ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ"

Ελληνικός Θερμαλισμός

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Έρευνας 2015


 

Δελτίο Τύπου

Εισήγηση: "Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας επισκεψιμότητας Λουτρικών Μονάδων 2005-2014".
                    Δ' Επαναληπτική Έρευνα, Ομάδα Περιβάλλοντος, Ιούνιος 2015

Επισκόπηση επισκεψιμότητας Λουτρικών Μονάδων 2005 - 2014

Η πορεία της επισκεψιμότητας των Λουτρικών Μονάδων (2005-2014) και ορισμένες προτάσεις για την ανάκαμψή της.


http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm