ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ"

Ελληνικός Θερμαλισμός

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Έρευνας 2013


 

Δελτίο Τύπου

Εισήγηση: "Αποτελέσματα Β' Επαναληπτικής Έρευνας", Κων/νος Τσακίρης, Ομάδα Περιβάλλοντος, Σεπτέμβριος 2013

Επισκεψιμότητα Λουτρικών Μονάδων 2005 - 2012


http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm