Υπουργείο Οικονομικών

Webpage: http://www.mof-glk.gr/ , http://www.gsis.gov.gr/

Γενικό Χημείο του Κράτους - Β' Χημική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης

Διευθύντρια: Σωτηροπούλου Δήμητρα

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Β' Περιβάλλοντος

Υπεύθυνη: Ξάνθου Μάττα

Έδρα: Θεσσαλονίκη   T.K 54625

Οδός: Αβέρωφ-Βότση 1

Τηλ.:  031 531141-536323-536324  Φαξ:  031 531140 - 530557

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Δειγματοληψία και έλεγχος επιφανειακών νερών υδατικού διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας.

Εργαστηριακός έλεγχος περιβαλλοντικών δειγμάτων.

Γενικό Χημείο του Κράτους - Γ΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών

Διευθυντής: Μαυρίκος Παναγιώτης

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Τμήμα Β': Κεντρικό Εργαστήριο Επιφανειακών Νερών Δικτύου ΥΠΕΧΩΔΕ

Υπεύθυνος: Ψάλτης Ανδρέας

Έδρα: Αθήνα   T.K 11521

Οδός: Αν. Τσόχα 16

Τηλ.:  6449359-6479345-6479364-6479365  Φαξ:  6431587

E-mail: surfwat@internet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έλεγχος επιφανειακών νερών της χώρας και συντονισμός των περιφερειακών εργαστηρίων νερών.

Οι παράμετροι ελέγχου των επιφανειακών νερών είναι οι προβλεπόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Γενικό Χημείο του Κράτους - Δ΄ Χημική Υπηρεσία Αθηνών

Διευθύντρια: Ζέρβα Μαρίνα

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Εργαστήριο Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων

Υπεύθυνη: Τσίπη Δέσποινα

Έδρα: Αθήνα   T.K 11521

Οδός: Αν.Τσόχα 16

Τηλ.:  6479308-6479309  Φαξ:  6465123

E-mail: gxk-pest@ath.forthnet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων σε τρόφιμα και περιβάλλον (επιφανειακά και πόσιμα νερά)

Γενικό Χημείο του Κράτους - Δ/νση Περιβάλλοντος

Τηλ. Κέντρο: 6479000

Διευθύντρια: Τσάτσου-Δρίτσα Αγγελική

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Α΄ Περιβάλλοντος

Υπεύθυνη: Κουφογιαννάκη Αργυρώ

Έδρα: Αθήνα   T.K 11521

Οδός: Αν.Τσόχα 16

Τηλ.:  6479427-6479457  Φαξ:  6466917

E-mail: gxk-environment@ath.forthnet.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Αναλύσεις ρύπανσης περιβάλλοντος (νερά, εδάφη, θάλασσα)

- Αναλύσεις ρυπαντών τροφίμων (βαρέα μέταλλα, διαλύτες κ.α.)

- Αναλύσεις αγνώστων επικινδύνων ουσιών

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Β΄ Επικινδύνων Ουσιών Παρασκευασμάτων και Αντικειμένων

Υπεύθυνη: Αγγελοπούλου Ιωάννα

Έδρα: Αθήνα   T.K 11521

Οδός: Αν.Τσόχα 16

Τηλ.:  6479407-6479451  Φαξ:  6466917

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Αποκλειστική Αρμοδιότητα:

- Νομοθεσία για επικίνδυνες ουσίες και παρασκευάσματα (Εθνική και εναρμόνιση της Κοινοτικής)

- Ορθή Εργαστηριακή Πρακτική

Συναρμοδιότητα:

- Χημικά Όπλα

- Διασυνοριακή μεταφορά τοξικών αποβλήτων

- Οικολογικό Σήμα

Γενικό  Χημείο του Κράτους - Χημική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης

Διευθυντής: Κουτρούλας Βασίλειος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Εργαστήριο Νερών Δικτύου ΥΠΕΧΩΔΕ-Γενικού Χημείου Κράτους για τα Επιφανειακά Νερά

Υπεύθυνοι: Καραμανίδης Παναγιώτης, Γιαμούρα Τάνια

Έδρα: Λιμάνι , Αλεξανδρούπολη   T.K 68100

Τηλ.:  0551 26297-38054  Φαξ:  0551 38054

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Δειγματοληψία και έλεγχος επιφανειακών νερών στο Υδατικό διαμέρισμα Θράκης.

