ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ"

Ελληνικός Θερμαλισμός

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Έρευνας 2017


 

Δελτίο Τύπου

Εισήγηση: "Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας επισκεψιμότητας Λουτρικών Μονάδων 2005-2016".
                    Στ' Επαναληπτική Έρευνα, Ομάδα Περιβάλλοντος, Ιούνιος 2017

Επισκόπηση επισκεψιμότητας Λουτρικών Μονάδων 2005 - 2016

Προτάσεις για την ανάπτυξη των Λουτρικών Μονάδων (2017)


http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm