"Δύο ημέρες για τον Ελληνικό Θερμαλισμό"

 

Κυριακή 4 Ιουνίου 2017.

10:15 Έναρξη – Χαιρετισμοί Φορέων

10:30 “Η Χερσόνησος και τα Ιαματικά της Λουτρά”. Σπύρος Παπαϊωάννου. Πρόεδρος Περιβαλλοντικής Ένωσης, αρχιτέκτων - περιβαντολλόγος.

10.50 “Ιαματικές πηγές του Δήμου μας “. Κώστας Καραγιάννης. Δήμαρχος Τροιζηνίας – Μεθάνων.

11:10 “Προτάσεις για το νέο θεσμικό πλαίσιο αξιοποίησης της Γεωθερμίας”. Δρ. Λουκάς Γεωργαλάς Γενικός Διευθυντής ορυκτών πρώτων υλών Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

11:30 Ελληνικός Θερμαλισμός: Tο σήμερα & το αύριο” Δρ. Ζήσης Αγγελίδης. Πρόεδρος Ένωσης επιχειρήσεων Θερμαλισμού Ελλάδας (ΕΝ.Ε.Θ.Ε). Σύμβουλος Παγκόσμιας Οργάνωσης Θερμαλισμού OMTh–SITH.

11:50 Ερωτήσεις – τοποθετήσεις

Διάλλειμα

12:30 “Η συμβολή της Ιαματικής Λουτροθεραπείας στα πλαίσια της Αποκατάστασης”. Ξανθή Μιχαήλ*, Μαριάνθη Τζάρα**:

12:50. “Θερμαλισμός Υγείας: δυνατότητες ένταξής του στις υπηρεσίες υγείας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας”. Ηλίας Κοφινάς. Ειδικός γενικός γιατρός, αντιπρόεδρος Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου.

13:10. "Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) για την “Επισκεψιμότητα των λουτρικών μονάδων περιόδου 2005-2016“. Κων/νος Τσακίρης. οικονομολόγος- περιφερειολόγος.

13:30 Ερωτήσεις - τοποθετήσεις

 

 * President of European Academy of Rehabilitation Medicine, immediate past
President of ESPRM, Life Fellow European Board of PRMa Em.Professor of Rehabilit.

** Ιατρός φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης ΠΕΔΤ Γλυφάδας.