Εργαστηριακός έλεγχος του περιβάλλοντος.

Γενικό Χημείο του Κράτους - Χημική Υπηρεσία Ηρακλείου

Διευθύντρια: Αργυράκη Ειρήνη

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/1/2001

Τμήμα Α' Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Υπεύθυνη: Γαλατιανού Άννα

Έδρα: Ηράκλειο   T.K 71110

Οδός: Δ. Μποφώρ 1

Τηλ.:  081 225242-228940  Φαξ:  081 226116

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Δειγματοληψίες και αναλύσεις επιφανειακών νερών του υδατικού διαμερίσματος Νομού Ηρακλείου

- Εργαστηριακός έλεγχος περιβαλλοντικών δειγμάτων

Γενικό Χημείο του Κράτους - Χημική Υπηρεσία Ιωαννίνων

Διευθυντής: Σταφυλάκης Κωνσταντίνος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Α'

Υπεύθυνος: Τσόγκας Αναστάσιος

Έδρα: Ιωάννινα   T.K 45110

Οδός: Οπλ. Πουτέτση 19  (Τ.Θ. 1182)

Τηλ.:  0651 26091-22489  Φαξ:  0651 22489

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Δειγματοληψία και έλεγχος επιφανειακών νερών υδατικού διαμερίσματος Ηπείρου

Εργαστηριακός έλεγχος περιβαλλοντικών δειγμάτων

Γενικό Χημείο του Κράτους - Χημική Υπηρεσία Κέρκυρας

Διευθύντρια: Σταυρακάκη Ελένη

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/1/2001

Έδρα: Κέρκυρα   T.K 49100

Οδός: Εθνικής Αντίστασης 1

Τηλ.:  0661 39909  Φαξ:  0661 39909

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Έλεγχοι ρύπανσης περιβάλλοντος με δειγματοληψίες και εργαστηριακούς ελέγχους σε δείγματα:

α. Πόσιμων (εμφιαλωμένων ή μη) και επιφανειακών νερών

β. Θαλασσινών νερών

γ. Υγρών αποβλήτων βιολογικών καθαρισμών

Γενικό Χημείο του Κράτους - Χημική Υπηρεσία Κοζάνης

Διευθυντής: Γρηγοριάδης Θεόδωρος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Υπεύθυνος: Βέρος Δημήτριος

Έδρα: Κοζάνη   T.K 50100

Οδός: Φαρμάκη 13

Τηλ.:  0461 26773  Φαξ:  0461 26773

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Δειγματοληψία και έλεγχος επιφανειακών νερών υδατικού διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας

Εργαστηριακός έλεγχος περιβαλλοντικών δειγμάτων

Γενικό Χημείο του Κράτους - Χημική Υπηρεσία Λαμίας

Διευθυντής: Καραγιώργος Γεώργιος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/1/2001

Τμήμα Α'

Υπεύθυνος: Ζήσης Αθανάσιος

Έδρα: Λαμία   T.K 35100

Οδός: Ροζάκη Αγγελή 67

Τηλ.:  0231 25388  Φαξ:  0231 25388

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Χημικός εργαστηριακός έλεγχος δειγμάτων αποβλήτων από την έξοδο βιολογικών καθαρισμών εργοστασίων, ξενοδοχειακών μονάδων, Δήμων κ.λπ. για τον έλεγχο της απόδοσης των βιολογικών καθαρισμών, προκειμένου να χορηγηθεί από τις αρμόδιες αρχές άδεια διαθέσεως των αποβλήτων σε κάποιο αποδέκτη, καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των προδιαγραφών των αποβλήτων και τη λειτουργία των μονάδων αυτών

