ελευθ. Βενιζέλου 14

Τηλ.:  962 9414-9699034  Φαξ:  962 8952 - 964 9646

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Συνεργάζεται με τους εθνικούς φορείς σε θέματα περιβάλλοντος και παρακολουθεί την εξέλιξη των θεμάτων αυτών που συντελείται σε Διεθνείς Οργανισμούς

- Τηρεί αρχείο διεθνών συμβάσεων που αφορούν στο περιβάλλον

- Σχεδιάζει και παρακολουθεί την υλοποίηση προγραμμάτων που αναφέρονται στο περιβάλλον στην οποία εμπλέκεται και η ΕΜΥ

- Συνεργάζεται με εθνικούς φορείς σε θέματα ρύπανσης και εκδηλώνει τις απαιτούμενες ενέργειες στο χώρο ευθύνης της  ΕΜΥ

-  Χειρίζεται θέματα φυσικής και χημικής σύνθεσης των νεφών και των εφαρμογών τους στη Μετεωρολογική επιστήμη.

Επιτελείο ΥΕΘΑ - Δ/νση Κοινωνικών Δραστηριοτήτων και Δημοσίων Σχέσεων

Διευθυντής: Ροΐδης Γεώργιος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Τμήμα Κοινωνικών Δραστηριοτήτων

Υπεύθυνος: Παπούλιας Νικόλας

Έδρα: Χολαργός   T.K 15501

Οδός: Στρατόπεδο Παπάγου

Τηλ.:  6534564  Φαξ:  6455898

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Όλα τα θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον.