Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) (υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης)

Τηλ. Κέντρο: 2120100

Δ/νση Οικονομική και Εμπορική

Διευθυντής: Μήτσαρης Χρήστος

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 18/7/2000

Υπεύθυνη: Θεοφίλου Ροδάνθη

Έδρα: Αθήνα   T.K 11145

Οδός: Αχαρνών 313

Τηλ.:  2120317  Φαξ:  2120325

E-mail: sales@elot.gr    Webpage: http://www.elot.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Πωλήσεις ελληνικών και ξένων προτύπων και άλλων εκδόσεων για θέματα περιβάλλοντος.

Δ/νση Πιστοποίησης

Διευθύντρια: Πιτσίκα Μαρία

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Έδρα: Αθήνα   T.K 11145

Οδός: Αχαρνών 313

Τηλ.:  2120400 έως 8  Φαξ:  2283721

E-mail: afk@elot.gr       Webpage: http://www.elot.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Πιστοποίηση ηλιακών συλλεκτών

- Πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14001.

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Τμήμα Σχεδιασμού και Ειδικών Εφαρμογών

Υπεύθυνος: Παπαϊωάννου Φώντας

Έδρα: Αθήνα   T.K 11145

Οδός: Αχαρνών 313

Τηλ.:  2120400  Φαξ:  2283721

Webpage: http://www.elot.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Πιστοποίηση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς ISO 14001.

Δ/νση Προβολής και Πληροφόρησης

Διευθυντής: Μελαγράκης Ευάγγελος

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Έδρα: Αθήνα   T.K 11145

Οδός: Αχαρνών 313

Τηλ.:  2120201  Φαξ:  2120220

E-mail: elotinfo@elot.gr Webpage: http://www.elot.gr/

Αντικείμενο – Αρμοδιότητες

- Πληροφορίες για Ελληνικά Διεθνή Ευρωπαϊκά και Εθνικά Πρότυπα άλλων χωρών για θέματα περιβάλλοντος

- Αρχείο με τα παραπάνω πρότυπα

- Ελεύθερη πρόσβαση για μελέτη των αρχείων προτύπων στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης καθημερινά 9:00-14:00, Αχαρνών 313, 2ος όροφος

- Διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεμιναρίων για θέματα τυποποίησης στον τομέα του περιβάλλοντος (Πρότυπα αέρα, νερού, ακουστικής, ηλιακή ενέργεια) καθώς και στο θέμα της πιστοποίησης (ISO 14000)

- Διοργάνωση ομιλιών, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων για θέματα περιβάλλοντος.

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 24/7/2000

Γραμματεία Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Στοιχείων - Κέντρο Πληροφόρησης Οδηγίας 83/189/ΕΟΚ

Υπεύθυνη: Αλεξανδρή Ευαγγελία

Έδρα: Αθήνα   T.K 11145

Οδός: Αχαρνών 313

Τηλ.:  2120300  Φαξ:  2286219

E-mail: elotinfo@elot.gr Webpage: http://www.elot.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Πληροφόρηση για σχέδια προτύπων και τεχνικών κανονισμών που εκπονήθηκαν στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δ/νση Τυποποίησης

Διευθυντής: Αγαπαλίδης Δαμιανός

                                                                         Ημ/νια Ενημέρωσης: 17/7/2000

Έδρα: Αθήνα   T.K 11145

Οδός: Αχαρνών 313

Τηλ.:  2120107  Φαξ:  2283135

E-mail: dsa@elot.gr      Webpage: http://www.elot.gr/

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Λειτουργία τεχνικής επιτροπής τυποποίησης για θέματα περιβάλλοντος:  ΕΛΟΤ/ΤΕ 2 "Περιβάλλον", ΕΛΟΤ/ΤΕ 55/ΟΕ 1 "Περιβαλλοντική Διαχείριση"

Ομάδες εργασίας: 

ΟΕ 1 "Περιβάλλον-Ακουστική"

ΟΕ 2 "Περιβάλλον-Ποιότητα νερού" 

ΟΕ 3 "Περιβάλλον-Ποιότητα αέρα" 

ΟΕ 4 "Περιβάλλον-Μικροβιολογικοί προσδιορισμοί νερού"

ΟΕ 5 "Περιβάλλον-Ηχομόνωση"

ΟΕ 6 "Περιβάλλον-Ηχοπροστασία"