ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ"

Ελληνικός Θερμαλισμός

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Έρευνας 2016


 

Δελτίο Τύπου

Εισήγηση: "Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας επισκεψιμότητας Λουτρικών Μονάδων 2005-2015".
                    Ε' Επαναληπτική Έρευνα, Ομάδα Περιβάλλοντος, Ιούλιος 2016

Επισκόπηση επισκεψιμότητας Λουτρικών Μονάδων 2005 - 2015

Προτάσεις για την ανάπτυξη των Λουτρικών Μονάδων (2016)


http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm