Συνήγορος του Πολίτη

Webpage: http://www.ypes.gr/thesmoi/index.html

Συνήγορος του Πολίτη: Διαμαντούρος Νικηφόρος

                                                                                      Ημ/νια Ενημέρωσης: 16/1/2001

Κύκλος Ποιότητας Ζωής

Βοηθός συνήγορος: Μιχαήλ Ιωάννης

Έδρα: Αθήνα   T.K 11528

Οδός: Χατζηγιάννη Μέξη 5

Τηλ.:  728 9600- 728 9664  Φαξ:  729 2129