ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: "ΙΑΜΑΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΙ"

Ελληνικός Θερμαλισμός

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Επαναληπτικής Έρευνας 2014


 

Δελτίο Τύπου

Εισήγηση: "Παρουσίαση αποτελεσμάτων έρευνας επισκεψιμότητας Λουτρικών Μονάδων 2005-2013".
                    Γ' Επαναληπτική Έρευνα, Ομάδα Περιβάλλοντος, Σεπτέμβριος 2014

Επισκόπηση επισκεψιμότητας Λουτρικών Μονάδων 2005 - 2013

Η πορεία της επισκεψιμότητας των Λουτρικών Μονάδων (2005-2013) και ορισμένες προτάσεις για την ανάκαμψή της.


http://www.ekke.gr/estia/gr_pages/gr_index.htm