Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ  A.E.)

Πρόεδρος:Τσόγκας Χρήστος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 31/10/2000

Έδρα: Θεσσαλονίκη   T.K 54635

Οδός: Εγνατία 127

Τηλ.:  031 212231

Δ/νση Ποιοτικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου και Εγκαταστάσεων

Διευθυντής: Σουπίλας Αθανάσιος

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 30/10/2000

Τμήμα Εργαστηριακών Ελέγχων Αποχέτευσης και Περιβάλλοντος

Υπεύθυνη: Τσίρτου Μαριάνθη

Έδρα: Θεσσαλονίκη   T.K 54622

Οδός: Τσιμισκή 98

Τηλ.:  031-230629, 230658, 281165  Φαξ:  031-262617

E-mail: info@oath.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Παρακολούθηση ποιότητας αστικών λυμάτων και υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, που διοχετεύονται στο δίκτυο αποχέτευσης και τις "ΕΕΛ", με δειγματοληψίες και εργαστηριακές αναλύσεις και εξετάσεις, χημικές, μικροβιολογικές, τοξικότητας

- Εργαστηριακός έλεγχος περιβαλλοντικών δειγμάτων

- Έγκριση μελετών διάθεσης υγρών λυμάτων και αποβλήτων στο δίκτυο αποχέτευσης και τις "ΕΕΛ" της ΕΥΑΘ και εισήγηση για αδειοδοτήσεις

- Εκπόνηση, συμμετοχή και επίβλεψη Ερευνητικών Προγραμμάτων για την κάλυψη των αναγκών της λειτουργίας των "ΕΕΛ", καθώς και την παρακολούθηση της ποιότητας του τελικού αποδέκτη, Θερμαϊκού

- Συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία σε θέματα διαχείρισης λυμάτων και ιλύος

- Συνεργασία με φορείς για Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και πληροφόρησης του κοινού για περιβαλλοντικά θέματα.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 30/10/2000

Τμήμα Εργαστηριακών Ελέγχων Ύδρευσης και Περιβάλλοντος

Υπεύθυνη: Χαραλαμπίδου Αικατερίνη

Έδρα: Θεσσαλονίκη   T.K 54623

Οδός: Πλουτάρχου 8

Τηλ.:  031-226821, 278861  Φαξ:  031-226821

E-mail: info@oath.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

Μέριμνα για τον ημερήσιο, περιοδικό και πλήρη έλεγχο της ποιότητας του πόσιμου νερού ως προς τις παραμέτρους που προσδιορίζουν την καταλληλότητά του, από τις πηγές υδροληψίας, τα σημεία που τίθενται στην κατανάλωση και από το δίκτυο διανομής. Φροντίδα και έλεγχος της απολύμανσης του πόσιμου νερού.

Συμμετοχή σε σχετικά ερευνητικά προγράμματα και ομάδες εργασίας για Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

                        Ημ/νια Ενημέρωσης: 31/10/2000

Τμήμα Λειτουργίας και Συντήρησης Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) και Διυλιστηρίου

Υπεύθυνος: Σουπίλας Αθανάσιος

Έδρα: Θεσσαλονίκη   T.K 54622

Οδός: Τσιμισκή 98

Τηλ.:  031-230629,230646, 262617  Φαξ:  031-262617

E-mail: info@oath.gr

Αντικείμενο - Αρμοδιότητες

- Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ)

- Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Τουριστικών Περιοχών Θεσσαλονίκης (ΕΕΛ Αίνεια)

- Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Φοίνικα (ΕΕΛΦ), Επίβλεψη, λειτουργία (ΕΕΛ), αξιοποίηση της ιλύος, επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λυμάτων, διαχείριση, συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα και σε επιτροπή EUREAU 2

- Διυλιστήριο πόσιμου νερού από Αλιάκμωνα υπό κατασκευή.