Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν.)

Τηλ. Κέντρο: 6424923-6425110-6425368

Γενικός Διευθυντής: Κουμέντος Ιωάννης

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 19/7/2000

Υπεύθυνη: Πρικηφίλη Ράνια

Έδρα: Αθήνα   T.K 11521

Οδός: Αν.Τσόχα 36

Τηλ.:  6420332-6420661-6417151-6417152  Φαξ:  6420251

E-mail: genikos@ein.gr  Webpage: http://www.ein.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ίδρυσε και λειτουργεί σε ολόκληρη την Ελλάδα 19 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε), αναθέτοντας στο Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας (Ε.Ι.Ν) την τεχνική στήριξη των έργων, καθώς και την οικονομική διαχείριση, σε 8 από αυτά.

Το Ε.Ι.Ν. λόγω των διάσπαρτων σε όλη τη χώρα κτιριακών υποδομών του (Μαθητικές, Φοιτητικές και Σπουδαστικές Εστίες)  εντάσσεται στον κύκλο των φορέων εκείνων που έχουν ήδη αλλά μπορούν να έχουν και στο μέλλον, συνεχή και αυξανόμενη παρουσία στο χώρο της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.

Σε εγκαταστάσειςτου Ε.Ι.Ν στεγάζονται τα παρακάτω Κ.Π.Ε:

- Κλειτορίας (Ν. Αχαΐας), 25007 Κλειτορία, Τηλ. 0692 31288-0692 32085, Fax 0692 32373, E-mail kpe-kleitoria@achaios.ypepth.gov.gr

- Ακράτας (Παράρτημα Κλειτορίας), 25006 Ακράτα, Τηλ.-Fax 0696 22166

- Μουζακίου (Ν. Καρδίτσας), Νευροπόλεως 1, 43060 Μουζάκι, Τηλ. 0445 43242 Fax 0445 42882

- Κόνιτσας (Ν. Ιωαννίνων), 44100 Κόνιτσα,  500μ από την είσοδο της πόλης δίπλα στο κτίριο του τεχνικού Λυκείου (προσωρινή στέγαση), Τηλ.Fax 0655 (23825) E-mail Kpekonits@otenet.gr

- Σουφλίου (Ν. Έβρου), Παπαναστασίου 3, 68400 Σουφλί, Τηλ. 0554 24383 Fax 0554 24345 E-mail kpe-soufli@otenet.gr

- Αρναίας (Ν. Χαλκιδικής), Μαθητική Εστία Ε.Ι.Ν, 63074 Αρναία, Τηλ. 0372 23184-0372 23185 Fax 0372 22632

- Ποροΐων (Ν. Σερρών), Μαθητική Εστία Ε.Ι.Ν, 62055 Κάτω Πορόϊα Ν. Σερρών, Τηλ.Fax 0327 22143

- Νάουσας (Ν. Ημαθίας), Μαθητική Εστία Ε.Ι.Ν Νάουσας, 59200 Νάουσα, Τηλ. 0332 25111

- Ζακύνθου (σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση), Κ.Π.Ε Λιθακιάς, 29092 Ζάκυνθος, Τηλ. 0695 53417 Fax 0695 53418 Μαθητική Εστία Ζακύνθου 0695 22234

Τα Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιούνται έχουν στόχο:

- Την ευαισθητοποίηση και συνειδητοποίηση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και πολιτών, σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, διατήρησης των βιολογικών κύκλων και την οικολογικής ισορροπίας.

- Την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, την προώθηση της έρευνας κ.α.