Γενικό Χημείο του Κράτους - Χημική Υπηρεσία Λειβαδιάς

Διευθύντρια: Γούλα Γεωργία

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Α'

Υπεύθυνη: Γερούλια Αργυρώ

Έδρα: Λειβαδιά   T.K 32100

Οδός: Φιλολάου 2 και Δ. Παπασπύρου

Τηλ.:  0261 22651  Φαξ:  0261 22651

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Δειγματοληψία και έλεγχος επιφανειακών νερών υδατικού διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς

Εργαστηριακός έλεγχος περιβαλλοντικών δειγμάτων

Γενικό  Χημείο του Κράτους - Χημική Υπηρεσία Πάτρας

Διευθυντής: Ψαθής Βασίλειος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Α'

Υπεύθυνοι: Παπαεμμανουήλ Σοφία, Γιαννουλάτος Ανδρέας

Έδρα: Κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα, Πάτρα   T.K 26110

Τηλ.:  061 336786-334512  Φαξ:  061 335357

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Δειγματοληψία και έλεγχος επιφανειακών νερών υδατικών διαμερισμάτων Πελοποννήσου.

Εργαστηριακός έλεγχος περιβαλλοντικών δειγμάτων.

Γενικό Χημείο του Κράτους - Χημική Υπηρεσία Ρόδου

Διευθύντρια: Πατρίκη Μαρία

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Τμήμα Α'

Υπεύθυνος: Νικολάου Ευαγόρας

Έδρα: Ρόδος   T.K 85100

Πλατεία Γ. Χαρίτου 17

Τηλ.:  0241 23253 - 77933  Φαξ:  0241 23253

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Δειγματοληψία και έλεγχος επιφανειακών νερών υδατικού διαμερίσματος Νοτίου Αιγαίου

Έλεγχος νερών κολύμβησης

Εργαστηριακός έλεγχος περιβαλλοντικών δειγμάτων

Γενικό Χημείο του Κράτους - Χημική Υπηρεσία Σερρών

Διευθυντής: Μπενίσης Χρήστος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 15/1/2001

Υπεύθυνος: Κύδρος Κωνσταντίνος

Έδρα: Σέρρες   T.K 62110

Οδός: Τέρμα Ομονοίας

Τηλ.:  0321 45367  Φαξ:  0321 45367

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Δειγματοληψία και έλεγχος επιφανειακών νερών στο υδατικό διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας

Εργαστηριακός έλεγχος περιβαλλοντικών δειγμάτων

Γενικό Χημείο του Κράτους - Χημική Υπηρεσία Φλώρινας

Διευθυντής: Κουτσουμπίδης Ευστράτιος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/1/2001

Έδρα: Διοικητήριο, Φλώρινα   T.K 53100

Τηλ.:  0385 23950  Φαξ:  0385 23950

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Εκτός των άλλων αρμοδιοτήτων στο πλαίσιο του Γενικού Χημείου του Κράτους, η  Χημική Υπηρεσία Φλώρινας ασχολείται με τον έλεγχο κάθε είδους ύδατος. Δειγματοληψίες, επιτόπιες μετρήσεις, εργαστηριακός έλεγχος χημικών-μικροβιολογικών παραμέτρων-τοξικότητος σε περιβαλλοντικά δείγματα, δείγματα υδάτων υδρεύσεων, αρδεύσεων, κολυμβήσεως, διαβιώσεως ιχθύων, βιομηχανικής χρήσεως κ.λπ.

Γενικό Χημείο του Κράτους - Χημική Υπηρεσία Χίου

Διευθυντής: Φαράκλας Απόστολος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/1/2001

Τμήμα Α' Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Υπεύθυνος: Φαράκλας Απόστολος

Έδρα: Προκυμαία, Χίος   T.K 82100

Τηλ.:  0271 44218  Φαξ:  0271 44218

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Εργαστηριακός έλεγχος περιβάλλοντος, επιφανειακών νερών, υπογείων νερών, νερών δικτύων ύδρευσης, νερού κολυμβητικών δεξαμενών, θαλασσίου νερού